Hatályos állapot
Közlönyállapot
1993.03.31. - 1993.03.31.
1993.04.01. - 1996.04.26.
1996.04.27. - 1997.12.31.
1998.01.01. - 1998.12.31.
1999.01.01. - 1999.12.31.
2000.01.01. - 2001.02.05.
2001.02.06. - 2001.08.16.
2001.08.17. - 2002.12.31.
2003.01.01. - 2004.07.16.
2004.07.17. - 2004.12.31.
2005.01.01. - 2005.12.31.
2006.01.01. - 2006.12.31.
2007.01.01. - 2007.02.01.
2007.02.02. - 2007.06.30.
2007.07.01. - 2007.12.31.
2008.01.01. - 2009.12.31.
2010.01.01. - 2010.12.23.
2010.12.24. - 2011.12.01.
2011.12.02. - 2011.12.21.
2011.12.22. - 2011.12.31.
2012.01.01. - 2012.07.13.
2012.07.14. - 2012.12.31.
2013.01.01. - 2014.03.14.
2014.03.15. - 2015.12.31.
2016.01.01. - 2016.07.27.
2016.07.28. - 2016.10.20.
2016.10.21. - 2016.12.31.
2017.01.01. - 2020.12.31.
2021.01.01. - 2023.06.28.
2023.06.29. -
Hatályos állapot
KÉRDEZEK
Kérdése van a jogszabállyal kapcsolatban?
Tegye fel szakértőinknek most!
Kérjük, a regisztráció során adja meg telefonszámát, hogy tanácsadóink konzultáció céljából visszahívhassák Önt.
SZÍNEZŐS

1993. évi XXIII. törvény

a Nemzeti Kulturális Alapról

a Nemzeti Kulturális Alapprogramról

a Nemzeti Kulturális Alapról

1. §   A nemzeti és egyetemes értékek létrehozásának, megőrzésének, valamint hazai és határon túli terjesztésének támogatása érdekében az Országgyűlés Nemzeti Kulturális Alapot (a továbbiakban: Alap) létesít. Az Alap a Kulturális Alap jogutódja.
1. §   A nemzeti és egyetemes értékek létrehozásának, megőrzésének, valamint hazai és határon túli terjesztésének támogatásával kapcsolatos feladatokat - a Nemzeti Kulturális Alap jogutódjaként - a nemzeti kulturális örökség minisztere (a továbbiakban: miniszter) a Nemzeti Kulturális Alapprogram (a továbbiakban: Alapprogram) keretei között látja el.
1. §   A Nemzeti Kulturális Alap (a továbbiakban: Alap) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) szerinti - a nemzeti és az egyetemes értékek létrehozásának, megőrzésének, valamint hazai és határon túli terjesztésének támogatása érdekében létrehozott - elkülönített állami pénzalap. Az Alap feletti rendelkezési jogot - ágazati stratégiai döntéseivel összhangban - a nemzeti kulturális örökség minisztere (a továbbiakban: miniszter) gyakorolja, és felel annak felhasználásáért.
1. §   A Nemzeti Kulturális Alap (a továbbiakban: Alap) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) szerinti - a nemzeti és az egyetemes értékek létrehozásának, megőrzésének, valamint hazai és határon túli terjesztésének támogatása érdekében létrehozott - elkülönített állami pénzalap. Az Alap feletti rendelkezési jogot - ágazati stratégiai döntéseivel összhangban - a kultúráért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) gyakorolja, és felel annak felhasználásáért.
1. §   A Nemzeti Kulturális Alap (a továbbiakban: Alap) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) szerinti - a nemzeti és az egyetemes értékek létrehozásának, megőrzésének, valamint hazai és határon túli terjesztésének támogatása érdekében létrehozott - elkülönített állami pénzalap. Az Alap feletti rendelkezési jogot - ágazati stratégiai döntéseivel összhangban - a kultúráért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) gyakorolja, és felel annak felhasználásáért.
1. §
(1) A Nemzeti Kulturális Alap (a továbbiakban: Alap) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) szerinti - a nemzeti és az egyetemes értékek létrehozásának, megőrzésének, valamint hazai és határon túli terjesztésének támogatása érdekében létrehozott - elkülönített állami pénzalap. Az Alap feletti rendelkezési jogot - ágazati stratégiai döntéseivel összhangban - a kultúráért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) gyakorolja, és felel annak felhasználásáért.
(2) Az Alap elnöke a miniszter. Az Alap elnöki tisztsége nem ruházható át.
(3) Az Alap alelnökét a miniszter nevezi ki legfeljebb négyévi időtartamra.
(3) Az Alap alelnökét a miniszter - a Magyar Művészeti Akadémia elnöke (a továbbiakban: az MMA elnöke) véleményének kikérésével - nevezi ki legfeljebb négyévi időtartamra.
2. §
(1) Az Alappal a művelődési és közoktatási miniszter (a továbbiakban: miniszter) rendelkezik.
(1) Az Alapprogram megvalósítását a központi költségvetés elkülönített fejezeti kezelésű előirányzata szolgálja, amellyel a miniszter e törvény előírásai szerint rendelkezik.
(1) Az Alap céljainak megvalósítása érdekében a miniszter az elvi, irányító és koordináló döntések meghozatalára Nemzeti Kulturális Alap Bizottságot (a továbbiakban: Bizottság) létesít. A Bizottság tagjainak felét a miniszter saját hatáskörében, másik felét pedig az érintett szakmai, illetve társadalmi szervezetek javaslata alapján bízza meg. A Bizottság elnökét a miniszter nevezi ki.
(1) Az Alap céljainak megvalósítása érdekében a miniszter az elvi, irányító és koordináló döntések meghozatalára Nemzeti Kulturális Alap Bizottságot (a továbbiakban: Bizottság) létesít. A Bizottság tagjainak felét a miniszter saját hatáskörében, másik felét pedig az érintett szakmai, illetve társadalmi szervezetek javaslata alapján bízza meg. A Bizottság elnöke a miniszter vagy az általa megbízott személy.
(1) Az Alap céljainak megvalósítása érdekében a miniszter az elvi, irányító és koordináló döntések meghozatalára Nemzeti Kulturális Alap Bizottságot (a továbbiakban: Bizottság) létesít. A Bizottság tagjainak felét a miniszter saját hatáskörében, másik felét pedig az érintett szakmai, illetve egyesületek javaslata alapján bízza meg. A Bizottság elnöke a miniszter vagy az általa megbízott személy.
(1) Az Alap céljainak megvalósítása érdekében a miniszter az elvi, irányító és koordináló döntések meghozatalára Nemzeti Kulturális Alap Bizottságot (a továbbiakban: Bizottság) létesít. A Bizottság az Alap elnökéből, az Alap alelnökéből és tagokból áll. A Bizottság tagjainak felét a miniszter saját hatáskörében, másik felét pedig az érintett szakmai szervezetek javaslata alapján bízza meg.
(1) Az Alap céljainak megvalósulása érdekében a miniszter elvi, irányító és koordináló döntések meghozatalára Nemzeti Kulturális Alap Bizottságot (a továbbiakban: Bizottság) létesít. A Bizottság az Alap elnökéből, az Alap alelnökéből és tagokból áll. A Bizottság tagjainak egyharmadát a miniszter saját hatáskörében, egyharmadát a Magyar Művészeti Akadémia (a továbbiakban: MMA), további egyharmadát pedig az érintett szakmai szervezetek javaslata alapján nevezi ki.
(2) Az Alapot a Művelődési és Közoktatási Minisztérium kezeli.
(2) Az Alapot a Művelődési és Közoktatási Minisztérium felügyelete alá tartozó, önálló költségvetési szerv, a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága kezeli.
(2) Az Alapprogramot a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma felügyelete alá tartozó, önálló költségvetési szerv, a Nemzeti Kulturális Alapprogram Igazgatósága kezeli.
(2) A Bizottság a miniszter által jóváhagyott éves munkaterv alapján látja el feladatát.
(2) A Bizottság a miniszter és az MMA elnöke által jóváhagyott éves munkaterv alapján látja el feladatát.
(3) a) Az Alap elvi, irányító és koordináló döntéseinek meghozatalára a miniszter bizottságot létesít. A bizottság elnöke a miniszter, illetve az általa kinevezett személy. A bizottság öt tagját a miniszter saját hatáskörében, öt tagját az érintett szakmai és társadalmi szervezetek jelölése alapján bízza meg.
b) A miniszter szakmai kollégiumokat hoz létre, amelyek a pályázatok kiírásáról és elbírálásáról döntenek.
A szakmai kollégiumok vezetőit a miniszter nevezi ki.
A szakmai kollégiumok tagjainak ötven százalékát a miniszter saját hatáskörében kéri fel, ötven százalékát az érintett szakmai, társadalmi szervezetek küldik.
(3) a) Az Alapprogram elvi, irányító és koordináló döntéseinek meghozatalára a miniszter bizottságot létesít. A bizottság elnöke a miniszter, illetve az általa kinevezett személy. A bizottság öt tagját a miniszter saját hatáskörében, öt tagját az érintett szakmai és társadalmi szervezetek jelölése alapján bízza meg.
b) A miniszter szakmai kollégiumokat hoz létre, amelyek a pályázatok kiírásáról és elbírálásáról döntenek.
A szakmai kollégiumok vezetőit a miniszter nevezi ki.
A szakmai kollégiumok tagjainak ötven százalékát a miniszter saját hatáskörében kéri fel, ötven százalékát az érintett szakmai, társadalmi szervezetek küldik.
(3) Az Alapprogram céljainak megvalósítása érdekében a miniszter:
a) az elvi, irányító és koordináló döntések meghozatalára bizottságot létesít, amelynek elnöke a miniszter, illetve az általa kinevezett személy. A miniszter a bizottság hat tagját saját hatáskörében, továbbá ha tagját pedig az érintett szakmai, illetve társadalmi szervezetek jelölése alapján bízza meg;
b) a bizottsággal egyeztetve az (1) bekezdés szerinti előirányzat - a 7. § f) pontjában foglalt költségekkel csökkentett - összegének legfeljebb 50%-ában meghatározza az általa közvetlenül felhasználható keretet (a továbbiakban: miniszteri keret);
b) a bizottsággal egyeztetve az (1) bekezdés szerinti előirányzat - a 7. § f) pontjában foglalt költségekkel csökkentett - összegének legfeljebb 25%-ában meghatározza az általa közvetlenül felhasználható keretet (a továbbiakban: miniszteri keret);
c) szakmai kollégiumokat hoz létre és kinevezi annak vezetőit. A szakmai kollégium - a miniszteri keret kivételével - a bizottság által meghatározott támogatási célok alapján, a bizottság elnökének egyetértésével dönt a pályázatok kiírásáról. A bizottság elnökének egyetértése hiányában a pályázat kiírásáról a bizottság dönt. A pályázat elbírálásáról a szakmai kollégium dönt. Amennyiben a bizottság elnöke a szakmai kollégiumnak a pályázat elbírálására vonatkozó támogató döntésével nem ért egyet, akkor azt - a döntés végrehajtásának felfüggesztésével egyidejűleg, indokolással - végleges elbírálás végett a bizottság elé terjeszti. A miniszter a szakmai kollégiumok tagjainak felét saját hatáskörében kéri fel, másik felét pedig az érintett szakmai, illetve társadalmi szervezetek küldik;
c) szakmai kollégiumokat hoz létre és kinevezi annak vezetőit. A szakmai kollégium - a miniszteri keret kivételével - a bizottság által meghatározott támogatási célok alapján, a bizottság elnökének egyetértésével dönt a pályázatok kiírásáról. A bizottság elnökének egyetértése hiányában a pályázat kiírásáról a bizottság dönt. A pályázat elbírálásáról a szakmai kollégium dönt. Amennyiben a bizottság elnöke a szakmai kollégiumnak a pályázat elbírálására vonatkozó támogató döntésével nem ért egyet, akkor azt - a döntés végrehajtásának felfüggesztésével egyidejűleg, indokolással - végleges elbírálás végett a bizottság elé terjeszti. A miniszter a szakmai kollégiumok tagjai felét saját hatáskörben kéri fel a szakmai, illetve társadalmi szervezetek véleményének meghallgatása után, másik felét pedig az érintett szakmai, illetve társadalmi szervezetek küldik,
d) meghatározott körben és feltételekkel szakmai kollégiumot ideiglenes jelleggel is létrehozhat.
(3) A miniszter az Alap forrásainak felhasználására állandó szakmai kollégiumokat hoz létre és kinevezi azok vezetőit. Az állandó szakmai kollégiumok hatáskörébe nem tartozó igények elbírálására a miniszter ideiglenes kollégiumot is létrehozhat.
(3) A miniszter az Alap forrásainak felhasználására állandó szakmai kollégiumokat hoz létre és kinevezi azok vezetőit. Az állandó szakmai kollégiumok hatáskörébe nem tartozó igények elbírálására a miniszter ideiglenes szakmai kollégiumot is létrehozhat.
(3) A miniszter az Alap forrásainak felhasználására állandó szakmai kollégiumokat hoz létre és kinevezi azok tagjait és vezetőit. Az irodalmi, a zenei, a képző- az ipar- és tervezőművészeti, valamint az építészeti, továbbá a fotó-, a film- az előadó-, a népművészeti főtematikájú (a továbbiakban: művészeti főtematikájú) állandó szakmai kollégiumokat a miniszter - az MMA elnöke véleményének kikérése után - rendelettel hozza létre, és az MMA elnökének egyetértésével nevezi ki azok vezetőit. Az állandó szakmai kollégiumok hatáskörébe nem tartozó igények elbírálására a miniszter ideiglenes szakmai kollégiumot is létrehozhat.
(4) Az Alap pénzeszközeit a Magyar Nemzeti Banknál nyitott bankszámlán kell kezelni.
(4) A szakmai kollégium a döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén a szakmai kollégium vezetőjének szavazata dönt.
(4) A miniszter az állandó szakmai kollégiumok tagjainak felét saját hatáskörben kéri fel a szakmai, illetve társadalmi szervezetek véleményének meghallgatása után, másik felét pedig az érintett szakmai szervezetek delegálják. Az ideiglenes kollégium tagjainak kinevezésénél a miniszter - külön jogszabályban meghatározottak szerint - ezektől a feltételektől eltérhet.
(4) A miniszter az állandó szakmai kollégiumok tagjainak felét saját hatáskörben kéri fel a szakmai, illetve egyesületek véleményének meghallgatása után, másik felét pedig az érintett szakmai szervezetek delegálják. Az ideiglenes kollégium tagjainak kinevezésénél a miniszter - külön jogszabályban meghatározottak szerint - ezektől a feltételektől eltérhet.
(4) A miniszter az állandó szakmai kollégiumok tagjainak felét saját hatáskörben kéri fel az érintett szakmai szervezetek véleményének meghallgatása után, másik felét pedig az érintett szakmai szervezetek delegálják. Az ideiglenes szakmai kollégium tagjainak kinevezésénél a miniszter - külön jogszabályban meghatározottak szerint - ezektől a feltételektől eltérhet.
(4) A miniszter a művészeti főtematikájú állandó szakmai kollégiumok tagjainak egyharmadát saját hatáskörben kéri fel az érintett szakmai szervezetek véleményének meghallgatása után, egyharmadát az MMA, további egyharmadát pedig az érintett szakmai szervezetek delegálják.
(4a) A (4) bekezdésben meghatározott állandó szakmai kollégiumokon túli további állandó szakmai kollégiumok összetételének meghatározása során az MMA részvételét biztosítani kell. A miniszter ezen állandó szakmai kollégiumok tagjainak felét saját hatáskörben kéri fel az érintett szakmai szervezetek véleményének meghallgatása után, másik felét pedig az érintett szakmai szervezetek delegálják.
(4b) Az ideiglenes szakmai kollégium tagjainak és vezetőinek kinevezésénél a miniszter a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény végrehajtásáról szóló miniszteri rendelet alapján jár el.
(5) Az állandó szakmai és az ideiglenes kollégium (a továbbiakban együtt: kollégium) - a miniszteri keret kivételével - a Bizottság által meghatározott támogatási célok alapján, a Bizottság elnökének egyetértésével dönt a pályázatok kiírásáról. A Bizottság elnökének egyetértése hiányában a pályázat kiírásáról a Bizottság dönt.
(5) Az állandó és az ideiglenes szakmai kollégium (a továbbiakban együtt: kollégium) - a miniszteri keret kivételével - a Bizottság által meghatározott támogatási célok alapján, az Alap alelnökének egyetértésével dönt a pályázatok kiírásáról. Az Alap alelnökének egyetértése hiányában a pályázat kiírásáról a Bizottság dönt.
(6) A pályázat elbírálásáról a kollégium dönt. Amennyiben a Bizottság elnöke a kollégiumnak a pályázat elbírálására vonatkozó támogató döntésével nem ért egyet, akkor azt - a döntés végrehajtásának felfüggesztésével egyidejűleg, indokolással - végleges elbírálás végett a Bizottság elé terjeszti.
(6) A pályázat elbírálásáról a kollégium dönt. Amennyiben az Alap elnöke vagy alelnöke a kollégiumnak a pályázat elbírálására vonatkozó támogató döntésével nem ért egyet, akkor azt megsemmisíti, vagy megfontolás végett visszaküldi a szakmai kollégiumnak.
(7) A kollégium feladata a támogatott célok megvalósulásának szakmai ellenőrzése.
(8) A Bizottság, illetve a kollégium döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén a Bizottság elnökének, illetve a kollégium vezetőjének szavazata dönt.
(8) A Bizottság, illetve a kollégium döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a Bizottság döntésekor, ha az ülést a miniszter vezeti, akkor a miniszter szavazata, ha az ülést az Alap alelnöke vezeti, akkor az Alap alelnökének szavazata, illetve kollégiumi döntés esetén a kollégium vezetőjének szavazata dönt.
(9) A Bizottság döntései a kollégiumok számára kötelezőek.
(10) Az Alap alelnöke, a Bizottság és a kollégiumok tagjainak díjazását és költségtérítését a miniszter mint az Alap elnöke állapítja meg.
3. §   Az Alap pótlólagos forrást biztosít a célja szerint megvalósítandó feladatokhoz.
2/A. §
(1) A kollégium döntéseiben nem vehet részt a Bizottság elnöke és tagja.
(1) A kollégium döntéseiben nem vehet részt a miniszter, az Alap alelnöke, valamint a Bizottság tagja.
(2) A Bizottság elnökének és tagjainak, a kollégium vezetőinek és tagjainak, valamint ezek közeli hozzátartozóinak (Ptk. 685. § b) pont) pályázatát érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani.
(2) A miniszternek, az Alap alelnökének, a Bizottság tagjainak, a kollégium vezetőinek és tagjainak, valamint ezek közeli hozzátartozóinak [Ptk. 685. § b) pont] pályázatát érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani.
(2) A miniszternek, az Alap alelnökének, a Bizottság tagjainak, a kollégium vezetőinek és tagjainak, valamint ezek, a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) szerinti közeli hozzátartozóinak, továbbá bejegyzett élettársának pályázatát érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani.
(2) A miniszternek, az Alap alelnökének, a Bizottság tagjainak, a kollégium vezetőinek és tagjainak, valamint ezek, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerinti közeli hozzátartozóinak, továbbá bejegyzett élettársának pályázatát érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani tekintet nélkül arra, hogy a pályázó milyen keretre - beleértve a 7/C. § szerinti keretet is -, vagy melyik kollégiumhoz nyújtotta be pályázatát.
(3) A Bizottság elnöke és tagjai, a kollégium vezetője és tagjai nem vehetnek részt olyan szervezetek támogatási igényeinek elbírálásában, amelyben mint tagok, tulajdonosok, vezető tisztségviselők, illetve felügyelő bizottsági tagok érintettek, vagy a támogatást igénylővel a döntést megelőző egy évben ilyen kapcsolatban álltak, továbbá, ha a döntés következtében akár közvetve is vagyoni előnyben részesülnének.
(3) A miniszter, az Alap alelnöke, a Bizottság tagja, a kollégium vezetője és tagja nem vehet részt olyan pályázat elbírálásában, amelynek megítélésénél tőle elfogulatlan állásfoglalás nem várható.
(4) A (3) bekezdésben meghatározott esetben a döntéshez az összeférhetetlenséggel nem érintett tagok háromnegyedének szavazata szükséges.
(4) Az összeférhetetlenségről legkésőbb a pályázat elbírálására összehívott ülésen az érintettnek nyilatkoznia kell. Az összeférhetetlenség kérdésében vita esetén a kollégium, illetve a Bizottság dönt. A kollégium vezetője esetében az Alap alelnöke, az Alap alelnökének összeférhetetlensége kérdésében pedig a miniszter dönt.
(5) A Bizottság elnöke és tagja, a kollégium vezetője és tagja nem vehet részt olyan pályázat elbírálásában, amelynek megítélésénél tőle elfogulatlan állásfoglalás nem várható.
(5) Ha az érintett az összeférhetetlenség fennállásáról valótlanul nyilatkozik vagy valótlan adatot szolgáltat, az Alap alelnöke javaslatot tesz a miniszternek a tisztségviselő visszahívására.
(6) Az összeférhetetlenségről legkésőbb a pályázat elbírálására összehívott ülésen az érintettnek nyilatkoznia kell. Az összeférhetetlenség kérdésében vita esetén a Kollégium, illetve a Bizottság dönt. A kollégium vezetője esetében a Bizottság elnöke, a Bizottság elnökének összeférhetetlensége kérdésében pedig a miniszter dönt.
(7) Ha az érintett az összeférhetetlenség fennállásáról valótlanul nyilatkozik vagy valótlan adatot szolgáltat, a Bizottság elnöke javaslatot tesz a miniszternek a tisztségviselő visszahívására.
2/B. §   Az Alapot a miniszter felügyelete alá tartozó, önálló költségvetési szerv, a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága (a továbbiakban: Igazgatóság) kezeli. Az Igazgatóság felel a bizottsági és kollégiumi döntések előkészítésének és végrehajtásának törvényességéért, valamint ellátja az Áht. 54/A. §-ában meghatározott feladatokat.
2/B. §   Az Alapot a miniszter felügyelete alá tartozó, önálló költségvetési szerv, a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága (a továbbiakban: Igazgatóság) kezeli. Az Igazgatóság felel a bizottsági és kollégiumi döntések előkészítésének és végrehajtásának törvényességéért, valamint ellátja az Áht.-ban meghatározott feladatokat.
2/B. §   Az Alapot az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: kezelő szerv) kezeli. A kezelő szerv felel a bizottsági és kollégiumi döntések előkészítésének és végrehajtásának törvényességéért, valamint ellátja az Áht.-ban meghatározott feladatokat.
2/B. §   Az Alapot a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő (a továbbiakban: kezelő szerv) kezeli. A kezelő szerv felel a bizottsági és kollégiumi döntések előkészítésének és végrehajtásának törvényességéért, valamint ellátja az Áht.-ban meghatározott feladatokat.
3. §   Az Alapprogram pótlólagos forrást biztosít a célja szerint megvalósítandó feladatokhoz.
3. §   Az Alap pótlólagos forrást biztosít a célja szerint megvalósítandó feladatokhoz.
4. §
(1) Az Alap bevételi forrásai:
a) az éves költségvetési törvényben az Alap javára meghatározott állami támogatás;
b) a mellékletben felsorolt kulturális termékek és szolgáltatások után befizetett járulék;
b) a mellékletben felsorolt termékek és szolgáltatások után befizetett járulék;
c) a nemzetközi együttműködés keretében elnyert egyes kulturális támogatások;
d) a jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok és természetes személyek önkéntes befizetései;
e) az Alap tartós bankbetétben elhelyezett ideiglenesen szabad pénzeszközeinek kamata;
f) a szerzői jogi bírság-befizetések [Szjt. 53. § (2) bek.];
g) az állami vagyon privatizációjának bevételeiből az éves vagyonpolitikai irányelvek által meghatározott mértékben juttatott összeg, amely csak kulturális célú fejlesztésekre használható fel;
h) egyéb bevételek.
(1) Az Alapprogram bevételi forrásai:
b) a mellékletben felsorolt termékek és szolgáltatások után befizetett járulék;
d) a jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok és természetes személyek önkéntes befizetései;
f) a szerzői jogi bírság-befizetések [Szjt. 53. § (2) bek.];
h) egyéb bevételek.
(1) Az Alap bevételi forrásai:
a) a mellékletben felsorolt termékek, szolgáltatások és építmények után befizetett kulturális járulék;
a) az ötöslottó szerencsejáték játékadójának 90 százaléka;
b) központi költségvetési előirányzatokból átvett pénzeszközök;
b) a kulturális adó teljes összege;
c) a jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok és természetes személyek befizetései;
c) központi költségvetési előirányzatokból átvett pénzeszközök;
d) egyéb bevételek.
d) költségvetési támogatás;
d) a jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok és természetes személyek befizetései;
d) a jogi személyek és természetes személyek befizetései;
e) egyéb bevételek.
e) költségvetési támogatás;
f) a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján felajánlott személyi jövedelemadó meghatározott része;
g) a szerzői jogról szóló törvény alapján a közös jogkezelő szervezetektől származó befizetések;
g) a szerzői jogok és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok közös kezeléséről szóló törvény alapján a közös jogkezelő szervezetektől származó befizetések;
h) egyéb bevételek.
h) egyéb bevételek, ideértve a kezelő szerv által beszedett nevezési díj bevételt is.
(2) Az (1) bekezdés d) pontjában foglalt befizetések közérdekű kötelezettségvállalásnak minősülnek (Ptk. 593-596. §).
(2) Az (1) bekezdés c) pontjában foglalt befizetések közérdekű kötelezettségvállalásnak minősülnek (Ptk. 593-596. §).
(2) Az (1) bekezdés d) pontjában foglalt befizetések közérdekű kötelezettségvállalásnak minősülnek (Ptk. 593-596. §).
(2) Az (1) bekezdés d) pontjában foglalt befizetések a Ptk. szerinti közérdekű célra történő kötelezettségvállalásnak minősülnek.
(3) Az Alap bevétele és év végi maradványa nem vonható el.
(3) Az Alapprogram bevétele és év végi maradványa nem vonható el.
(3) A központi költségvetési előirányzatból átvett pénzeszköz kezelésére, illetve a pályáztatás lebonyolítására is az Alapra érvényes szabályokat kell alkalmazni.
(3) A központi költségvetési előirányzatból évközben átvett pénzeszköz kezelésére, illetve a pályáztatás lebonyolítására az átvétel tárgyában kötött megállapodás rendelkezései az irányadók.
(4) Az Alapprogram átvehet átcsoportosított előirányzatként más fejezeti kezelésű előirányzatot, amelyet annak kezelője pályázat útján kíván kulturális célok támogatására fordítani, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 24. §-ának (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel. A pályáztatás lebonyolítására az Alapprogramra érvényes szabályokat kell alkalmazni.
(4) Az Alapprogram átvehet átcsoportosított előirányzatként más fejezeti kezelésű előirányzatot, amelyet annak kezelője pályázat útján kíván kulturális célok támogatására fordítani, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 24. §-ának (5) bekezdésében foglaltakra figyelemmel. A pályáztatás lebonyolítására az Alapprogramra érvényes szabályokat kell alkalmazni.
(4) Az Alap bevétele és év végi maradványa nem vonható el. Az Alap költségvetésének tervezésére, végrehajtására és zárszámadására egyebekben az Áht. és az éves költségvetési törvény vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
(4) Költségvetési támogatás felhasználását a miniszter e törvényben foglaltaktól eltérően szabályozhatja.
(5) A miniszter jogosult - a pályázati döntések függvényében - az Alap 7. § (1) bekezdése szerinti kiadási jogcímei között átcsoportosítást végrehajtani.
(5) Az Alap bevétele és év végi maradványa nem vonható el. Az év végi maradvány a tárgyévi bevételi terv teljesülése előtt igénybe vehető - az előző évek kötelezettség vállalásainak fedezeteként - a kiadási és bevételi előirányzat egyidejű módosításával. Az Alap költségvetésének tervezésére, végrehajtására és zárszámadására egyebekben az Áht. és az éves költségvetési törvény vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
(5) Az Alap bevétele és év végi maradványa nem vonható el. Az év végi maradvány a tárgyévi bevételi terv teljesülése előtt igénybe vehető a kiadási és bevételi előirányzat egyidejű módosításával. Az Alap költségvetésének tervezésére, végrehajtására és zárszámadására egyebekben az Áht. és az éves költségvetési törvény vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
(5) Az Alap, valamint a kezelő szervének bevétele és év végi maradványa nem vonható el. Az év végi maradvány a tárgyévi bevételi terv teljesülése előtt igénybe vehető a kiadási és bevételi előirányzat egyidejű módosításával. Az Alap költségvetésének tervezésére, végrehajtására és zárszámadására egyebekben az Áht. és az éves költségvetési törvény vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
(5) Az Alap bevétele és év végi maradványa, valamint kezelő szervének az Alap kezelésével összefüggő bevétele és év végi maradványa nem vonható el. Az év végi maradvány a tárgyévi bevételi terv teljesülése előtt igénybe vehető a kiadási és bevételi előirányzat egyidejű módosításával. Az Alap költségvetésének tervezésére, végrehajtására és zárszámadására egyebekben az Áht. és az éves költségvetési törvény vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
(6) A miniszter jogosult - a pályázati döntések függvényében - az Alap 7. § (1) bekezdése szerinti kiadási jogcímei között átcsoportosítást végrehajtani.
(6) A miniszter jogosult - a pályázati döntések függvényében - az Alap 7. § (1) bekezdése szerinti kiadási jogcímei között átcsoportosítást végrehajtani. A kiadási jogcímek közötti átcsoportosítás jogát - az előirányzaton belül - a kezelő szerv vezetőjére átruházhatja.
5. §
(1) Az Alap működtetésének szervezeti és eljárási részletszabályait e törvény és a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény végrehajtásáról szóló miniszteri rendelet előírásainak keretei között a miniszter mint az Alap elnöke Ügyrendben állapítja meg.
(2) A pályázatkezelés ügyviteli részletszabályait a kezelő szerv vezetője szabályzatban állapítja meg.
5. §   A mellékletben felsorolt kulturális termékek és szolgáltatások után kulturális járulékot kell fizetni. A járulék mértékét a törvény melléklete határozza meg.
5. §
(1) A mellékletben felsorolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adót nem tartalmazó árbevétele (jegybevétele) után - a (2) és (3) bekezdésben foglaltak kivételével - kulturális járulékot kell fizetni. A járulék mértékét a törvény melléklete határozza meg.
(2) A jogszabály alapján működő művészeti zsűrik által minősített képző- és iparművészeti alkotások járulékmentesek. Mentesek továbbá a járulék fizetése alól az eredeti szerző által értékesített, szerzői jogi védelem alatt álló alkotások és szolgáltatások, valamint az előadóművészi tevékenység. Kivéve a szórakoztató, kulturális és sport szolgáltatások SZJ 1916 számából a 191623 és 191629, valamint az SZJ 1919 szolgáltatás keretében végzett tevékenység.
(2) A jogszabály alapján működő művészeti zsűrik által minősített képző-, ipar- és fotóművészeti alkotások járulékmentesek. Járulékmentes továbbá a szerző által értékesített, szerzői jogi védelem alatt álló eredeti alkotás és szolgáltatás (SZJ 92.31.2-ből) - ideértve a bizományosi értékesítést is (SZJ 52.48.37) -, valamint az előadóművészi tevékenység (SZJ 92.31.21).
(2) A jogszabály alapján működő művészeti zsűrik által minősített képző-, ipar- és fotóművészeti alkotások járulékmentesek. Járulékmentes továbbá a szerző által értékesített, szerzői jogi védelem alatt álló eredeti alkotás és szolgáltatás (SZJ 92.31.2-ből) - ideértve a bizományosi értékesítést is (SZJ 74.87.17.3) -, valamint az előadóművészi tevékenység (SZJ 92.31.21).
(3) Nem kell kulturális járulékot fizetni azon termékek esetében, melyek után a járulék fizetésére kötelezett személy az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: áfa törvény) 29. §-a szerint teljesíti általános forgalmi adó fizetési kötelezettségét. Nem kell kulturális járulékot fizetni azon szolgáltatások után sem, melyek az áfa törvény alkalmazásában külföldön teljesítettnek minősülnek.
(3) Nem kell kulturális járulékot fizetni azon termékek esetében, melyek után a járulék fizetésére kötelezett személy az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: áfa törvény) 29-29/A. §-a szerint mentes az általános forgalmi adó fizetési kötelezettség alól. Nem kell kulturális járulékot fizetni azon szolgáltatások után sem, melyek az áfa törvény alkalmazásában külföldön teljesítettnek minősülnek.
(3) Nem kell kulturális járulékot fizetni azon termékek esetében, amelyeknek a járulék fizetésére kötelezett személy által történő értékesítése az általános forgalmi adóról szóló törvény (a továbbiakban: áfa-törvény) rendelkezései szerint termék Közösségen belüli értékesítése vagy termék Közösség területén kívülre történő értékesítése jogcímen mentes az általános forgalmi adó alól. Nem kell kulturális járulékot fizetni azon szolgáltatások után sem, amelyek az áfa törvény alkalmazásában nem belföldön minősülnek teljesítettnek.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott járulékalap megállapítása során az 1999. január 1-jét megelőzően az SZJ 143 szám, 1999. január 1-jétől az SZJ 74.4 alá tartozó tevékenységből származó árbevételt csökkenti a számlával igazolt - e törvény szerint járulékköteles - ugyanilyen SZJ szám alá tartozó igénybe vett szolgáltatás ellenértékeként kifizetett összeg.
(5) Az (1) bekezdésben meghatározott járulékalap megállapítása során az árbevételt csökkenti azon - e törvény szerint járulékköteles - terméknek az értékesítéséből származó bevétel, amely a vevőnél az áfa-törvény 29-29/A. § szerinti - változatlan formában történő - értékesítéssel másik tagállamba vagy harmadik ország területére kerül.
(5) Az (1) bekezdésben meghatározott járulékalap megállapítása során az árbevételt csökkenti azon - e törvény szerint járulékköteles - terméknek az értékesítéséből származó bevétel, amelynek a vevő általi - változatlan formában történő - továbbértékesítése az áfa-törvény rendelkezései szerint termék Közösségen belüli értékesítése vagy termék Közösség területén kívülre történő értékesítése jogcímen mentes az általános forgalmi adó alól.
(6) Az (1) bekezdés szerinti járulékalapot csökkenti a kulturális járulék fizetésére kötelezett által végzett járulékköteles termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás érdekében beszerzett járulékköteles termékek, igénybe vett szolgáltatások számlával igazolt, általános forgalmi adó nélküli beszerzési ára.
(6) Az (1) bekezdés szerinti járulékalapot csökkenti a kulturális járulék fizetésére kötelezett által értékesített járulékköteles termék előállításával vagy az általa nyújtott szolgáltatás teljesítésével közvetlenül összefüggő, ahhoz kapcsolódó járulékköteles termékbeszerzések, igénybe vett szolgáltatások számlával igazolt, általános forgalmi adó nélküli beszerzési ára.
(7) A hirdetési tevékenység körébe tartozik és kulturális járulékot kell fizetni a reklám és hirdetési felületnek a könyvekben, napilapokban, időszaki kiadványokban, képeslapon, levelező- és üdvözlőlapon, képen és hasonló anyagokon történő értékesítése után, ideértve az internetes hirdetési felület értékesítését, valamint a televízió és a rádió reklámidő eladását is.
5/A. §
(1) A kulturális járulék alapja a - melléklet szerinti - kulturális járulékköteles termékek és szolgáltatások értékesítésének a számviteli törvény szerint az üzleti évben elszámolt árbevétele.
(1) A kulturális járulék alapja a - melléklet szerinti - kulturális járulékköteles termékek és szolgáltatások értékesítésének a számviteli törvény szerint az üzleti évben elszámolt árbevétele. Azoknál az egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alá tartozó adóalanyoknál - az 5/A. § (3) bekezdésének második mondatában foglalt kivétellel -, akik nem tartoznak a számviteli törvény hatálya alá, a kulturális járulék alapja a járulékköteles termékeknek és szolgáltatásoknak az egyszerűsített vállalkozói adó alapjába számító bevétele.
(1) A kulturális járulék alapja a - melléklet szerinti - kulturális járulékköteles termékek és szolgáltatások értékesítésének a számviteli törvény szerint az üzleti évben elszámolt árbevétele vagy egyéb bevétele. Azoknál az egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alá tartozó adóalanyoknál - az 5/A. § (3) bekezdésének második mondatában foglalt kivétellel -, akik nem tartoznak a számviteli törvény hatálya alá, a kulturális járulék alapja a járulékköteles termékeknek és szolgáltatásoknak az egyszerűsített vállalkozói adó alapjába számító bevétele.
(2) A kulturális járulék alapja - a melléklet szerinti - épületek és egyéb építmények (a továbbiakban: építmények) kivitelezése esetén a mindenkori éves költségvetési törvényben az előminősítési eljárási értékhatár 50 százalékát elérő vagy meghaladó összértékű építmények létrehozásának bekerülési költsége. Járulékfizetési szempontból bekerülési költségnek minősülnek az építmény megvalósításának (megépítésének) anyagköltségei és munkadíja.
(2) A kulturális járulék alapja - a melléklet szerinti - épületek és egyéb építmények (a továbbiakban: építmények) kivitelezése esetén a százhúszmillió forintot elérő vagy meghaladó összértékű építmények létrehozásának bekerülési költsége. Járulékfizetési szempontból bekerülési költségnek minősülnek az építmény megvalósításának (megépítésének) anyagköltségei és munkadíja.
(3) A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó járulékfizetésre kötelezett egyéni vállalkozó, valamint önálló tevékenységet végző magánszemély esetében a kulturális járulék alapja a járulékköteles termékeknek és szolgáltatásoknak a személyi jövedelemadó alapjába beszámító bevétele.
(3) A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó járulékfizetésre kötelezett egyéni vállalkozó, valamint önálló tevékenységet végző magánszemély esetében a kulturális járulék alapja a járulékköteles termékeknek és szolgáltatásoknak a személyi jövedelemadó alapjába beszámító bevétele. Az egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alá tartozó vállalkozók esetében a kulturális járulék alapja a járulékköteles termékeknek és szolgáltatásoknak az egyszerűsített vállalkozói adó alapjába számító bevétele.
(4) A járulékfizetésre kötelezettnek olyan nyilvántartást kell vezetnie, amelyből a kulturális járulék alapjának számítása egyértelműen megállapítható.
5/B. §
(1) Az építtető, (beruházó, megrendelő) köteles a kivitelezőt írásban tájékoztatni arról, hogy a megvalósítandó építmény kulturális járulékköteles, vagy nem. A kivitelező járulékfizetési kötelezettsége ezzel egyidejűleg keletkezik, illetőleg szűnik meg. Az írásbeli tájékoztatás elmulasztása esetén a járulékfizetési kötelezettség az építtetőt terheli.
(1) Az építtető, (beruházó, megrendelő) köteles a kivitelezőt - az építési szerződésben vagy külön nyilatkozatban - írásban tájékoztatni arról, hogy a megvalósítandó építmény kulturális járulékköteles, vagy nem. A kivitelező járulékfizetési kötelezettsége ezzel egyidejűleg keletkezik, illetőleg szűnik meg. Az írásbeli tájékoztatás elmulasztása esetén a járulékfizetési kötelezettség az építtetőt terheli.
(2) Megszűnik a járulékfizetési kötelezettség, ha az építmény a rendeltetése alapján - az építési (szerelési, kivitelezési) szerződés megkötését követően az építési engedély módosításával bekövetkezett változás folytán - már nem tartozik a melléklet szerinti körbe.
(3) Amennyiben az 5/A. § (2) bekezdése szerinti építmény megvalósításához az építtető biztosít anyagot, saját előállítású terméket, nyújt szolgáltatást, azoknak - a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 51. §-ának (3) bekezdése szerint meghatározott - bekerülési költsége is része az építmény teljes bekerülési értékének, és a kulturális járulék alapjának meghatározásakor figyelembe kell venni.
(4) Az építtető által biztosított anyagok, saját előállítású termékek, nyújtott szolgáltatások (3) bekezdés szerint meghatározott értéke alapján a kulturális járulékfizetési kötelezettség közvetlenül az építtetőt terheli.
(5) Ha a használatbavételi engedélyben meghatározott rendeltetése alapján az építmény a melléklet szerinti körbe tartozik és bekerülési költsége a járulékköteles értékhatárt
a) nem haladja meg, a járulékfizetésre kötelezett (kivitelező, illetőleg építtető) a megfizetett kulturális járulékot esedékes bevallásában az APEH-től visszaigényelheti;
a) nem haladja meg, a járulékfizetésre kötelezett (kivitelező, illetőleg építtető) a megfizetett kulturális járulékot esedékes bevallásában az állami adóhatóságtól visszaigényelheti;
b) eléri, a járulékfizetésre kötelezett (a kivitelező, illetve az építtető) köteles a teljes kulturális járulékot, illetőleg - ha az építmény megvalósítása során részteljesítés történt - a különbözetet az esedékes bevallásával egyidejűleg megfizetni.
(6) Ha a használatbavételi engedélyben meghatározott rendeltetése alapján az építmény nem tartozik a melléklet szerinti körbe, a már megfizetett kulturális járulékot az építtető, illetve a kivitelező az esedékes bevallásában az APEH-től visszaigényelheti.
(6) Ha a használatbavételi engedélyben meghatározott rendeltetése alapján az építmény nem tartozik a melléklet szerinti körbe, a már megfizetett kulturális járulékot az építtető, illetve a kivitelező az esedékes bevallásában az állami adóhatóságtól visszaigényelheti.
(7) A kivitelező a fizetendő (bevallott) kulturális járulékot az egyéb ráfordítások között számolja el, az építtető az őt terhelő kulturális járulékot pedig a bekerülési érték részeként mutatja ki.
6. §
(1) A kulturális járulékot a járulék fizetésére kötelezett maga állapítja meg, vallja be, és fizeti meg az általános forgalmi adót nem tartalmazó árbevétel után, negyedévenként, a negyedévet követő hó 20-ig az APEH-SZTADI által vezetett, az APEH által közzétett számlaszámú kulturális járulék beszedési számla javára. A járulékfizetési kötelezettség teljesítését az állami adóhatóság ellenőrzi a rá vonatkozó külön törvényben megállapított szabályok szerint. A járulékfizetési kötelezettséggel összefüggő, itt nem szabályozott kérdésekben az adózás rendjéről szóló törvényt kell alkalmazni.
(1) A kulturális járulékot a járulék fizetésére kötelezett maga állapítja meg, vallja be, és fizeti meg az általános forgalmi adót nem tartalmazó árbevétel után az állami adóhatóság kulturális járulék beszedési számla javára. A kulturális járulékot az adózás rendjéről szóló törvény havi és évközi bevallás határidejére vonatkozó rendelkezései alapján a tárgyhónapot, illetve a tárgynegyedévet követő hó 20. napjáig köteles bevallani és a bevallással egyidejűleg megfizetni. Ha az építési szerződésben a megvalósítás és az elszámolás (számlázás) időben elválik egymástól, a kivitelező a számla kibocsátását követő hó 20. napjáig köteles a kulturális járulékot bevallani és megfizetni. Az építtető az őt terhelő kulturális járulékot utólag, az építmény üzembe helyezésekor, illetve rendeltetésszerű használatba vételekor (aktiválásakor) egy összegben vallja be és fizeti meg. A járulékfizetési kötelezettség teljesítését az állami adóhatóság ellenőrzi a rá vonatkozó külön törvényben megállapított szabályok szerint. A járulékfizetési kötelezettséggel összefüggő, itt nem szabályozott kérdésekben az adózás rendjéről szóló törvényt kell alkalmazni.
(1) A kulturális járulékot a járulék fizetésére kötelezett maga állapítja meg, vallja be, és fizeti meg az általános forgalmi adót nem tartalmazó árbevétel után az állami adóhatóság nevén a kincstár által vezetett Nemzeti kulturális járulék bevételi számla javára. Az adózó a kulturális járulékot az adózás rendjéről szóló törvény 1. számú mellékletében meghatározott bevallási gyakoriságnak megfelelően vallja be, és a bevallással egyidejűleg fizeti meg. Ha az építési szerződésben a megvalósítás és az elszámolás (számlázás) időben elválik egymástól, a kivitelező a számla kibocsátását követő hó 20. napjáig köteles a kulturális járulékot bevallani és megfizetni. Az építtető az őt terhelő kulturális járulékot utólag, az építmény üzembe helyezésekor, illetve rendeltetésszerű használatba vételekor (aktiválásakor) egy összegben vallja be és fizeti meg. A járulékfizetési kötelezettség teljesítését az állami adóhatóság ellenőrzi a rá vonatkozó külön törvényben megállapított szabályok szerint. A járulékfizetési kötelezettséggel összefüggő, itt nem szabályozott kérdésekben az adózás rendjéről szóló törvényt kell alkalmazni.
(2) Az állami adóhatóság negyedévenként a negyedévet követő második hó 20. napjáig átutalja a kulturális járulék beszedési számla egyenlegét az Alap számlája javára.
(2) Az állami adóhatóság negyedévenként a negyedévet követő második hó 20. napjáig átutalja a kulturális járulék beszedési számla egyenlegét az Alapprogram számlája javára.
(2) Az állami adóhatóság a befolyt kulturális járulék összegét havonta - a hónap utolsó banki napján - átutalja az Alap számlája javára.
(2) Az állami adóhatóság megbízásából a kincstár a befolyt kulturális járulék összegét naponta átutalja az Alap számlája javára.
6. §   Az állami adóhatóság megbízásából a kincstár a befolyt ötöslottó szerencsejáték játékadó összegének 90 százalékát havonta átutalja az Alap számlája javára.
6. §   Az állami adóhatóság megbízásából a kincstár a befolyt ötöslottó szerencsejáték játékadó összegének 90 százalékát havonta átutalja az Alap számlája javára. A kulturális adó esetében az állami adóhatóság megbízásából a kincstár a befolyt kulturális adó összegét naponta utalja át az Alap számlája javára.
7. §   Az Alapból az alábbi célokra teljesíthetők kiadások:
a) a kulturális ágazat területén a nemzeti és egyetemes értékek létrehozásának, megőrzésének, valamint hazai és határon túli terjesztésének támogatására;
b) a kulturális ágazatot érintő évfordulók, fesztiválok, hazai és külföldi rendezvények támogatására;
c) a nemzetközi kulturális kapcsolatok új alapokra helyezésére, a világkiállításokon, nemzetközi vásárokon, a nemzeti kulturális jelenlét biztosítására, a hazai és külföldi kulturális rendezvényeken, fesztiválokon történő részvétel támogatására;
d) a művészeti alkotások új irányzatainak, új kulturális kezdeményezéseknek a támogatására;
d) a művészeti alkotások új irányzatainak, új kulturális kezdeményezéseknek, a kultúrával kapcsolatos tudományos kutatásoknak a támogatására;
e) a kultúrateremtő, kultúraközvetítő, valamint önképző egyének és közösségek tevékenységének támogatására;
f) az Alap működésével kapcsolatos költségek fedezésére, ideértve az APEH közreműködésével járó költségek megtérítését is.
f) az Alap működésével kapcsolatos költségek fedezésére.
g) hozzájárulás pályázati úton a kulturális és művészeti intézményeknél a honoráriumok és tiszteletdíjak társadalombiztosítási járulékához.
7. §   Az Alapprogramból az alábbi célokra teljesíthetők kiadások:
a) a kulturális ágazat területén a nemzeti és egyetemes értékek létrehozásának, megőrzésének, valamint hazai és határon túli terjesztésének támogatására;
b) a kulturális ágazatot érintő évfordulók, fesztiválok, hazai és külföldi rendezvények támogatására;
c) a nemzetközi kulturális kapcsolatok új alapokra helyezésére, a világkiállításokon, nemzetközi vásárokon, a nemzeti kulturális jelenlét biztosítására, a hazai és külföldi kulturális rendezvényeken, fesztiválokon történő részvétel támogatására;
d) a művészeti alkotások új irányzatainak, új kulturális kezdeményezéseknek, a kultúrával kapcsolatos tudományos kutatásoknak a támogatására;
d) a művészeti alkotások új irányzatainak, új kulturális kezdeményezéseknek, a kultúrával kapcsolatos tudományos kutatásoknak, az épített örökséggel, az építőművészettel kapcsolatos tevékenységek támogatására;
e) a kultúrateremtő, kultúraközvetítő, valamint önképző egyének és közösségek tevékenységének támogatására;
f) az Alapprogram és kezelője működésével kapcsolatos költségek fedezésére;
f) az Alapprogram és kezelője működésével kapcsolatos költségek fedezésére, beleértve a 4. § (4) bekezdése szerinti pályázatkezeléssel összefüggő kiadásait is;
g) hozzájárulás pályázati úton a kulturális és művészeti intézményeknél a honoráriumok és tiszteletdíjak társadalombiztosítási járulékához.
h) a nemzetközi tagdíjakra.
7. §
(1) Az Alapból az alábbi célokra adható támogatás:
a) a kulturális ágazat területén a nemzeti és az egyetemes értékek létrehozására, megőrzésére, valamint hazai és határon túli terjesztésére;
b) a kulturális ágazatot érintő évfordulókra, fesztiválokra, hazai és külföldi rendezvényekre;
c) a nemzetközi kiállításokon, vásárokon a nemzeti kulturális jelenlét biztosítására, a hazai és külföldi kulturális rendezvényeken, fesztiválokon történő részvételre;
d) a művészeti alkotások új irányzataira, új kulturális kezdeményezésekre, a kultúrával kapcsolatos tudományos kutatásokra, az épített örökséggel, az építőművészettel kapcsolatos tevékenységekre;
e) a kultúrateremtő, kultúraközvetítő, valamint egyéni és közösségi tevékenységre, a kiemelkedő szakmai teljesítmények elismerésének díjazásához, valamint a szakmai szervezetek által alapított díjakhoz való hozzájárulásra;
e) a kultúrateremtő, kultúraközvetítő, valamint egyéni és közösségi tevékenységre, a kiemelkedő szakmai teljesítmények elismerésének díjazásához, valamint a szakmai szervezetek vagy a miniszter által alapított kulturális, művészeti díjakhoz való hozzájárulásra;
f) a nemzetközi tagdíjakra.
(2) Az Alap az (1) bekezdésben foglalt támogatásokon felül felhasználható az Alap és kezelője működésével, valamint a pályáztatás lebonyolításával kapcsolatos költségek fedezetére, figyelembe véve a 4. § (3) bekezdése szerinti pályázatkezeléssel összefüggő kiadásait is.
(2) Az Alap az (1) bekezdésben foglalt támogatásokon felül fel használható az Alap és kezelője működésével, valamint a pályáztatás lebonyolításával kapcsolatos költségek fedezetére, figyelembe véve a 4. § (3) bekezdés szerinti, valamint a fejezetet irányító szervvel kötött együttműködési megállapodásban rögzített pályázatkezeléssel összefüggő kiadásait is.
7/A. §
(1) Az Alap tárgyévi bevételei terhére legfeljebb a tárgyévet követő harmadik év végéig megvalósuló feladatra (programra) vállalható kötelezettség.
(2) Az Alap tárgyévet követő bevételei terhére - éven túli kötelezettségvállalásként - legfeljebb három évre vállalható kötelezettség.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott kötelezettségvállalás legfeljebb az Alap éves bevételi előirányzata 50%-áig terjedhet, amely évenként nem haladhatja meg a 20%-ot.
7/B. §
(1) Az Alapból - a kulturális örökségvédelmi célból megítélt támogatás, illetve a 4. § (1) bekezdésének b) és c) pontja szerinti átadó vagy befizető által meghatározott pályázati célra rendelt támogatás felhasználása kivételével - építési beruházás, felújítás nem támogatható.
(1) Az Alapból - a kulturális örökségvédelmi célból megítélt támogatás, illetve a 4. § (1) bekezdésének c) és d) pontja szerinti átadó vagy befizető által meghatározott pályázati célra rendelt támogatás felhasználása kivételével - építési beruházás, felújítás nem támogatható.
(2) Az állandó fenntartási és üzemeltetési kiadásokra az Alap keretében nyújtott támogatás legfeljebb 5%-át számolhatja el átalánydíjként a pályázó, vagy a pályázóval történő megállapodás alapján a pénzügyi lebonyolító.
(3) A támogatás törzstőke-, illetve alaptőke-emelésre, valamint egyéb befektetési célra nem fordítható.
7/C. §   A miniszter által közvetlenül felhasználható keret a kulturális járulékbevétel-előirányzat - a 7. § (2) bekezdésben foglalt költségekkel csökkentett - összegének 25%-a (a továbbiakban: miniszteri keret).
7/C. §   A miniszter által közvetlenül felhasználható keret a 4. § (1) bekezdés a) pontja szerinti bevétel - a 7. § (2) bekezdésben foglalt költségekkel csökkentett - összegének 25%-a (a továbbiakban: miniszteri keret).
7/C. §   A miniszter által közvetlenül felhasználható keret a 4. § (1) bekezdés a) pontja szerinti bevétel - a 7. § (2) bekezdésben foglalt költségekkel csökkentett - összegének legfeljebb 25%-a (a továbbiakban: miniszteri keret). A tárgyévi miniszteri keret pontos mértékét a miniszter a tárgyévet megelőző év december 15-éig állapítja meg.
7/C. §
(1) A miniszter által közvetlenül felhasználható keret a 4. § (1) bekezdés a) pontja szerinti bevétel - a 7. § (2) bekezdésben foglalt költségekkel csökkentett - összegének legfeljebb 25%-a (a továbbiakban: miniszteri keret). A tárgyévi miniszteri keret pontos mértékét a miniszter a tárgyévet megelőző év december 15-éig állapítja meg.
(2) A 4. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt bevétel - a 7. § (2) bekezdésben foglalt költségekkel csökkentett - összegének legfeljebb 10%-ának mértékéig a miniszter - a kultúráért felelős államtitkár javaslatára - egyedi elbírálással az ágazati minisztérium irányítása, valamint felügyelete alá tartozó állami fenntartású intézmények számára egyedi kérelem alapján működési támogatást nyújthat.
8. §
(1) Az Alapból természetes és jogi személyek, valamint jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok igényelhetnek támogatást.
(1) Az Alapprogramból természetes és jogi személyek, valamint jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok igényelhetnek támogatást.
(1) Az Alapprogramból természetes és jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, valamint egyéni vállalkozások igényelhetnek támogatást.
(1) Az Alapból természetes és jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, valamint egyéni vállalkozások igényelhetnek támogatást.
(1) Az Alapból természetes és jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, egyéni cégek, valamint egyéni vállalkozók igényelhetnek támogatást.
(1) Az Alapból természetes és jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, társasházak, egyéni cégek, valamint egyéni vállalkozók igényelhetnek támogatást.
(1) Az Alapból természetes és jogi személyek, társasházak, egyéni cégek, valamint egyéni vállalkozók igényelhetnek támogatást.
(2) Az Alap kezelője a pályázat nyerteseivel szerződést köt.
(2) Az Alapprogram kezelője a pályázat nyerteseivel szerződést köt.
(2) Az Alap kezelője a pályázat nyerteseivel szerződést köt.
(2) Az Alap kezelője a pályázat nyertese részére támogatói okiratot ad ki, vagy vele támogatási szerződést köt (a továbbiakban együtt: szerződés).
9. §
(1) Az Alap terhére a támogatás visszatérítendő és részben vagy egészben vissza nem térítendő formában nyújtható.
(1) Az Alapprogram terhére a támogatás visszatérítendő és részben vagy egészben vissza nem térítendő formában nyújtható.
(1) Az Alap terhére a támogatás visszatérítendő és részben vagy egészben vissza nem térítendő formában nyújtható.
(2) A támogatások nyilvános pályázatok útján, illetve egyedi elbírálás alapján nyerhetők el. A megosztás arányairól a bizottság dönt. A bizottság és a szakmai kollégiumok gondoskodnak az Alapból juttatott támogatásokra vonatkozó döntések folyamatos nyilvánosságra hozataláról.
(2) A támogatások nyilvános pályázatok útján, illetve egyedi elbírálás alapján nyerhetők el. A megosztás arányairól a bizottság dönt. A bizottság és a szakmai kollégiumok gondoskodnak az Alapprogram keretében juttatott támogatásokra vonatkozó döntések folyamatos nyilvánosságra hozataláról.
(2) A támogatások nyílt, vagy meghívásos pályázatok útján, illetve - a miniszteri keret felhasználása során vagy kivételesen indokolt esetben - egyedi elbírálás alapján adhatók.
(2) A támogatások nyílt vagy meghívásos pályázatok útján, illetve - a miniszteri keret felhasználása során vagy kivételesen indokolt esetben - egyedi pályázatok elbírálása alapján - gazdálkodási formától függetlenül - adhatók.
(3) Az Alap által nyújtott támogatás nem vonható el és évek között átcsoportosítható.
(3) Az Alapprogram keretében nyújtott támogatás nem vonható el és évek között átcsoportosítható.
(3) Az (1)-(2) bekezdések szerinti megosztás arányairól - ideértve a támogatás összegének a kollégiumok közötti felosztását is - a bizottság a miniszter egyetértésével dönt.
(3) Az (1) és (2) bekezdések szerinti megosztás, valamint a 2. § (4) és (4a) bekezdése szerinti kollégiumok támogatási arányairól a Bizottság az MMA elnöke és a miniszter egyetértésével dönt. A támogatás összegének a művészeti főtematikájú állandó szakmai kollégiumok közötti felosztásáról a Bizottság a miniszter és az MMA elnöke egyetértésével dönt.
(4) Az Alap kezelője a szerződésben rögzített célkitűzésektől, követelményektől eltérő megvalósítás esetén részleges vagy teljes visszatérítési kötelezettséget érvényesít.
(4) Folyamatos programfinanszírozás esetén az Alap a tárgyévet követően legfeljebb két évre vállalhat kötelezettséget. Az egy éven belül vállalt áthúzódó kötelezettségek halmozott összege nem haladhatja meg az Alap adott évre elfogadott bevételi előirányzatának 10%-át. Az előzetes kötelezettségvállalás alapján történő teljesítések az esedékesség évének költségvetését terhelik.
(4) Folyamatos programfinanszírozás esetén az Alapprogram terhére a tárgyévet követően legfeljebb két évre vállalható kötelezettség.
(4) Az Alapból támogatás kizárólag az Alap kezelőjénél rendszeresített pályázati adatlap kitöltésével igényelhető.
(5) Az Alap kezelője a szerződésben rögzített célkitűzésektől, követelményektől eltérő megvalósítás esetén részleges vagy teljes visszatérítési kötelezettséget érvényesít.
(5) Az Alapprogram kezelője a szerződésben rögzített célkitűzésektől, követelményektől eltérő megvalósítás esetén részleges vagy teljes visszatérítési kötelezettséget érvényesít.
(5) Az Alapból a támogatás folyósítása - a program jellegére, valamint a támogatási összeg nagyságára tekintettel - a támogatási szerződésben meghatározott ütemezésben történik.
(5) Az Alapból a támogatás folyósítása - a program jellegére, valamint a támogatási összeg nagyságára tekintettel - a szerződésben meghatározott ütemezésben történik.
(6) Költségvetési szervek esetén az Alapból származó támogatás és azok év végi kötelezettségvállalással terhelt maradványa nem vonható el és évek között átcsoportosítható, valamint a támogatási szerződésben meghatározott elszámolási határidőig felhasználható.
(6) Költségvetési szervek esetén az Alapból származó támogatás és azok év végi kötelezettségvállalással terhelt maradványa nem vonható el és évek között átcsoportosítható, valamint a szerződésben meghatározott elszámolási határidőig felhasználható.
(7) A támogatott program lezárásaként a szakmai és pénzügyi teljesítésről a támogatottnak írásban be kell számolnia. Ha a támogatott a támogatást részben vagy egészben nem a támogatási szerződésben meghatározott célra fordítja, vagy egyéb módon eltér a szerződésben foglaltaktól, azt a támogatás folyósításától a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresével növelt összegben az Alap számlájára haladéktalanul vissza kell fizetni.
(8) Az Alap kezelője gondoskodik az Alap terhére juttatott támogatásokra vonatkozó döntések folyamatos nyilvánosságra hozataláról.
9/A. §   Az MMA elnökének e törvény szerinti jogai és kötelezettségei nem ruházhatók át és nem delegálhatók tovább.
9/A. §   E törvény alkalmazásában
1. erőszaktartalmú mű: minden olyan mű, amelynek célja és egyben legfőbb hatáskeltő eszköze - a mű egészéből megállapíthatóan - az erőszakos, illetve az erőszakos cselekedetre ösztönző jelenetek ábrázolása;
2. forgalmazó: a termék kis- és nagykereskedelmi forgalomba hozatalával foglalkozó természetes személy, jogi személy vagy a Ptk. 685. § c) pontja szerinti gazdálkodó szervezet, beleértve a gyártót is, mint első forgalombahozót;
2. forgalmazó: a termék első belföldi forgalomba hozatalával foglalkozó természetes személy, jogi személy vagy a Ptk. 685. § c) pontja szerinti gazdálkodó szervezet, beleértve a gyártót is, mint első forgalombahozót;
3. gyártó: a termék és a félkész termék előállítója;
4. importáló: az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény 13. § (3) bekezdésében meghatározott természetes személy, jogi személy vagy a Ptk. 685. § c) pontja szerinti gazdálkodó szervezet;
4. importáló: az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény 13. § (3) bekezdésében meghatározott természetes személy, jogi személy vagy a Ptk. 685. § c) pontja szerinti gazdálkodó szervezet, Közösségen belüli beszerzés esetén pedig a forgalmazó;
4. importáló: az a természetes személy, jogi személy vagy a Ptk. 685. § c) pontja szerinti gazdálkodó szervezet, aki (amely) először szerez jogot arra, hogy az importált termék vagy szolgáltatás felett rendelkezzen, ideértve a külföldi székhelyű vállalkozás belföldi fióktelepét is, ilyen személy hiányában pedig az, aki (amely) az adófizetési kötelezettség keletkezésének időpontjában az importált terméket birtokolja;
5. kiadó: a művet, annak példányát vagy más terméket sajátjaként megjelentető, illetve más módon nyilvánosságra hozó természetes személy, jogi személy vagy a Ptk. 685. § c) pontja szerinti gazdálkodó szervezet;
6. kivitelező: építmény létrehozására - az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény szerint - jogosult természetes személy, jogi személy vagy a Ptk. 685. § c) pontja szerinti gazdálkodó szervezet;
7. pornótartalmú mű: olyan mű, amelynek célja - a mű egészéből megállapíthatóan - a szexuális ingerkeltés, és amelyben a szexuális cselekményeket nyíltan, kendőzetlenül ábrázolják;
8. szolgáltató: a Központi Statisztikai Hivatal elnökének 9007/1998. (SK 12.) KSH közleményének mellékleteként kiadott Szolgáltatások Jegyzéke hatálya alá sorolt tevékenységet végző természetes személy, jogi személy vagy a Ptk. 685. § c) pontja szerinti gazdálkodó szervezet;
8. szolgáltató: a Központi Statisztikai Hivatal elnöke által kiadott, mindenkor érvényes Szolgáltatások Jegyzéke hatálya alá sorolt tevékenységet végző természetes személy, jogi személy vagy a Ptk. 685. § c) pontja szerinti gazdálkodó szervezet;
9. építmény létrehozásának bekerülési költsége: átalánydíjas szerződés alapján végzett munkánál a kivitelező által számlázott - általános forgalmi adót nem tartalmazó - összeg, szerződés alapján tételesen elszámolt munkánál az építmény megvalósulása (megépítése) számlázott anyagköltségének és munkadíjának együttes összege, a számla - általános forgalmi adó nélküli - végösszege;
10. építmény megvalósításának anyagköltsége: magában foglalja az építmény megvalósítása (megépítése) során felhasznált vásárolt anyagok és saját előállítású termékek bekerülési (beszerzési, előállítási) értékét, ezen anyagoknak, termékeknek a felhasználás helyéig felmerült szállítási, rakodási költségeit, továbbá az egyéb rakodási költségeket;
11. építmény megvalósításának munkadíja: magában foglalja az építmény megvalósításához (megépítéséhez) igénybe vett munkaerő bérköltségét és annak járulékait, az igénybe vett gépek és szolgáltatások költségeit, az ezekre jutó általános költségek hasznos fedezetét.
10. §
(1) Ez a törvény 1993. április 1-jén lép hatályba; ezzel egyidejűleg a Kulturális Alap létesítéséről szóló 23/1967. (VIII. 8.) Korm. rendelet hatályát veszti.
(1) Ez a törvény 1993. április 1-jén lép hatályba.
(2) Felhatalmazást kap a művelődési és közoktatási miniszter, hogy az Alap kezelésének és felhasználásának részletes szabályait, az ellenőrzés és beszámolás rendjét, valamint a pályázati rendszerre vonatkozó további előírásokat rendeletben szabályozza.
(2) Felhatalmazást kap a kultúráért felelős miniszter, hogy az Alap kezelésének és felhasználásának részletes szabályait, az ellenőrzés és beszámolás rendjét, valamint a pályázati rendszerre vonatkozó további előírásokat rendeletben szabályozza.
(2) Felhatalmazást kap a kultúráért felelős miniszter, hogy
a) az Alap elnöke és alelnöke feladataira vonatkozó részletes szabályokat,
b) az alelnöki tisztség megszűnésére, valamint a bizottsági és kollégiumi tagok kinevezésre, jogállásukra és jogviszonyuk megszűnésére vonatkozó részletes szabályokat,
c) a nevezési díjak megállapításának elveit, valamint
d) a Bizottság és a kollégiumok létesítésére, működésére, valamint az összeférhetetlenségre és a nyilvánosságra vonatkozó részletes eljárási szabályokat, továbbá az ideiglenes szakmai kollégiumok tagjai és vezetői kinevezésére vonatkozó részletes szabályokat
rendeletben állapítsa meg.
(3) Felhatalmazást kap a kultúráért felelős miniszter, hogy
a) az adópolitikáért felelős miniszterrel együtt a kivitelezőt terhelő járulékalap megállapításának és megfizetésének módját és részletes szabályait rendeletben meghatározza,
b) a mellékletben foglalt - a Kombinált Nómenklatúrának megfelelő - besorolási kódszámok részletes bontását besorolási segédletként közzétegye a Magyar Közlönyben,
c) a Bizottság és a kollégiumok létesítésére, működésére, valamint az összeférhetetlenségre és a nyilvánosságra vonatkozó részletes eljárási szabályokat rendeletben állapítsa meg.
(3) Felhatalmazást kap a kultúráért felelős miniszter, hogy
a) az Alap elnöke és alelnöke feladataira vonatkozó részletes szabályokat,
b) a nevezési díjak megállapításának elveit,
c) a Bizottság és a kollégiumok létesítésére, működésére, valamint az összeférhetetlenségre és a nyilvánosságra vonatkozó részletes eljárási szabályokat
rendeletben állapítsa meg.
(3) Felhatalmazást kap a kultúráért felelős miniszter, hogy az állandó szakmai kollégiumokat rendeletével létrehozza.
10/A. §
(1) Az e törvénynek a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény és a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény módosításáról szóló 2012. évi CVII. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv.) megállapított 4. § (1) bekezdés h) pontjában foglaltakat a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatóságához a 2012. évben befolyt nevezési díjak tekintetében is alkalmazni kell.
(2) A Módtv.-nyel megállapított 4. § (5) és (6) bekezdésben foglaltakat a 2012. évi bevételekkel, valamint a kiadási jogcímek közötti 2012. évi átcsoportosításokkal kapcsolatban is alkalmazni kell.
(3) A Módtv.-nyel megállapított 7. § (2) bekezdésében foglaltakat a 2012. évben folyamatban levő pályázatokkal kapcsolatban is alkalmazni kell.
10/B. §
(1) Az e törvénynek a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2015. évi CCVII. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv.) megállapított 2. § (3) bekezdésében, 2. § (4) bekezdésében és 2. § (4a) bekezdésében meghatározott kollégiumi struktúrát 2016. január 1-ig kell létrehozni.
(2) e törvénynek az egyes vagyongazdálkodást érintő rendelkezésekről, valamint egyes vagyongazdálkodási és pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi CLXXIII. törvénnyel megállapított 8. § (2) bekezdésében foglaltakat az e rendelkezés hatálybalépésekor folyamatban levő támogatási igények esetén is alkalmazni kell, amennyiben támogatási szerződés megkötésére még nem került sor.
10/C. §
(1) A Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 2016. december 31-én, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőbe való beolvadással megszűnik.
(2) A Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő ingó és ingatlan vagyonon fennálló vagyonkezelői joga 2017. január 1-jén, ingyenesen átszáll az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőre.
(3) A vagyonkezelői jog ingatlan-nyilvántartásba jogutódlás jogcímén történő bejegyeztetéséről - a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága ingatlan-nyilvántartásban szereplő vagyonkezelői joga törlésének kezdeményezésével együtt - az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő köteles legkésőbb 2017. február 1-jéig gondoskodni.
(4) A vagyoni jogutódlással kapcsolatos részletes rendelkezéseket a felek közötti átadás-átvételi megállapodás rögzíti. Az átadás-átvételi megállapodás elválaszthatatlan mellékletét képezi az átadás-átvétel tárgyát képező ingatlanok azonosító adatokkal történő felsorolása, valamint ingó vagyontárgyak esetében az ingó vagyontárgyakról felvett teljes körű leltár.

MELLÉKLET AZ 1993. ÉVI XXIII. TÖRVÉNYHEZ

A kulturális járulék fizetésére kötelezett termékek és szolgáltatások köre szakterületenként,
az 1992. december 31-én hatályos ITJ és SZJ szerint

A kulturális járulék fizetésére kötelezett termékek
és szolgáltatások köre az 1995. december 31-én hatályos
belföldi termékosztályozás (BTO), szolgáltatások jegyzéke (SZJ)
és építési jegyzék (ÉJ) szerint

A kulturális járulék alá eső termékek
és szolgáltatások
A járulék mértéke A járulék fizetésére kötelezett
     
I. Mozgóképszakmai Körből    
  1. a) Műsoros videokazetta és videolemez
b) erőszak, erotikus, szex, pornó tartalmú videoművek
Általános forgalmi adót nem tartalmazó árbevétel
a) 3%-a,
b) 20%-a
A kiadó
    (ITJ 69-52-73-22, ITJ 69-52-74, ITJ 69-52-78)    
         
         
  2. Reklám és propaganda céljából készült film, video és dia Általános forgalmi adót nem tartalmazó árbevétel 3%-a Hazai termék esetén a gyártó (előállító), külföldön készített terméknél a szinkronizáló
    (ITJ 69-99-24-1, 69-99-24-2)    
         
         
  3. a) Játék, rövid, animációs dokumentumfilmek vetí-
tése
A Jegybevétel
a) 3%-a,
b) 20%-a
A forgalmazó (kiadó)
    b) erőszak, erotikus, szex, pornó tartalmú filmek vetítése    
    (SZJ 191300)    
         
         
  4. Videovetítés szálloda és vendéglátóipari üzemekben:
a) vendégnapok száma szerint,
Naponta:
a) 40 Ft,
b) 100 Ft
A vendéglátóipari egységet üzemeltető
    b) minden más esetben    
    (SZJ 191300)    
         
         
A kulturális járulék alá eső termékek
és szolgáltatások
A járulék mértéke A járulék fizetésére kötelezett
     
  5. a) Videokölcsönzés és -eladás, Általános forgalmi adót nem tartalmazó árbevétel
a) 2%-a,
b) 20%-a
A kölcsönzési, az értékesítési tevékenységet végző
    b) erőszak, erotikus, szex, pornó tartalmú videomű- veknél    
    (SzJ 113430, 07334)    
         
         
II. Könyv- és Lapkiadó Szakmai Körből
  6. a) Könyv, kivéve a tan- könyveket [a 41/1985. (X. 5.) MT rendelet alap- ján], folyóirat (heti, két- heti, havi, negyedévi, fél- évi), napilap, nyomtatvá- nyok és játékkártyák el- adott példányszámai, Általános forgalmi adót nem tartalmazó árbevétel
a) 1%-a,
b) 20%-a
A felelős kiadó (a forgalmazó)
    b) erőszak, erotikus, szex, pornó tartalmú kiadványok    
    (ITJ 66-1, 66-2, 66-3, 66-4, 66-65)    
         
         
III. Színház, Zene- és Táncművészeti Szakmai Körből
  7. Színházi (prózai, zenés, báb) előadások, zene- és táncművészeti rendezvények, (nem vendéglátóipari) műsorszolgáltatás A jegybevétel 2 %-a A jegybevételre jogosult
    (SZJ 1916, 1919)    
         
         
  8. Bel- és külföldi előállítású hanglemez, CD, műsoros kazetta és hangos levelezőlap Általános forgalmi adót nem tartalmazó árbevétel 2%-a Hazai termék esetén az előállító külföldön készített terméknél a forgalmazó
    (ITJ 69-52-71, 69-52-72-22, ITJ 69-52-79)    
         
         
  9. Hanglemez, CD, műsoros kazetta kölcsönzés Általános forgalmi adót nem tartalmazó árbevétel 2%-a A kölcsönzési tevékenységet végző
    (SZJ 07334)    
         
         
IV. Képző-, Ipar- és Fotóművészeti Szakmai Körből
  10. Valamennyi belföldi előállítású, vagy importból beszerzett, belföldön értékesített képző-, ipar- és fotóművészeti alkotás és termék Általános forgalmi adót nem tartalmazó árbevétel (importnál beszerzési ár)
- zsűrizett alkotás és termék esetén 1%-a,
 
      - nem szűrizett alkotás és termék esetén 3%-a  
    a) Képes naptárak
(ITJ 66-64)
  A kiadó, illetve az importáló
    b) Képes levelezőlapok
(ITJ 66-66)
  A kiadó, illetve az importáló
    c) Plakátok, poszterek
(ITJ 66-8)
  A kiadó, illetve az importáló
    d) Egyéb vegyes nyomtat- ványból a különféle képes matricák
(ITJ 66-69)
  A kiadó, illetve az importáló
A kulturális járulék alá eső termékek
és szolgáltatások
A járulék mértéke A járulék fizetésére kötelezett
     
    e) Szobor, sírkő, síremlék
(ITJ 69-8)
  A gyártó, illetve az importáló
    f) Műalkotás
(ITJ 69-94-1)
  Az importáló
    g) Népművészeti és iparművészeti termék
(ITJ 69-95)
  Az importáló
    h) Ajándék, dísz- és emlék- tárgy funkciójú tárgyak az alább felsorolt ITJ számú termékcsoportból
(ITJ 17-5, 18-26-1, 18-4, 18-89, 29-71, 65-59-3, 67-64-9, 69-31, 69-32, 69-33, 69-85, 69-93-2, 69-99-28)
  A gyártó, illetve az importáló
         
V. Közművelődési Szakmai Körből
  11. Közművelődési intézmény vagy szervezet által és magánvállalkozásban rendezett műsoros előadások, táncmulatságok, discók, illetve egyéb rendezvények (SZJ 1916, 1919) A jegybevétel 2%-a A jegybevételre jogosult rendező
         
         
  12. Tanfolyamok, képzések
(SZJ 1918)
A bevétel (levonva belőle az állami költségvetésből és az elkülönített állami pénzalapokból kapott támogatásokat) 2%-a A bevételre jogosult szervező
         
         
  13. Vendéglátóipari egységekben rendezett műsoros előadások (SZJ 1919) Az árbevétel 5%-a A vendéglátóipari egységet üzemeltető jogi személy, magánszemély
         
         
  14. Cirkusz-varieté, vidámparki szórakoztatás, mutatványok (SZJ 1919) A jegybevétel 2%-a A jegybevételre jogosult rendező
         
         
  15. Közművelődési intézmények és szervezetek keretében megvalósuló vállalkozások
(SZJ 196)
Az árbevétel 2%-a A vállalkozást szervező
         
         
  16. Kulturális intézményekben folyó szerencsejáték és üzemeltetett játékautomatákkal kapcsolatos szolgáltatás
(SZJ 1919, 1951)
A bevételi részesedés 5%-a A bevételre illetékes helyi üzemeltető
         
VI. Gyűjteményi Szakmai Körből
  17. Múzeumi helyiségeknek nem kiállítás céljára történő hasznosítása (pl. terembérlet, fogadás stb.)
(SZJ 111124)
Az általános forgalmi adó nélküli bevétel 3%-a A bevétel beszedésére jogosult
         
         
A kulturális járulék alá eső termékek
és szolgáltatások
A járulék mértéke A járulék fizetésére kötelezett
     
  18. Kultúrcikk kiskereskedelem SZJ 07334-ből
a) műtárgykereskedelem,
b) antikváriák értékesítése,
c) műalkotások aukción történő értékesítése,
d) népművészeti és iparművészeti termék értékesítése
(ITJ 69-95)
Az általános forgalmi adó nélküli árbevétel 1%-a Az értékesítési tevékenységet végző
VII. Nemzetközi Kulturális Szakmai Körből
  19. Bel- és külföldre irányuló művészeti, kulturális közvetítői tevékenység
(SZJ 1917)
Az általános forgalmi adó nélküli árbevétel 1%-a A közvetítő

A kulturális járulék fizetésére kötelezett termékek és szolgáltatások köre a 2000. január 1-jén hatályos Kereskedelmi Vámtarifa alapját képező (8-számjegyű) Kombinált Nómenklatúra (KN), valamint a Szolgáltatások Jegyzéke (SZJ) és az Építményjegyzék (ÉJ) szerint

I. TERMÉKEK

II. SZOLGÁLTATÁSOK

III. ÉPÜLET, EGYÉB ÉPÍTMÉNY KIVITELEZÉSE

 

** A bevételből levonható az állami költségvetésből és a pénzalapokból kapott támogatás.

* Vendégnapok száma szerint naponta 40 Ft, minden más esetben naponta 100 Ft.

 
913-5 Reklámépítmény 1 Kivitelező
611 Vezetékek kiépítése kábeltelevízió-hálózat esetén 1 Kivitelező

ÉJ-szám

Megnevezés
Járulék-
kulcs
%
A járulék fizetésére
kötelezett
 
 
 
1918 Közösségi-művelődési szolgáltatás 1** Szolgáltató
1913-ból Videovetítés szálloda- és vendéglátóipari üzemekben*   Üzemeltető
1913-ból Pornó-, szex- és erőszaktartalmú filmek vetítése 20 Forgalmazó (kiadó)
1913-ból Pornó-, szex- és erőszaktartalmú filmek vetítése 25 Forgalmazó (kiadó)
191 Kulturális szolgáltatás, szórakoztatás 2 Szolgáltató
14497 Divattervezés, esztétikai formatervezés és szaktanácsadás 1 Szolgáltató
14493-ból Színészek, művészek közvetítése és nyilvántartása, szerződés ügyintézése, könyvek, színdarabok, egyéb alkotások, producernél való elhelyezése, művészeti tárgyak árverése (aukciója) 1 Szolgáltató
1444 Fényképészet, videofelvétel készítés 1 Szolgáltató
143-ból Nyomtatott sajtóban megjelenő hirdetés 0,5 Szolgáltató
143 Hirdetés 1 Szolgáltató
11343-ból Pornó-, szex- és erőszaktartalmú művek kölcsönzése 20 Szolgáltató
11343-ból Pornó-, szex- és erőszaktartalmú művek kölcsönzése 25 Szolgáltató
11343-ból Filmek, műsoros videokazetták, hangkazetták, hanglemezek kölcsönzése 3 Szolgáltató

SZJ-szám

Megnevezés
Járulék-
kulcs
%
A járulék fizetésére
kötelezett
 
 
 
366390 00 00 Műalkotás, gyűjtemény, régiség (numizmatikai értékű tárgy), múzeumi tárgy másolata 1 Gyártó (importáló)
366376 00 00 Művirág, levél- és gyümölcsutánzat és ezekből készült termék 3 Gyártó (importáló)
366371 00 00 Ünnepi, farsangi és különféle más szórakoztató tárgy 3 Gyártó (importáló)
366100 00 00 Divatékszerek 3 Gyártó (importáló)
365043 00 00 Biliárdfelszerelés, szórakozóhelyi asztali vagy társasjáték, pénzérmével vagy koronggal működő más játék 10 Forgalmazó
365042-ből Pornó-, szex- és erőszaktartalmú videojáték 20 Gyártó (importáló)
365042-ből Pornó-, szex- és erőszaktartalmú videojáték 25 Gyártó (importáló)
365042 00 00 Televízióhoz kapcsolható videojáték 1 Gyártó (importáló)
365041-ből Pornó-, szex- és erőszaktartalmú kártya 20 Gyártó (importáló)
365041-ből Pornó-, szex- és erőszaktartalmú kártya 25 Gyártó (importáló)
365041 00 00 Kártya 3 Gyártó (importáló)
365033 50 00 Játékfegyver 10 Forgalmazó
363000 00 00 Hangszerek 1 Gyártó (importáló)
362213 00 00 Ékszer és részei, arany- és ezüstműves áru és részei 3 Gyártó (importáló)
362211 00 00 Természetes vagy tenyésztett gyöngy, drágakő vagy féldrágakő, szintetikussal vagy rekonstruálttal együtt megmunkálva, de foglalat nélkül 3 Gyártó (importáló)
362100 00 00 Pénzérme, érem 3 Gyártó (importáló)
334030 00 00 Fényképészeti eszközök és alkatrészei 1 Gyártó (importáló)
323050 00 00 Kép- és hangrögzítő és -lejátszó berendezések alkatrészei, antennák 1 Gyártó (importáló)
323043 00 00 Elektromos hangfrekvenciás erősítő, elektromos hangerősítő berendezés 1 Gyártó (importáló)
323042 00 00 Hangszóró, fejhallgató (mikrofonnal kombinálva is) 1 Gyártó (importáló)
323041 00 00 Mikrofon, mikrofon tartószerkezete 1 Gyártó (importáló)
323040 00 00 Mikrofon, hangszóró, fejhallgató, hangfrekvenciás erősítő és hangerősítő berendezés, rádiótelefon és rádiótávíró vevőkészüléke 1 Gyártó (importáló)
323033 00 00 Videoberendezések kép és hang rögzítésére és visszaadására 1 Gyártó (importáló)
323032 00 00 Magnetofon és egyéb hangfelvevő készülék 1 Gyártó (importáló)
323031 00 00 Lemezjátszó, lemezjátszó automata, kazettás lejátszóberendezés és egyéb hanglejátszó készülékek (beépített felvételi lehetőség nélkül) 1 Gyártó (importáló)
323020 00 00 Televízió-vevőkészülék (beleértve a videomonitorokat és videovetítőket is) 0,5 Gyártó (importáló)
323012 00 00 Gépjármű rádióműsor-vevő készüléke, beleértve a rádiótelefon és rádiótávíró vételi lehetőségét is 1 Gyártó (importáló)
323011 20 00 Kombinált rádióműsor-vevő készülék (hordozható nélkül) 1 Gyártó (importáló)
323011 10 00 Hordozható rádióműsor-vevő készülék 1 Gyártó (importáló)
322012 00 00 Televízió-kamera 1 Gyártó (importáló)
322011 00 00 Rádiótelefon, rádiótávíró, rádió- és televízió-műsorszórás (vevőkészülékeket is tartalmazó) adóberendezései, beleértve a mobil berendezéseket is (nem vezetékes), kivéve a 322011 11 00 Katonai adóberendezés 1 Gyártó (importáló)
300121 00 00 Optikai rendszert tartalmazó kontakt- vagy hőmásoló és elektrosztatikai másológép 1 Gyártó (importáló)
300112 00 00 Egyéb írógép 1 Gyártó (importáló)
295614 00 00 Egyéb, máshová nem sorolt nyomdagép 1 Gyártó (importáló)
295613 00 00 Ofszet nyomdagép (nyomógép) 1 Gyártó (importáló)
295612 00 00 Betűszedés, nyomtatáskép- és nyomólemez-készítés gépei 1 Gyártó (importáló)
295611 00 00 Könyvkötészeti gép (könyvvarrógéppel együtt) 1 Gyártó (importáló)
287524 00 00 Díszműáru és hasonló termék fémből (nem nemesfémből) 3 Gyártó (importáló)
262113 00 00 Finomkerámia dísztárgy 3 Gyártó (importáló)
261313 00 00-ból Asztali, konyhai, irodai, lakberendezési üvegtermék (ivópohár kivételével) 3 Gyártó (importáló)
252428 30 00 Dísztárgy műanyagból 3 Gyártó (importáló)
246400 00 00 Fotókémiai anyagok
kivéve: 246411 32 10 röntgenfilm, 246411 74 00 röntgenpapír
1 Gyártó (importáló)
223300-ból Pornó-, szex- és erőszaktartalmú mű 20 Kiadó (importáló)
223300-ból Pornó-, szex- és erőszaktartalmú mű 25 Kiadó (importáló)
223300 00 00 Mágnesszalag és -lemez, CD-lemez adatfeldolgozási információval 1 Gyártó (importáló)
223200-ból Pornó-, szex- és erőszaktartalmú mű 20 Kiadó
223200-ból Pornó-, szex- és erőszaktartalmú mű 25 Kiadó (importáló)
223200 00 00 Videofelvételt tartalmazó szalagok és lemezek 3 Kiadó
222212 00 00 Szakmai reklámanyag, kereskedelmi katalógus és hasonlók 1 Kiadó (importáló)
221500-ból Pornó-, szex- és erőszaktartalmú termék 20 Kiadó (importáló)
221500-ból Pornó-, szex- és erőszaktartalmú termék 25 Kiadó (importáló)
221500 00 00 Postai levelezőlapok, üdvözlőlapok, képek és más nyomtatott termékek 3 Kiadó (importáló)
221400 00 00 Hangfelvételek 2 Kiadó (importáló)
221300 00 00 Hetente négynél kevesebbszer megjelenő újságok, lapok és folyóiratok 1 Kiadó (importáló)
221200 00 00 Hetente legalább négyszer megjelenő újságok, lapok és folyóiratok 1 Kiadó (importáló)
221130 00 00 Szótár, lexikon, térkép és zenei könyvek 1 Kiadó (importáló)
221120 70 00 Gyermek- és ifjúsági képeskönyv, rajzoló- és kifestőkönyv 1 Kiadó (importáló)
221120 50 00 Természettudományos, technológiai és egyéb szakmai könyv 1 Kiadó (importáló)
221120 40 00 Társadalomtudományi könyv, brosúra 1 Kiadó (importáló)
221120 30 00 Szépirodalmi könyv, brosúra 1 Kiadó (importáló)
221120 20 00 Gyermek- (mese-) és ifjúsági könyv, brosúra 1 Kiadó (importáló)
221120-ból Pornó-, szex- és erőszaktartalmú mű 20 Kiadó (importáló)
221120-ból Pornó-, szex- és erőszaktartalmú mű 25 Kiadó (importáló)
205114 27 00 Képzőművészeti állvány fából 1 Gyártó (importáló)
205114 10 00 Festmény, fénykép, tükör és hasonló tárgyak kerete fából 1 Gyártó (importáló)
205113 00 00 Faintarzia és faberakás, ékszer- vagy evőeszköztartó (doboz), szobor, tolltartó és egyéb dísztárgyak fából 1 Gyártó (importáló)

BTO-szám

Megnevezés
Járulék-
kulcs
%
A járulék fizetésére
kötelezett
  2224 Helyi (települési) távközlő- és elektromos hálózatok 0,2 Kivitelező
  2213 Távolsági távközlő hálózatok és műtárgyaik 0,2 Kivitelező
  1252 Tárolók, silók és raktárak 0,2 Kivitelező
  1251 Ipari épületek 0,2 Kivitelező
  1242 Garázsépületek 0,2 Kivitelező
  1241 Közlekedési és hírközlési épületek, állomások, terminálok
és kapcsolódó épületek
0,2 Kivitelező
  1230 Nagy- és kiskereskedelmi épületek 0,2 Kivitelező
  1220 Hivatali épületek 0,2 Kivitelező
  1211 Szállodaépületek 0,2 Kivitelező
         
 
ÉJ-szám

Megnevezés
Járulék-
kulcs (%)
A járulék
fizetésére
kötelezett
  92.34.1 Máshova nem sorolható egyéb szórakoztatás
(kivéve a bábszínházi előadás)
2 Szolgáltató
  92.33.1 Vidámparki szórakoztatás 2 Szolgáltató
  92.32.1 Művészeti kiegészítő szolgáltatás 2 Szolgáltató
  92.20.1-ből Regionális rádió-, televízióműsor-szolgáltatás 1 Szolgáltató
  92.20.1 Országos és regionális rádió-, televízióműsor-szolgáltatás
(kivéve a közszolgálati rádió- és televízióműsor-szolgáltatás,
továbbá a közműsor-szolgáltatás)
2 Szolgáltató
  92.13.1-ből Pornó- és erőszaktartalmú film-, videovetítés 25 Szolgáltató
  92.13.1 Film-, videovetítés 2 Szolgáltató
  92.12.1-ből Pornó- és erőszaktartalmú film-, videoterjesztés 25 Szolgáltató
  92.12.1 Film-, videoterjesztés 2 Szolgáltató
  92.11.3-ból Pornó- és erőszaktartalmú film-, videogyártás 25 Gyártó
  74.84.16.1 Személyek, művek közvetítése 1 Szolgáltató
  74.84.13 Divattervezés, formatervezés, szaktanácsadás 1 Szolgáltató
  92.13.1-ből Pornó- és erőszaktartalmú film-, videovetítés, DVD-lejátszás 25 Szolgáltató
  92.13.1 Film-, videovetítés, DVD-lejátszás 2 Szolgáltató
  92.12.1-ből Pornó- és erőszaktartalmú film-, video-, DVD-lemez terjesztése 25 Szolgáltató
  92.12.1 Film-, video-, DVD-lemez terjesztése 2 Szolgáltató
  92.11.3-ból Pornó- és erőszaktartalmú film-, video-, DVD-gyártás 25 Gyártó
  74.87.17.1 Személyek, művek közvetítése 1 Szolgáltató
  74.87.13 Divattervezés, formatervezés, szaktanácsadás 1 Szolgáltató
  74.81 Fényképészet 1 Szolgáltató
  74.40.1 Hirdetés 1 Szolgáltató
  74.40 Hirdetés 1 Szolgáltató
  71.40.11-ből Hangkazetták, hanglemezek, CD-k, CD-ROM-ok kölcsönzése 3 Szolgáltató
  71.40.12-ből Pornó- és erőszaktartalmú műsoros videokazetták kölcsönzése 25 Szolgáltató
  71.40.12 Műsoros videokazetták kölcsönzése 3 Szolgáltató
  71.40.12-ből Pornó- és erőszaktartalmú videokazetták, DVD kölcsönzése 25 Szolgáltató
  71.40.12 Videokazetták-, DVD kölcsönzése 3 Szolgáltató
  64.20.27-ből Pornótartalmú emelt díjas távközlési szolgáltatás 25 Szolgáltató
  72.40-ből Távbeszélő útján teljesített pornótartalmú emeltdíjas szolgáltatás 25 Szolgáltató
  52.50.11 Régiség-kiskereskedelem 1 Szolgáltató
  52.48.37 Műalkotás-kiskereskedelem 1 Szolgáltató
         
 
SZJ-szám

Megnevezés
Járulék-
kulcs (%)
A járulék
fizetésére
kötelezett
  9706** ** Száz évnél idősebb régiség 3663 90 00 00 1 Forgalmazó (importáló)
  9705** ** Állattani, növénytani, ásványtani, anatómiai,
történelmi értékű, archeológiai, paleontológiai,
etnográfiai, numizmatikai gyűjtemény vagy
gyűjteménydarab
3663 90 00 00 1 Forgalmazó (importáló)
  9704** ** Bélyeg, nem forgalomra szánt vagy forgalmon
kívüli, bélyegzéssel ellátott boríték, hasonló filatéliai
cikk
3663 90 00 00 1 Kiadó (importáló)
  ex 9701** ** Kizárólag kézzel készített másolat műalkotás
(festmény, rajz, pasztellkép, kollázs, dekoratív
tábla, metszet, nyomat, szobrászművészeti alkotás)
alapján
3663 90 00 00 1 Gyártó (importáló)
  9505** ** Ünnepi, farsangi és különféle más szórakoztató
tárgy, beleértve a bűvésztárgyat és a beugratós
tréfakelléket is
3663 71 00 00 3 Gyártó (importáló)
  ex 9504** ** Pornó- és erőszaktartalmú kártya 3650 41 00 00 25 Gyártó (importáló)
  9504 40** Kártya 3650 41 00 00 3 Gyártó (importáló)
  ex 9504** ** Pornó- és erőszaktartalmú videojáték 3650 42 00 00 25 Gyártó (importáló)
  9504 20**
9504 30**
Szórakozóhelyi felszerelés, asztali vagy társasjáték,
pénzérmével vagy koronggal működő más játék,
beleértve a tivoli játékot, a biliárdot, a különféle
típusú játékkaszinó-asztalt (a tekepálya-felszerelés
kivételével)
3650 43 00 00 10 Gyártó (importáló)
  9504 10** Tévéhez kapcsolható videojáték 3650 42 00 00 1 Gyártó (importáló)
  9503 90 10 Játékfegyver 3650 33 50 00 10 Gyártó (importáló)
  ex 92** ** ** Zenei eszközök (hangszerek), alkatrészek
és tartozékok nélkül
3630 00 00 00 1 Gyártó (importáló)
  7118** ** Érme 3621 00 00 00 3 Gyártó (importáló)
  7117** ** Ékszerutánzat 3661 00 00 00 3 Gyártó (importáló)
  7101** **
7102** **
7103** **
7104** **
Természetes vagy tenyésztett gyöngy, gyémánt
és más drágakő, féldrágakő, szintetikussal vagy
rekonstruálttal együtt, megmunkálva vagy
osztályozva is, de foglalat vagy szerelés nélkül
3622 11 00 00 3 Gyártó (importáló)
  6702** ** Művirág, levél- és gyümölcsutánzat és ezek részei;
ezekből készült áru
3663 76 00 00 3 Gyártó (importáló)
           
  Ékszer, hangszer, játék, szórakoztató tárgy, díszítő termék, műalkotás, gyűjtemény, régiség
           
  ex 9002** **
ex 9006** **
9007** **
ex 9008** **
ex9010** **
Fényképészeti eszközök és tartozékaik, kivéve
az orvosi, a kriminológiai, a földmérési és hasonló
hivatásfényképezés, valamint a mikrofelvételek
készítésének és leolvasásának eszközeit, a félvezető-
gyártás fényképészeti berendezéseit
334 030 00 00 1 Gyártó (importáló)
           
  Fényképészeti eszközök
           
  ex 8529 90 ** Kép- és hangrögzítő és -lejátszó berendezések,
rádió, televízió, rádiótelefon alkatrészei (antenna
nélkül), a polgári repüléshez felhasznált, valamint
az ipari továbbfelhasználású alkatrészek kivételével
3230 50 00 00 1 Gyártó (importáló)
  ex 8529 10** Antennák és antennareflektor összes típusa,
valamint az ezek használatához alkalmas
alkatrészek, a polgári repülés és a közcélú
távközlési szolgáltatás készülékei kivételével
3230 50 00 00 1 Gyártó (importáló)
  ex 8528** ** Televíziós adás vételére alkalmas készülék,
rádióműsor vevőkészüléket, hang- és képfelvevő
vagy -lejátszó készüléket magában foglaló is,
videomonitor és video vetítőkészülék, kivéve az
egészségügyi, művelődési, kulturális, oktatási
intézmények és a tömegközlekedés zártláncú
hálózatának speciálisan csatlakoztatott készülékeit
3230 20 00 00 0,5 Gyártó (importáló)
  ex 8527 9* ** Rádiótelefon és rádiótávíró-vevőkészüléke
(mobiltelefon is), a polgári repülés készülékei
kivételével
3230 44 00 00 1 Gyártó (importáló)
  8527 3* ** Más rádióműsor-vevőkészülék beleértve
a rádiótelefon vagy rádiótávíró vételére egyaránt
alkalmas készüléket is
3230 11 20 00 1 Gyártó (importáló)
  8527 2* ** Csak külső áramforrásról működő, gépjárművekben
használatos rádióműsor-vevőkészülék, beleértve
a rádiótelefon vagy rádiótávíró vételére egyaránt
alkalmas készüléket is
3230 12 00 00 1 Gyártó (importáló)
  8527 1* ** Külső áramforrás nélkül működő rádióműsor-
vevőkészülék, hangfelvevő vagy -lejátszó
készülékkel vagy órával közös házban is, ideértve
a rádiótelefon vagy rádiótávíró vételére egyaránt
alkalmas készüléket is
3230 11 10 00 1 Gyártó (importáló)
  ex 8525 30 ** Televíziós kamera (felvevő), állóképes videokamera
és más videokamera felvevők, kivéve a közterületi
forgalomellenőrzés speciálisan csatlakoztatott
(pl. helyhez kötött) kameráit
3220 12 00 00 1 Gyártó (importáló)
  ex 8525 ** ** Rádiótelefon, rádiótávíró, rádió- és tévéműsor-
adókészülék (vevőkészülékkel vagy anélkül),
hangfelvevő vagy -lejátszó készülékkel egybeépítve
is, kivéve a katonai és egyéb közszolgálati (közcélú
távközlési, tűzoltó, mentő stb.), polgári repülési
adóberendezést
3220 11 00 00 1 Gyártó (importáló)
  ex 8522** ** Kizárólag vagy elsősorban kép- és hangrögzítő
és -lejátszó berendezések alkatrészei, a polgári
repüléshez felhasznált, valamint az ipari
továbbfelhasználású alkatrészek kivételével
3230 50 00 00 1 Gyártó (importáló)
  ex 8521** ** Videofelvevő és -lejátszókészülék, videotunerrel
egybeépítve is, a polgári repülés készülékei
kivételével
3230 33 00 00 1 Gyártó (importáló)
  ex 8520** ** Magnetofon és más hangfelvevő készülék, -lejátszó
szerkezettel vagy anélkül is, a polgári repülés
készülékei kivételével
3230 32 00 00 1 Gyártó (importáló)
  8519** ** Lemezjátszó, erősítő nélkül is, kazettalejátszó
és más hangvisszaadó készülék, hangfelvevő
szerkezet nélkül
3230 31 00 00 1 Gyártó (importáló)
  ex 8518** ** Mikrofon és tartószerkezete, hangszóró, dobozba
szerelve is; fejhallgató, fülhallgató és kombinált
mikrofon/hangszóró egység; hangfrekvenciás
elektromos erősítő; elektromos hangerősítő egység,
a polgári repülés készülékei kivételével
3230 41 00 00 3230 42 00 00 3230 43 00 00 1 Gyártó (importáló)
           
  Híradástechnikai termékek
   
  9009** ** Optikai rendszerű vagy kontaktfénymásoló és hőmásoló készülék 3001 21 00 00 1 Gyártó (importáló)
  8469** ** Egyéb írógép (szövegszerkesztők és az automatikus
adatfeldolgozó gép printere, valamint a Braille-
írógép nélkül)
3001 12 00 00 1 Gyártó (importáló)
           
  Írógép, másológép
   
  8443** ** Nyomdaipari gép (ofszet-, magas- és mélynyomó, flexográfiai, tintasugaras stb. nyomógép) nyomdaipari segédgép, az automatikus adatfeldolgozó gép printere (nyomtatója) nélkül 2956 13 00 00 2956 14 00 00 1 Gyártó (importáló)
  8442 ** ** Betűöntő vagy betűszedő, nyomódúc, nyomólap,
nyomóhenger vagy más nyomólemez-előállítására
szolgáló gép, készülék és felszerelés
2956 12 00 00 1 Gyártó (importáló)
  8440 10 ** Könyvkötő gép, beleértve a könyvfűző gépet is 2956 11 00 00 1 Gyártó (importáló)
  8306 2* ** Kis szobor és más dísztárgy fémből (nem nemesfémből) 2875 24 00 00 3 Gyártó (importáló)
           
  Fém dísztárgyak        
           
  7013** ** Asztali, konyhai, tisztálkodási, irodai, lakásdíszítési
vagy hasonló célra szolgáló üvegáru (nem díszített
ivópohár és üvegedény kivételével)
2613 13 00 00 3 Gyártó (importáló)
  6913 ** ** Szobrocska és más dísztárgy kerámiából 2621 13 00 00 3 Gyártó (importáló)
           
  Üveg és kerámia dísztárgyak
           
  3926 40 ** Műanyagból készült szobor és más belső
díszítésre szolgáló tárgy
2524 28 30 00 3 Gyártó (importáló)
           
  Műanyag dísztárgyak   25  
           
  37** ** ** Fotokémiai anyagok (film, fotópapír, fotólemez,
fotóvegyszer), kivéve a röntgenfilmet
és a röntgenpapírt
2464 00 00 00 1 Gyártó (importáló)
           
  Vegyi termékek (fotokémiai anyagok)
           
  8524 99 ** Kép- vagy mozgókép-felvételek mágneslemezen
és más hordozón (nem CD-n)
2232 00 00 00 3 Kiadó (importáló)
  8524 99 ** Hangfelvételek mágneslemezen és más hordozón
(nem CD-n)
2214 00 00 00 2 Kiadó (importáló)
  8524 91 ** Mágneses és egyéb adathordozó lemez, más
jelhordozó automatikus adatfeldolgozási
(pl. számítógépes stb.) információkkal
2233 00 00 00 1 Gyártó (importáló)
  8524 5* ** Mágnesszalag képfelvétellel (műsoros videoszalag) 2232 00 00 00 3 Kiadó (importáló)
  8524 5* ** Mágnesszalag hangfelvétellel (műsoros hangszalag) 2214 00 00 00 2 Kiadó (importáló)
  8524 40 ** Mágnesszalag adatfeldolgozási (pl. számítógépes)
információval
2233 00 00 00 1 Gyártó (importáló)
  8524 39 ** Kép- vagy mozgókép-felvételek CD-n, lézerrel
olvasható lemez más (nem adatfeldolgozási vagy
hang-) jelekkel
2232 00 00 00 3 Kiadó (importáló)
  8524 39** Kép- vagy mozgókép-felvételek CD-n, DVD-n lézerrel olvasható lemez más (nem adatfeldolgozási vagy hang-) jelekkel 2232 00 00 00 3 Kiadó (importáló)
  8524 32 ** Hangfelvételek CD-n 2214 00 00 00 2 Kiadó (importáló)
  8524 31 ** CD-ROM és más lézerrel olvasható lemez
adatfeldolgozási (pl. számítógépes) információval
2233 00 00 00 1 Gyártó (importáló)
  8524 10 ** Hanglemez 2214 00 00 00 2 Kiadó (importáló)
  4911 10 ** Kereskedelmi reklámanyag, katalógus és hasonló 2222 12 00 00 1 Kiadó (importáló)
  4910 00 ** Nyomtatott naptár, naptárblokk 2215 00 00 00 3 Kiadó (importáló)
  4909 00 ** Nyomtatott vagy illusztrált postai képes levelezőlap;
nyomtatott lapok személyes üdvözlettel vagy
bejelentéssel, illusztrálva, díszítve és borítékkal is
2215 00 00 00 3 Kiadó (importáló)
  4908 ** ** Levonókép (levonó matrica) 2215 00 00 00 3 Kiadó (importáló)
  4905 ** ** Földgömb, csillagászati glóbusz, térkép 2211 30 00 00 1 Kiadó (importáló)
  4903 00 ** Gyermek- és ifjúsági képeskönyv, rajzoló-
és kifestőkönyv
2211 20 70 00 1 Kiadó (importáló)
  4902 ** ** Újság, folyóirat és időszakos kiadvány, illusztrálva
és reklámtartalommal is
2212 00 00 00
2213 00 00 00
1 Kiadó (importáló)
  4902** ** Újság, folyóirat és időszakos kiadvány, illusztrálva és reklámtartalommal is, a jogalkotási törvényben nevesített hivatalos lapok nélkül 2212 00 00 00
2213 00 00 00
1 Kiadó (importáló)
  4901 99 ** Könyv, brosúra, röpirat és hasonló nyomtatvány
(szótár és enciklopédia nélkül), a hivatalos
tankönyvjegyzékben megjelent tankönyvek nélkül
2211 20 20 00
2211 20 30 00
2211 20 40 00
2211 20 50 00
1 Kiadó (importáló)
  4901 91 ** Szótár, enciklopédia és ilyen sorozatok folytatásai
(lexikon), az irányadó jogszabályok alapján
tankönyvvé vagy segédkönyvvé nyilvánított művek
nélkül
2211 30 00 00 1 Kiadó (importáló)
  ex 8524 Adatfeldolgozási információt tartalmazó
(számítógépes stb.) mágnesszalagból és -lemezből,
CD-ből: pornó- és erőszaktartalmú mű
  25 Kiadó (importáló)
  ex 8524 Video- és hangfelvételt tartalmazó lemezből,
szalagból és más anyagból, amelyen hangot vagy
más jelet rögzítettek: pornó- és erőszaktartalmú mű
  25 Kiadó (importáló)
  ex 4908
ex 4909
ex 4910
ex 4911
Postai levelezőlapból, üdvözlőlapból, képből és más
nyomtatott termékből: pornó- és erőszaktartalmú mű
  25 Kiadó (importáló)
  ex 4903 Képeskönyvből, rajzoló- és kifestőkönyvből: pornó-
és erőszaktartalmú mű
  25 Kiadó (importáló)
  ex 4902 Újságból, folyóiratból és időszakos kiadványból:
pornó- és erőszaktartalmú mű (illusztrálva
és reklámtartalommal is)
  25 Kiadó (importáló)
  ex 4901 Könyvből, brosúrából, röpiratból és hasonló
nyomtatványból: pornó- és erőszaktartalmú mű
  25 Kiadó (importáló)
           
  Kiadási, nyomtatott és egyéb sokszorosított termékek
           
  4421 90 ** Egyéb faáruból: Képzőművészeti állvány fából 2051 14 27 00 1 Gyártó (importáló)
  4420 ** ** Intarziás és berakott famunka, ékszeres vagy
evőeszközös ládikó vagy -doboz és hasonló cikkek
fából; kis szobor és más díszműáru fából
2051 13 00 00 1 Gyártó (importáló)
  4414 00 ** Festmény, fénykép, tükör és hasonló
tárgyak fakerete
2051 14 10 00 1 Gyártó (importáló)
           
  Faanyagú dísztárgyak
           
  KN-csoport Termékkör BTO
(tájékoztató adat)
Járulék-
kulcs (%)
Kötelezett
  • A jogszabály 1993. március 31-én jelent meg a Magyar Közlöny 36. számában.
  • hatályba lépett 1993. április 1-jén.
A szövegrész 1999. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2006. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2006. január 1-jén lépett hatályba.A szakasz 1999. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2006. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2012. július 14-én lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2012. július 14-én lépett hatályba.A bekezdés 2012. július 14-én lépett hatályba.A bekezdés 2012. július 14-én lépett hatályba.A bekezdés 2016. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2016. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 1999. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2006. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2010. december 24-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2011. december 22-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. július 14-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2016. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2016. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 1996. április 27-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 1999. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2006. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2016. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2016. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 1999. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 1999. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2000. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2000. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2006. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2006. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2003. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2006. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2003. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2006. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2006. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. július 14-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2016. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2016. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 1999. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2006. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2011. december 22-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. július 14-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2016. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2016. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2016. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2016. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2012. július 14-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. július 14-én lépett hatályba.A bekezdés 2012. július 14-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. július 14-én lépett hatályba.A bekezdés 2006. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2012. július 14-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. július 14-én lépett hatályba.A bekezdés 2006. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2016. január 1-jén lépett hatályba.A szakasz 1999. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2006. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2012. július 14-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. július 14-én lépett hatályba.A bekezdés 2012. július 14-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. március 15-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2016. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2016. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2010. december 24-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. július 14-én lépett hatályba.A bekezdés 2010. december 24-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. július 14-én lépett hatályba.A bekezdés 2012. július 14-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. július 14-én lépett hatályba.A bekezdés 2012. július 14-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. július 14-én lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2023. június 29-én lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2023. június 29-én lépett hatályba.A szakasz 2006. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2006. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 1999. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 1999. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 1996. április 27-én lett hatályon kívül helyezve. 1999. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 1999. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 1999. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 1999. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 1999. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 1999. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 1999. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2006. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2006. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2006. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2001. február 6-án lett hatályon kívül helyezve. 2006. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2006. január 1-jén lépett hatályba. 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2010. január 1-jén lépett hatályba. 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2012. január 1-jén lépett hatályba. 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2012. január 1-jén lépett hatályba. 2010. december 24-én lett hatályon kívül helyezve. 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2014. március 15-én lett hatályon kívül helyezve. 2014. március 15-én lépett hatályba. 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2012. január 1-jén lépett hatályba. 2012. január 1-jén lépett hatályba. 2016. július 28-án lett hatályon kívül helyezve. 2016. július 28-án lépett hatályba. 2012. július 14-én lett hatályon kívül helyezve. 2012. július 14-én lépett hatályba.A bekezdés 2006. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. július 14-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. március 15-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. március 15-én lépett hatályba.A bekezdés 1999. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2006. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2010. december 24-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2010. december 24-én lépett hatályba.A bekezdés 2005. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2006. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2010. december 24-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2010. december 24-én lépett hatályba.A bekezdés 2010. december 24-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. július 14-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2012. július 14-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2016. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2016. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2016. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2016. január 1-jén lépett hatályba.A szakasz 1996. április 27-én lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2001. február 6-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2006. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2004. július 17-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2008. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2008. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2007. február 2-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2003. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2004. július 17-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2004. július 17-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2003. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2006. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 1999. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2006. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2012. január 1-jén lépett hatályba.A szakasz 1999. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 1999. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 1999. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 1999. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 1996. április 27-én lett hatályon kívül helyezve. 1999. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 1999. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 1996. április 27-én lett hatályon kívül helyezve. 1999. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 1999. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2006. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2006. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2006. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2006. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2001. február 6-án lett hatályon kívül helyezve. 2006. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2006. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2005. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2006. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2001. február 6-án lett hatályon kívül helyezve. 2006. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2006. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2006. január 1-jén lépett hatályba. 2006. január 1-jén lépett hatályba. 2006. január 1-jén lépett hatályba. 2006. január 1-jén lépett hatályba. 2006. január 1-jén lépett hatályba. 2012. július 14-én lett hatályon kívül helyezve. 2012. július 14-én lépett hatályba. 2006. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2012. július 14-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. július 14-én lépett hatályba.A szakasz 2006. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2006. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2006. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2006. január 1-jén lépett hatályba.A szakasz 2006. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2012. július 14-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. július 14-én lépett hatályba.A bekezdés 2006. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2006. január 1-jén lépett hatályba.A szakasz 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2011. december 2-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2013. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2013. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2013. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2013. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 1999. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2005. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2006. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2010. december 24-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. március 15-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. március 15-én lépett hatályba.A bekezdés 1999. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2006. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2021. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 1999. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2006. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2006. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 1999. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2006. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2010. december 24-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2010. december 24-én lépett hatályba.A bekezdés 1999. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2006. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2016. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2016. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 1996. április 27-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 1999. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2006. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2006. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 1999. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2006. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2021. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2021. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2016. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2006. január 1-jén lépett hatályba.A szakasz 2016. január 1-jén lépett hatályba.A szakasz 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2005. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2008. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2004. július 17-én lett hatályon kívül helyezve. 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2007. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2007. július 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2016. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2016. január 1-jén lépett hatályba. 2016. január 1-jén lépett hatályba. 2016. január 1-jén lépett hatályba. 2016. január 1-jén lépett hatályba. 2016. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2012. július 14-én lett hatályon kívül helyezve. 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2012. július 14-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2016. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2016. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2016. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2016. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2016. január 1-jén lépett hatályba.A szakasz 2012. július 14-én lépett hatályba.A bekezdés 2012. július 14-én lépett hatályba.A bekezdés 2012. július 14-én lépett hatályba.A bekezdés 2012. július 14-én lépett hatályba.A szakasz 2016. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2016. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2021. január 1-jén lépett hatályba.A szakasz 2023. június 29-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2023. június 29-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2023. június 29-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2023. június 29-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2023. június 29-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1996. április 27-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2001. február 6-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1996. április 27-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1996. április 27-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1996. április 27-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1996. április 27-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1996. április 27-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1996. április 27-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1996. április 27-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1996. április 27-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1996. április 27-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1996. április 27-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1996. április 27-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1996. április 27-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1996. április 27-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1996. április 27-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1996. április 27-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1996. április 27-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1996. április 27-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1996. április 27-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1996. április 27-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1996. április 27-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1996. április 27-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1996. április 27-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1996. április 27-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1996. április 27-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1996. április 27-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1996. április 27-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1996. április 27-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1996. április 27-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1996. április 27-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1996. április 27-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1996. április 27-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1996. április 27-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1996. április 27-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1996. április 27-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1996. április 27-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1996. április 27-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1996. április 27-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1996. április 27-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1996. április 27-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1996. április 27-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1996. április 27-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1996. április 27-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1996. április 27-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1996. április 27-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1996. április 27-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1996. április 27-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1996. április 27-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1996. április 27-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1996. április 27-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1996. április 27-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1996. április 27-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1996. április 27-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1996. április 27-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1996. április 27-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1996. április 27-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1996. április 27-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1996. április 27-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1996. április 27-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1996. április 27-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1996. április 27-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1996. április 27-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1996. április 27-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1996. április 27-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1996. április 27-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1996. április 27-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1996. április 27-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1996. április 27-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1996. április 27-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1996. április 27-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1996. április 27-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1996. április 27-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1996. április 27-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1996. április 27-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1996. április 27-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1996. április 27-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1996. április 27-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1996. április 27-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1996. április 27-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1996. április 27-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1996. április 27-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1996. április 27-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1996. április 27-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1996. április 27-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1996. április 27-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1996. április 27-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1996. április 27-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1996. április 27-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1996. április 27-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2001. február 6-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2001. február 6-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2001. február 6-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2001. február 6-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2001. február 6-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2001. február 6-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2001. február 6-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2001. február 6-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2001. február 6-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2001. február 6-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2001. február 6-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2001. február 6-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2001. február 6-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2001. február 6-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2001. február 6-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2001. február 6-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2001. február 6-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2001. február 6-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2001. február 6-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2001. február 6-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2001. február 6-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2001. február 6-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2001. február 6-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2001. február 6-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2001. február 6-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2001. február 6-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2001. február 6-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2001. február 6-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2001. február 6-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2001. február 6-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2001. február 6-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2001. február 6-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2001. február 6-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2001. február 6-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2001. február 6-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2001. február 6-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2001. február 6-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2001. február 6-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2001. február 6-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2001. február 6-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2001. február 6-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2001. február 6-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2001. február 6-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2001. február 6-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2001. február 6-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2001. február 6-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2001. február 6-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2001. február 6-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2001. február 6-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2001. február 6-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2001. február 6-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2001. február 6-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2001. február 6-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2001. február 6-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2001. február 6-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2001. február 6-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2001. február 6-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2001. február 6-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2001. február 6-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2001. február 6-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2001. február 6-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2001. február 6-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2001. február 6-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2001. február 6-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2001. február 6-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2001. február 6-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2001. február 6-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2001. február 6-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2001. február 6-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2001. február 6-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2001. február 6-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2001. február 6-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2001. február 6-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2001. február 6-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2001. február 6-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2001. február 6-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2001. február 6-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2001. február 6-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2001. február 6-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2001. február 6-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2001. február 6-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2001. február 6-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2001. február 6-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2001. február 6-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2001. február 6-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2001. február 6-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2005. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2005. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2005. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2005. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2005. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2005. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2005. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2005. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2005. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2005. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2001. augusztus 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2005. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2005. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.