Hatályos állapot
Közlönyállapot
2001.05.23. - 2001.06.14.
2001.06.15. - 2001.12.23.
2001.12.24. - 2001.12.31.
2002.01.01. - 2002.07.26.
2002.07.27. - 2002.12.31.
2003.01.01. - 2003.06.14.
2003.06.15. - 2003.12.31.
2004.01.01. - 2004.06.01.
2004.06.02. - 2005.06.28.
2005.06.29. - 2005.11.18.
2005.11.19. - 2006.06.30.
2006.07.01. - 2006.08.23.
2006.08.24. - 2006.12.31.
2007.01.01. - 2007.06.30.
2007.07.01. - 2007.09.24.
2007.09.25. - 2007.12.31.
2008.01.01. - 2008.11.23.
2008.11.24. - 2008.12.31.
2009.01.01. - 2009.04.05.
2009.04.06. - 2009.12.31.
2010.01.01. - 2010.06.16.
2010.06.17. - 2010.08.14.
2010.08.15. - 2010.12.31.
2011.01.01. - 2011.07.14.
2011.07.15. - 2011.12.31.
2012.01.01. - 2012.05.09.
2012.05.10. - 2012.05.22.
2012.05.23. - 2012.07.23.
2012.07.24. - 2012.11.27.
2012.11.28. - 2013.06.13.
2013.06.14. - 2013.07.12.
2013.07.13. - 2013.09.30.
2013.10.01. - 2013.12.12.
2013.12.13. - 2013.12.25.
2013.12.26. - 2013.12.31.
2014.01.01. - 2014.01.01.
2014.01.02. - 2014.02.24.
2014.02.25. - 2014.03.14.
2014.03.15. - 2014.05.05.
2014.05.06. - 2014.07.15.
2014.07.16. - 2014.09.29.
2014.09.30. - 2014.12.05.
2014.12.06. - 2014.12.19.
2014.12.20. - 2014.12.23.
2014.12.24. - 2015.06.29.
2015.06.30. - 2015.07.13.
2015.07.14. - 2015.11.13.
2015.11.14. - 2016.04.19.
2016.04.20. - 2016.06.23.
2016.06.24. - 2017.06.16.
2017.06.17. - 2017.12.27.
2017.12.28. - 2018.05.17.
2018.05.18. - 2018.08.07.
2018.08.08. - 2018.12.21.
2018.12.22. - 2018.12.31.
2019.01.01. - 2019.06.30.
2019.07.01. - 2019.12.30.
2019.12.31. - 2019.12.31.
2020.01.01. - 2020.06.17.
2020.06.18. - 2020.12.31.
2021.01.01. - 2021.05.08.
2021.05.09. - 2021.05.31.
2021.06.01. - 2021.09.29.
2021.09.30. - 2021.12.24.
2021.12.25. - 2022.05.24.
2022.05.25. - 2022.07.27.
2022.07.28. - 2022.08.10.
2022.08.11. - 2022.12.31.
2023.01.01. -
Hatályos állapot
KÉRDEZEK
Kérdése van a jogszabállyal kapcsolatban?
Tegye fel szakértőinknek most!
Kérjük, a regisztráció során adja meg telefonszámát, hogy tanácsadóink konzultáció céljából visszahívhassák Önt.
SZÍNEZŐS

2001. évi XX. törvény

a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról

Az Országgyűlés
a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról (a továbbiakban: MFB Rt.) a nemzetgazdaság előtt álló és állami részvételt is igénylő fejlesztési, beruházási feladatokat, valamint az Európai Unióhoz történő csatlakozással kapcsolatos különleges fejlesztési igényeket és forráskezelési feladatokat, továbbá az egyes állami és nemzetközi források hatékony felhasználásának követelményét szem előtt tartva
a következő törvényt alkotja:

Az Országgyűlés
a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról (a továbbiakban: MFB Zrt.) a nemzetgazdaság előtt álló és állami részvételt is igénylő fejlesztési, beruházási feladatokat, valamint az Európai Unióhoz történő csatlakozással kapcsolatos különleges fejlesztési igényeket és forráskezelési feladatokat, továbbá az egyes állami és nemzetközi források hatékony felhasználásának követelményét szem előtt tartva
a következő törvényt alkotja:

I. FEJEZET
AZ MFB RT. ÁLTALÁNOS JOGÁLLÁSA

I. FEJEZET
AZ MFB ZRT. ÁLTALÁNOS JOGÁLLÁSA

1. §
(1) Az MFB Rt. egyszemélyes, zártkörű részvénytársaság formájában működő szakosított hitelintézet.
(1) Az MFB Zrt. egyszemélyes, zártkörű részvénytársaság formájában működő szakosított hitelintézet.
(2) Az MFB Rt. részvényeinek száz százaléka a Magyar Állam tulajdonában van. A részvények névre szólóak, és forgalomképtelenek.
(2) Az MFB Rt. részvényeinek száz százaléka a Magyar Állam tulajdonában van. A részvények forgalomképtelenek.
(2) Az MFB Zrt. részvényeinek száz százaléka a Magyar Állam tulajdonában van. A részvények forgalomképtelenek.
(2) Az MFB Zrt. részvényeinek száz százaléka a Magyar Állam tulajdonában van. A részvények elidegenítése, biztosítékul adása semmis.
(2) Az MFB Zrt. részvényeinek száz százaléka az állam tulajdonában van. A részvények elidegenítése, biztosítékul adása semmis.
(2) Az MFB Zrt. részvényeinek száz százaléka az állam tulajdonában van, az MFB Zrt.-ben az államot mint egyszemélyes tulajdonost az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) képviseli. A részvények elidegenítése, biztosítékul adása semmis.
(3) Az MFB Rt. jegyzett tőkéje legalább 60 000 000 000 Ft, azaz hatvanmilliárd forint.
(3) Az MFB Zrt. jegyzett tőkéje legalább 60 000 000 000 Ft, azaz hatvanmilliárd forint.
(3) Az MFB Zrt. jegyzett tőkéje legalább 100.000.000.000,- Ft, azaz százmilliárd forint.
(4) Az MFB Rt. székhelye Budapest.
(4) Az MFB Zrt. székhelye Budapest.
(5) Az MFB Rt.-re, az általa végzett pénzügyi szolgáltatási tevékenységre, továbbá a befektetési szolgáltatási, illetve kiegészítő befektetési szolgáltatási tevékenységre a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény (a továbbiakban: Gt.), illetőleg a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) és az értékpapírok forgalomba hozataláról, a befektetési szolgáltatásokról és az értékpapír-tőzsdéről szóló 1996. évi CXI. törvény (a továbbiakban: Épt.) rendelkezéseit az e törvényben foglalt eltéréssel kell alkalmazni.
(5) Az MFB Rt.-re, az általa végzett pénzügyi szolgáltatási tevékenységre, továbbá a befektetési szolgáltatási, illetve kiegészítő befektetési szolgáltatási tevékenységre a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény (a továbbiakban: Gt.), illetőleg a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) és a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.) rendelkezéseit az e törvényben foglalt eltéréssel kell alkalmazni.
(5) Az MFB Rt.-re, az általa végzett pénzügyi szolgáltatási tevékenységre a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény (a továbbiakban: Gt.), illetőleg a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) rendelkezéseit az e törvényben foglalt eltéréssel kell alkalmazni.
(5) Az MFB Rt.-re, az általa végzett pénzügyi szolgáltatási tevékenységre a gazdasági társaságokról szóló törvény (a továbbiakban: Gt.), illetve a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) rendelkezéseit az e törvényben foglalt eltéréssel kell alkalmazni.
(5) Az MFB Zrt.-re, az általa végzett pénzügyi szolgáltatási tevékenységre a gazdasági társaságokról szóló törvény (a továbbiakban: Gt.), illetve a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) rendelkezéseit az e törvényben foglalt eltéréssel kell alkalmazni.
(5) Az MFB Zrt.-re, az általa végzett pénzügyi szolgáltatási tevékenységre a gazdasági társaságokról szóló törvény (a továbbiakban: Gt.), illetve a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) rendelkezéseit az e törvényben foglalt eltéréssel kell alkalmazni.
(5) Az MFB Zrt.-re, az általa végzett pénzügyi szolgáltatási tevékenységre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) jogi személyekre vonatkozó rendelkezéseit, illetve a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) rendelkezéseit az e törvényben foglalt eltéréssel kell alkalmazni.
(5) Az MFB Zrt.-re a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) jogi személyekre vonatkozó rendelkezéseit az e törvényben foglalt eltéréssel kell alkalmazni.
(6) Az MFB Rt. nem köteles csatlakozni az Országos Betétbiztosítási Alaphoz.
(6) Az MFB Zrt. nem köteles csatlakozni az Országos Betétbiztosítási Alaphoz.
(7) Az MFB Zrt. a prudenciális követelmények tekintetében a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2013. június 26-i 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 575/2013/EU rendelet) szerint jár el az e törvényben foglalt eltérésekkel.
(7) Az MFB Zrt. által végzett pénzügyi szolgáltatási tevékenységre a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) rendelkezéseit, az MFB Zrt. tekintetében fennálló prudenciális követelményekre a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2013. június 26-i 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 575/2013/EU rendelet) rendelkezéseit az e törvényben foglalt eltéréssel kell alkalmazni.

II. FEJEZET
AZ MFB RT. FELADATAI, TEVÉKENYSÉGI KÖRE

2. §   Az MFB Rt. szakosított hitelintézeti feladata, hogy
a) elősegítse a magyar gazdaság fejlődését;
b) részt vegyen az állami infrastrukturális, környezetvédelmi, valamint más állami fejlesztésekhez és beruházásokhoz, illetve az elkészült fejlesztések, beruházások működtetéséhez kapcsolódó feladatok ellátásában;
c) részt vegyen az állami források hatékony és bankszerű kihelyezésének megtervezésében, közvetítésében, közreműködjön az állami támogatások, valamint kedvezmények és a piaci követelmények összehangolásában;
d) részt vegyen az egyes állami célelőirányzatokból történő kifizetésekhez kapcsolódó feladatok ellátásában, ideértve a támogatási igények kifizetését, valamint a kifizetések felhasználásának elszámolását és értékelését;
e) közreműködjön az Európai Unióhoz történő csatlakozáshoz, illetve a későbbiekben a tagsághoz kapcsolódó állami fejlesztések és beruházások pénzügyi lebonyolításában, - külön jogszabályban szabályozott eljárás szerint - részt vegyen az Európai Unió előcsatlakozási eszközeinek igénybevételéhez kapcsolódó szakosított hitelintézeti feladatok ellátásában, ideértve a nemzetközi gazdasági vagy pénzügyi intézménytől történő forrásbevonás és -közvetítés lebonyolítását is;
f) közreműködjön az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 18/B. §-a (5) bekezdésének a) pontjában foglalt szervezetek harmadik személlyel szemben fennálló, lejárt követeléseinek faktorálásában, érvényesítésében;
g) részt vegyen az általa nyújtott saját, illetve az általa közvetített állami és nemzetközi források felhasználásának és hasznosulásának elszámoltatásában, értékelésében.

II. FEJEZET
AZ MFB ZRT. FELADATAI, TEVÉKENYSÉGI KÖRE

2. §   Az MFB Rt. feladata, hogy a 3. § (1)-(3) bekezdéseiben meghatározott tevékenységi körében - az átláthatóság, a célszerűség, a gazdaságosság, a hatékonyság és a prudencia követelményeinek megfelelően - a Kormány közép- és hosszú távú gazdaságstratégiája által meghatározott gazdaságfejlesztési célok megvalósításához szükséges fejlesztési források biztosítása érdekében, részben önállóan, részben más hazai és nemzetközi szervezetekkel közösen részt vegyen
a) a gazdaságfejlesztési célok megvalósításához szükséges közép- és hosszú lejáratú hazai és külföldi források, illetőleg támogatások bevonásában és közvetítésében;
b) a nemzetgazdasági szempontból kiemelt állami és önkormányzati fejlesztések, beruházások (így különösen az infrastrukturális, környezetvédelmi, munkahelyteremtő, oktatási, sport és szabadidős célú, valamint a strukturális és regionális különbségek kiegyenlítését, illetőleg a térség- és településfelzárkóztatást szolgáló), továbbá az ezekhez kapcsolódó más fejlesztések, beruházások, illetve az ezek bővítéséhez szükséges fejlesztési hitel- és tőkefinanszírozásában;
c) a magyarországi székhelyű gazdálkodó szervezetek - ezen belül elsődlegesen a kis- és középvállalkozások - beruházásainak fejlesztési hitel- és tőkefinanszírozásában;
c) a magyarországi székhelyű gazdálkodó szervezetek - ezen belül elsődlegesen a kis- és középvállalkozások - beruházásainak fejlesztési hitel- és tőkefinanszírozásában, valamint a mezőgazdasági őstermelők és családi gazdálkodók beruházásainak fejlesztési hitelfinanszírozásában;
c) a magyarországi székhelyű gazdálkodó szervezetek - ezen belül elsődlegesen a kis- és középvállalkozások - beruházásainak, kísérleti fejlesztéseinek fejlesztési hitel- és tőkefinanszírozásában, valamint a mezőgazdasági őstermelők és családi gazdálkodók beruházásainak fejlesztési hitelfinanszírozásában;
d) az Európai Unióhoz történő csatlakozáshoz, illetve a későbbiekben a tagsághoz kapcsolódó állami és önkormányzati fejlesztések, beruházások pénzügyi lebonyolításában, valamint - külön jogszabályban szabályozott eljárás szerint - az Európai Unió eszközeinek igénybevételéhez kapcsolódó feladatok (ideértve a nemzetközi gazdasági vagy pénzügyi intézménytől történő forrásbevonást és közvetítést is) ellátásában;
d) az európai uniós tagsághoz kapcsolódó állami és önkormányzati fejlesztések, beruházások pénzügyi lebonyolításában, valamint - külön jogszabályban szabályozott eljárás szerint - az Európai Unió eszközeinek igénybevételéhez kapcsolódó feladatok (ideértve a nemzetközi gazdasági vagy pénzügyi intézménytől történő forrásbevonást és közvetítést is) ellátásában;
d) az európai uniós tagsághoz kapcsolódó állami és önkormányzati fejlesztések, beruházások pénzügyi lebonyolításában, valamint - külön jogszabályban szabályozott eljárás szerint - az Európai Közösség pénzeszközeinek igénybevételéhez kapcsolódó feladatok (ideértve a támogatás közvetítést, illetve a nemzetközi gazdasági vagy pénzügyi intézménytől történő forrásbevonást és közvetítést is) ellátásában;
e) az egyes állami, közösségi, illetőleg nemzetközi fejlesztési kifizetésekhez kapcsolódó feladatok (így különösen a támogatások felhasználásának összehangolását, a kapcsolódó közreműködői feladatok ellátását, valamint a kifizetések felhasználásának elszámolását és értékelését) ellátásában.
e) az egyes állami, közösségi, illetőleg nemzetközi fejlesztési kifizetésekhez kapcsolódó feladatok (így különösen a fejlesztési célú kiadások, illetőleg támogatások felhasználásának előkészítését, összehangolását, a kapcsolódó közreműködői feladatok ellátását, valamint a kifizetések felhasználásának elszámolását és értékelését) ellátásában;
e) az egyes állami, közösségi, illetőleg nemzetközi fejlesztési kifizetésekhez kapcsolódó feladatok (így különösen a fejlesztési célú kiadások, illetőleg támogatások közvetítésének, felhasználásának előkészítését, összehangolását, a kapcsolódó közreműködői feladatok ellátását, valamint a kifizetések felhasználásának elszámolását és értékelését) ellátásában;
f) a Kormány határozata alapján az állami és a helyi önkormányzati tulajdonban lévő vagyon értékesítése során, annak megvásárlásához szükséges hitelek refinanszírozásában.
f) a Kormány határozata alapján
1. az állami és a helyi önkormányzati tulajdonban lévő vagyon értékesítése során, annak megvásárlásához,
2. a lakóépület felújításához a lakásszövetkezet, illetőleg a társasház tulajdonostársainak közössége részére,
3. a magyar állampolgárok, illetőleg legalább egy éve életvitelszerűen Magyarországon tartózkodó természetes személyek fejlesztési beruházásaihoz
szükséges hitelek refinanszírozásában;
g) a Kormány határozata alapján az elemi kárt szenvedett térségben a gazdálkodó szervezetek, önkormányzatok és természetes személyek részére a kár következményeinek felszámolását szolgáló beruházások finanszírozásához szükséges hitel, illetve kölcsön formájában történő biztosításában.
h) a külön jogszabályban meghatározott „Pályamódosító hitelprogram” refinanszírozásában.
2. §   Az MFB Zrt. feladata, hogy a 3. § (1)-(3) bekezdéseiben meghatározott tevékenységi körében - az átláthatóság, a célszerűség, a gazdaságosság, a hatékonyság és a prudencia követelményeinek megfelelően - a Kormány közép- és hosszú távú gazdaságstratégiája által meghatározott gazdaságfejlesztési célok megvalósításához szükséges fejlesztési források biztosítása érdekében, részben önállóan, részben más hazai és nemzetközi szervezetekkel közösen részt vegyen
a) a gazdaságfejlesztési célok megvalósításához szükséges közép- és hosszú lejáratú hazai és külföldi források, illetőleg támogatások bevonásában és közvetítésében;
b) a nemzetgazdasági szempontból kiemelt állami és önkormányzati fejlesztések, beruházások (így különösen az infrastrukturális, környezetvédelmi, munkahelyteremtő, oktatási, sport és szabadidős célú, valamint a strukturális és regionális különbségek kiegyenlítését, illetőleg a térség- és településfelzárkóztatást szolgáló), továbbá az ezekhez kapcsolódó más fejlesztések, beruházások, illetve az ezek bővítéséhez szükséges fejlesztési hitel- és tőkefinanszírozásában;
b) a nemzetgazdasági szempontból kiemelt állami és önkormányzati fejlesztések, beruházások (így különösen az infrastrukturális, agrár, környezetvédelmi, munkahelyteremtő, oktatási, turisztikai, sport és szabadidős célú, valamint a strukturális és regionális különbségek kiegyenlítését, illetőleg vidékfejlesztést, a térség- és településfelzárkóztatást szolgáló), továbbá az ezekhez kapcsolódó más fejlesztések, beruházások, illetve az ezek bővítéséhez szükséges fejlesztési hitel- és tőkefinanszírozásában;
b) a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény hatálya alá tartozó, kiemelt jelentőségű üggyel összefüggő beruházások, valamint egyéb állami, önkormányzati fejlesztések és beruházások (így különösen az infrastrukturális, agrár, környezetvédelmi, munkahelyteremtő, oktatási, turisztikai, sport és szabadidős célú, valamint a strukturális és regionális különbségek kiegyenlítését, illetőleg vidékfejlesztést, a térség- és településfelzárkóztatást szolgáló), továbbá az ezekhez kapcsolódó más fejlesztések, beruházások és mindezek bővítéséhez szükséges fejlesztések, beruházások hitel- és tőkefinanszírozásában;
c) a magyarországi székhelyű gazdálkodó szervezetek - ezen belül elsődlegesen a kis- és középvállalkozások - beruházásainak, kísérleti fejlesztéseinek fejlesztési hitel- és tőkefinanszírozásában, valamint a mezőgazdasági őstermelők és családi gazdálkodók beruházásainak fejlesztési hitelfinanszírozásában;
c) a magyarországi székhelyű gazdálkodó szervezetek - ezen belül elsődlegesen a kis- és középvállalkozások, valamint törvénnyel létrehozott - elkülönített állami pénzalapnak nem minősülő - vagyonkezelést is végző pénzalapok, továbbá a mezőgazdasági őstermelők és a családi gazdálkodók tevékenységének hitel- és tőkefinanszírozásában;
c) a magyarországi székhelyű gazdálkodó szervezetek (ezen belül elsődlegesen a kis- és középvállalkozások), egyházi jogi személyek, valamint törvénnyel létrehozott - elkülönített állami pénzalapnak nem minősülő - vagyonkezelést is végző pénzalapok, továbbá a mezőgazdasági őstermelők és a családi gazdálkodók tevékenységének hitel- és tőkefinanszírozásában;
c) a magyarországi székhelyű gazdálkodó szervezetek (ezen belül elsődlegesen a kis- és középvállalkozások), egyházi jogi személyek, valamint törvénnyel létrehozott - elkülönített állami pénzalapnak nem minősülő - vagyonkezelést is végző pénzalapok, továbbá a mezőgazdasági őstermelők és a családi gazdálkodók tevékenységének hitel- és tőkefinanszírozásában, továbbá az ezekben egyéb módon történő fejlesztési célú részesedésszerzésben;
d) az európai uniós tagsághoz kapcsolódó állami és önkormányzati fejlesztések, beruházások pénzügyi lebonyolításában, valamint - külön jogszabályban szabályozott eljárás szerint - az Európai Közösség pénzeszközeinek igénybevételéhez kapcsolódó feladatok (ideértve a támogatás közvetítést, illetve a nemzetközi gazdasági vagy pénzügyi intézménytől történő forrásbevonást és közvetítést is) ellátásában;
e) az egyes állami, közösségi, illetőleg nemzetközi fejlesztési kifizetésekhez kapcsolódó feladatok (így különösen a fejlesztési célú kiadások, illetőleg támogatások közvetítésének, felhasználásának előkészítését, összehangolását, a kapcsolódó közreműködői feladatok ellátását, valamint a kifizetések felhasználásának elszámolását és értékelését) ellátásában;
f) a Kormány határozata alapján
1. az állami és a helyi önkormányzati tulajdonban lévő vagyon értékesítése során, annak megvásárlásához,
2. a lakóépület felújításához a lakásszövetkezet, illetőleg a társasház tulajdonostársainak közössége részére,
3. a magyar állampolgárok, illetőleg legalább egy éve életvitelszerűen Magyarországon tartózkodó természetes személyek fejlesztési beruházásaihoz
szükséges hitelek refinanszírozásában;
g) a Kormány határozata alapján az elemi kárt szenvedett térségben a gazdálkodó szervezetek, önkormányzatok és természetes személyek részére a kár következményeinek felszámolását szolgáló beruházások finanszírozásához szükséges hitel, illetve kölcsön formájában történő biztosításában;
h) a külön jogszabályban meghatározott „Pályamódosító hitelprogram” refinanszírozásában;
h) európai uniós források közvetítésében és ezen feladatához kapcsolódó hitel- és tőkefinanszírozásban, garancia nyújtásában és kezesség vállalásában;
i) a Kormány határozata alapján a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, valamint a megyei és fővárosi vállalkozásfejlesztési alapítványok mikrohitelezési tevékenységéhez szükséges hitelek, illetve kölcsönök finanszírozásában.
j) az arra jogosult pártoknak a működési feltételeiket szolgáló ingatlanok vásárlásához szükséges, külön törvényben szabályozott pénzkölcsön nyújtásában.
j) jogszabályban meghatározottak szerint kötelező intézményvédelmi szervezetben és a kötelező intézményvédelmi szervezet vagyoni eszközökkel való ellátásában;
k) a Kormány határozata alapján - a piaci elégtelenségek mérséklése érdekében - gazdálkodó szervezetek és önkormányzatok részére éven túli lejáratú forgóeszköz hitelek és kölcsönök finanszírozásában. A finanszírozási konstrukciónak elsősorban a piaci elégtelenségek miatt kárt szenvedő, termelő tevékenységet folytató piaci szereplők forráshoz jutását kell biztosítania.
k) a Kormány határozata alapján - a piaci elégtelenségek mérséklése érdekében - gazdálkodó szervezetek és önkormányzatok részére éven túli lejáratú forgóeszköz hitelek és kölcsönök finanszírozásában, továbbá éven túli lejáratú forgóeszköz hitelekre és kölcsönökre vonatkozó készfizető kezesség vagy bankgarancia vállalásában, amelyeknek elsősorban a piaci elégtelenségek miatt kárt szenvedő, termelő tevékenységet folytató piaci szereplők forráshoz jutását kell biztosítania.
k) a 2. számú mellékletben meghatározott, valamint az állami tulajdonú gazdálkodó szervezetek hitel-, és tőkefinanszírozásában, valamint az érdekükben történő bankgarancia nyújtásában és fizetési kötelezettségeikért készfizető kezesség vállalásában;
k) a 2. számú mellékletben meghatározott, valamint az állami tulajdonú gazdálkodó szervezetek hitel-, és tőkefinanszírozásában, valamint az érdekükben történő garancia nyújtásában és fizetési kötelezettségeikért készfizető kezesség vállalásában;
k) a 2. mellékletben meghatározott, valamint az állami tulajdonú gazdálkodó szervezetek hitel-, és tőkefinanszírozásában, valamint az érdekükben történő garancia nyújtásában és fizetési kötelezettségeikért készfizető kezesség vállalásában;
k) az MFB Zrt., valamint az állam közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedésével működő gazdálkodó szervezetek hitel- és tőkefinanszírozásában, valamint az érdekükben történő garancia nyújtásában és fizetési kötelezettségeikért kezesség vállalásában;
l) a Magyar Állam nevében a tulajdonosi jogok gyakorlásában törvényben meghatározott állami tulajdonú gazdálkodó szervezetek esetében nemzetgazdasági szempontból jelentős fejlesztések, beruházások megvalósítása, bővítése, hatékonyságának növelése, valamint a versenyképesség javítása érdekében, különös tekintettel az agrárpiac fejlesztésének, a mezőgazdaság fenntartható fejlődésének, az agrár-innováció elősegítésének, az agrárfoglalkoztatás növelésének, a gazdálkodók integrációs együttműködésének biztosítására.
l) az állam nevében a tulajdonosi jogok gyakorlásában törvényben meghatározott állami tulajdonú gazdálkodó szervezetek esetében nemzetgazdasági szempontból jelentős fejlesztések, beruházások megvalósítása, bővítése, hatékonyságának növelése, valamint a versenyképesség javítása érdekében, különös tekintettel az agrárpiac fejlesztésének, a mezőgazdaság fenntartható fejlődésének, az agrár-innováció elősegítésének, az agrárfoglalkoztatás növelésének, a gazdálkodók integrációs együttműködésének biztosítására;
l) az állam nevében a tulajdonosi jogok gyakorlásában törvényben meghatározott állami tulajdonú gazdálkodó szervezetek esetében nemzetgazdasági szempontból jelentős fejlesztések, beruházások megvalósítása, bővítése, hatékonyságának növelése, valamint a versenyképesség javítása érdekében, ;
m) az 1. mellékletben meghatározott, valamint az MFB Zrt. közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedésével működő gazdálkodó szervezetek, valamint e gazdálkodó szervezetek közvetlen vagy közvetett tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek részére a tevékenységük megfelelő színvonalú ellátását, az átlátható és prudens működésüket, annak jogszerűségét biztosító szolgáltatások nyújtásában;
m) a közérdekű feladatok, valamint az érintett gazdasági társaságok tevékenységének magas színvonalú, átlátható és költséghatékony ellátása érdekében a közvetlen vagy közvetett tulajdonában álló gazdasági társaságok, továbbá az 1. mellékletben meghatározott gazdasági társaságok, valamint ezen társaságok közvetlen vagy közvetett tulajdonában álló gazdasági társaságok működésének és gazdálkodásának irányításában, koordinálásában és ellenőrzésében;
n) az m) pontban meghatározott gazdasági társaságok közül a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter rendelete által kijelölt gazdasági társaságok részére, az m) pont szerinti feladat hatékonyabb végzése céljából, kizárólagos joggal történő szolgáltatásnyújtásban.
o) szerződés alapján a 2014. évi XXIV. törvénnyel kihirdetett az Oroszországi Föderáció Kormánya és Magyarország Kormánya között a Magyarország Kormányának a magyarországi atomerőmű építésének finanszírozásához nyújtandó állami hitel folyósításáról szóló megállapodás 1. cikk 2. pontja és 2. cikk 2. pontja végrehajtásának elősegítése érdekében iratvizsgálati feladatok ellátásában.
p) kormányrendeletben meghatározott kiemelt nemzeti emlékhely és településkép-védelmi környezet megóvását, kialakítását, az épített és a természeti környezet egységes védelmét szolgáló - ingatlanok fenntartásához, helyreállításához, felújításához vagy átalakításához kapcsolódó - beruházások finanszírozásához szükséges hitel, illetve kölcsön formájában történő biztosításában.
m) külön jogszabályban meghatározottak szerint kötelező intézményvédelmi szervezetben és a kötelező intézményvédelmi szervezet vagyoni eszközökkel való ellátásában.
2. §   Az MFB Zrt. feladata, hogy a 3. §-ban meghatározott tevékenységi körében - az átláthatóság, a célszerűség, a gazdaságosság, a hatékonyság és a prudencia követelményeinek megfelelően - a Kormány közép- és hosszú távú gazdaságstratégiája által meghatározott gazdaságfejlesztési célok megvalósításához szükséges fejlesztési források biztosítása érdekében, részben önállóan, részben más hazai és nemzetközi szervezetekkel közösen részt vegyen
a) a gazdaságfejlesztési célok megvalósításához szükséges közép- és hosszú lejáratú hazai és külföldi források, illetőleg támogatások bevonásában és közvetítésében;
b) a nemzetgazdasági szempontból kiemelt állami és önkormányzati fejlesztések, beruházások (így különösen az infrastrukturális, környezetvédelmi, munkahelyteremtő, oktatási, sport és szabadidős célú, valamint a strukturális és regionális különbségek kiegyenlítését, illetőleg a térség- és településfelzárkóztatást szolgáló), továbbá az ezekhez kapcsolódó más fejlesztések, beruházások, illetve az ezek bővítéséhez szükséges fejlesztési hitel- és tőkefinanszírozásában;
b) a nemzetgazdasági szempontból kiemelt állami és önkormányzati fejlesztések, beruházások (így különösen az infrastrukturális, agrár, környezetvédelmi, munkahelyteremtő, oktatási, turisztikai, sport és szabadidős célú, valamint a strukturális és regionális különbségek kiegyenlítését, illetőleg vidékfejlesztést, a térség- és településfelzárkóztatást szolgáló), továbbá az ezekhez kapcsolódó más fejlesztések, beruházások, illetve az ezek bővítéséhez szükséges fejlesztési hitel- és tőkefinanszírozásában;
b) a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény hatálya alá tartozó, kiemelt jelentőségű üggyel összefüggő beruházások, valamint egyéb állami, önkormányzati fejlesztések és beruházások (így különösen az infrastrukturális, agrár, környezetvédelmi, munkahelyteremtő, oktatási, turisztikai, sport és szabadidős célú, valamint a strukturális és regionális különbségek kiegyenlítését, illetőleg vidékfejlesztést, a térség- és településfelzárkóztatást szolgáló), továbbá az ezekhez kapcsolódó más fejlesztések, beruházások és mindezek bővítéséhez szükséges fejlesztések, beruházások hitel- és tőkefinanszírozásában;
c) a magyarországi székhelyű gazdálkodó szervezetek - ezen belül elsődlegesen a kis- és középvállalkozások - beruházásainak, kísérleti fejlesztéseinek fejlesztési hitel- és tőkefinanszírozásában, valamint a mezőgazdasági őstermelők és családi gazdálkodók beruházásainak fejlesztési hitelfinanszírozásában;
c) a magyarországi székhelyű gazdálkodó szervezetek - ezen belül elsődlegesen a kis- és középvállalkozások, valamint törvénnyel létrehozott - elkülönített állami pénzalapnak nem minősülő - vagyonkezelést is végző pénzalapok, továbbá a mezőgazdasági őstermelők és a családi gazdálkodók tevékenységének hitel- és tőkefinanszírozásában;
c) a magyarországi székhelyű gazdálkodó szervezetek (ezen belül elsődlegesen a kis- és középvállalkozások), egyházi jogi személyek, valamint törvénnyel létrehozott - elkülönített állami pénzalapnak nem minősülő - vagyonkezelést is végző pénzalapok, továbbá a mezőgazdasági őstermelők és a családi gazdálkodók tevékenységének hitel- és tőkefinanszírozásában;
c) a magyarországi székhelyű gazdálkodó szervezetek (ezen belül elsődlegesen a kis- és középvállalkozások), egyházi jogi személyek, valamint törvénnyel létrehozott - elkülönített állami pénzalapnak nem minősülő - vagyonkezelést is végző pénzalapok, továbbá a mezőgazdasági őstermelők és a családi gazdálkodók tevékenységének hitel- és tőkefinanszírozásában, továbbá az ezekben egyéb módon történő fejlesztési célú részesedésszerzésben;
c) a magyarországi székhelyű gazdálkodó szervezetek (ezen belül elsődlegesen a kis- és középvállalkozások), egyházi jogi személyek, valamint törvénnyel létrehozott - elkülönített állami pénzalapnak nem minősülő - vagyonkezelést is végző pénzalapok, továbbá a mezőgazdasági őstermelők és az őstermelők családi gazdasága tevékenységének hitel- és tőkefinanszírozásában, továbbá az ezekben egyéb módon történő fejlesztési célú részesedésszerzésben;
d) az európai uniós tagsághoz kapcsolódó állami és önkormányzati fejlesztések, beruházások pénzügyi lebonyolításában, valamint - külön jogszabályban szabályozott eljárás szerint - az Európai Közösség pénzeszközeinek igénybevételéhez kapcsolódó feladatok (ideértve a támogatás közvetítést, illetve a nemzetközi gazdasági vagy pénzügyi intézménytől történő forrásbevonást és közvetítést is) ellátásában;
e) az egyes állami, közösségi, illetőleg nemzetközi fejlesztési kifizetésekhez kapcsolódó feladatok (így különösen a fejlesztési célú kiadások, illetőleg támogatások közvetítésének, felhasználásának előkészítését, összehangolását, a kapcsolódó közreműködői feladatok ellátását, valamint a kifizetések felhasználásának elszámolását és értékelését) ellátásában;
f) a Kormány határozata alapján
1. az állami és a helyi önkormányzati tulajdonban lévő vagyon értékesítése során, annak megvásárlásához,
2. a lakóépület felújításához a lakásszövetkezet, illetőleg a társasház tulajdonostársainak közössége részére,
3. a magyar állampolgárok, illetőleg legalább egy éve életvitelszerűen Magyarországon tartózkodó természetes személyek fejlesztési beruházásaihoz
szükséges hitelek refinanszírozásában;
g) a Kormány határozata alapján az elemi kárt szenvedett térségben a gazdálkodó szervezetek, önkormányzatok és természetes személyek részére a kár következményeinek felszámolását szolgáló beruházások finanszírozásához szükséges hitel, illetve kölcsön formájában történő biztosításában;
h) a külön jogszabályban meghatározott „Pályamódosító hitelprogram” refinanszírozásában;
h) európai uniós források közvetítésében és ezen feladatához kapcsolódó hitel- és tőkefinanszírozásban, garancia nyújtásában és kezesség vállalásában;
h) európai uniós források közvetítésében és ezen feladatához kapcsolódó hitel- és tőkefinanszírozásban, garancia nyújtásában és kezesség vállalásában, vissza nem térítendő támogatás nyújtásában;
i) a Kormány határozata alapján a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, valamint a megyei és fővárosi vállalkozásfejlesztési alapítványok mikrohitelezési tevékenységéhez szükséges hitelek, illetve kölcsönök finanszírozásában.
i) a Kormány határozata alapján a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, valamint a vármegyei és fővárosi vállalkozásfejlesztési alapítványok mikrohitelezési tevékenységéhez szükséges hitelek, illetve kölcsönök finanszírozásában.
j) az arra jogosult pártoknak a működési feltételeiket szolgáló ingatlanok vásárlásához szükséges, külön törvényben szabályozott pénzkölcsön nyújtásában.
j) jogszabályban meghatározottak szerint kötelező intézményvédelmi szervezetben és a kötelező intézményvédelmi szervezet vagyoni eszközökkel való ellátásában;
k) a Kormány határozata alapján - a piaci elégtelenségek mérséklése érdekében - gazdálkodó szervezetek és önkormányzatok részére éven túli lejáratú forgóeszköz hitelek és kölcsönök finanszírozásában. A finanszírozási konstrukciónak elsősorban a piaci elégtelenségek miatt kárt szenvedő, termelő tevékenységet folytató piaci szereplők forráshoz jutását kell biztosítania.
k) a Kormány határozata alapján - a piaci elégtelenségek mérséklése érdekében - gazdálkodó szervezetek és önkormányzatok részére éven túli lejáratú forgóeszköz hitelek és kölcsönök finanszírozásában, továbbá éven túli lejáratú forgóeszköz hitelekre és kölcsönökre vonatkozó készfizető kezesség vagy bankgarancia vállalásában, amelyeknek elsősorban a piaci elégtelenségek miatt kárt szenvedő, termelő tevékenységet folytató piaci szereplők forráshoz jutását kell biztosítania.
k) a 2. számú mellékletben meghatározott, valamint az állami tulajdonú gazdálkodó szervezetek hitel-, és tőkefinanszírozásában, valamint az érdekükben történő bankgarancia nyújtásában és fizetési kötelezettségeikért készfizető kezesség vállalásában;
k) a 2. számú mellékletben meghatározott, valamint az állami tulajdonú gazdálkodó szervezetek hitel-, és tőkefinanszírozásában, valamint az érdekükben történő garancia nyújtásában és fizetési kötelezettségeikért készfizető kezesség vállalásában;
k) a 2. mellékletben meghatározott, valamint az állami tulajdonú gazdálkodó szervezetek hitel-, és tőkefinanszírozásában, valamint az érdekükben történő garancia nyújtásában és fizetési kötelezettségeikért készfizető kezesség vállalásában;
k) az MFB Zrt., valamint az állam közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedésével működő gazdálkodó szervezetek hitel- és tőkefinanszírozásában, valamint az érdekükben történő garancia nyújtásában és fizetési kötelezettségeikért kezesség vállalásában;
l) a Magyar Állam nevében a tulajdonosi jogok gyakorlásában törvényben meghatározott állami tulajdonú gazdálkodó szervezetek esetében nemzetgazdasági szempontból jelentős fejlesztések, beruházások megvalósítása, bővítése, hatékonyságának növelése, valamint a versenyképesség javítása érdekében, különös tekintettel az agrárpiac fejlesztésének, a mezőgazdaság fenntartható fejlődésének, az agrár-innováció elősegítésének, az agrárfoglalkoztatás növelésének, a gazdálkodók integrációs együttműködésének biztosítására.
l) az állam nevében a tulajdonosi jogok gyakorlásában törvényben meghatározott állami tulajdonú gazdálkodó szervezetek esetében nemzetgazdasági szempontból jelentős fejlesztések, beruházások megvalósítása, bővítése, hatékonyságának növelése, valamint a versenyképesség javítása érdekében, különös tekintettel az agrárpiac fejlesztésének, a mezőgazdaság fenntartható fejlődésének, az agrár-innováció elősegítésének, az agrárfoglalkoztatás növelésének, a gazdálkodók integrációs együttműködésének biztosítására;
l) az állam nevében a tulajdonosi jogok gyakorlásában törvényben meghatározott állami tulajdonú gazdálkodó szervezetek esetében nemzetgazdasági szempontból jelentős fejlesztések, beruházások megvalósítása, bővítése, hatékonyságának növelése, valamint a versenyképesség javítása érdekében, ;
m) az 1. mellékletben meghatározott, valamint az MFB Zrt. közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedésével működő gazdálkodó szervezetek, valamint e gazdálkodó szervezetek közvetlen vagy közvetett tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek részére a tevékenységük megfelelő színvonalú ellátását, az átlátható és prudens működésüket, annak jogszerűségét biztosító szolgáltatások nyújtásában;
m) a közérdekű feladatok, valamint az érintett gazdasági társaságok tevékenységének magas színvonalú, átlátható és költséghatékony ellátása érdekében a közvetlen vagy közvetett tulajdonában álló gazdasági társaságok, továbbá az 1. mellékletben meghatározott gazdasági társaságok, valamint ezen társaságok közvetlen vagy közvetett tulajdonában álló gazdasági társaságok működésének és gazdálkodásának irányításában, koordinálásában és ellenőrzésében;
n) az m) pontban meghatározott gazdasági társaságok közül a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter rendelete által kijelölt gazdasági társaságok részére, az m) pont szerinti feladat hatékonyabb végzése céljából, kizárólagos joggal történő szolgáltatásnyújtásban.
o) szerződés alapján a 2014. évi XXIV. törvénnyel kihirdetett az Oroszországi Föderáció Kormánya és Magyarország Kormánya között a Magyarország Kormányának a magyarországi atomerőmű építésének finanszírozásához nyújtandó állami hitel folyósításáról szóló megállapodás 1. cikk 2. pontja és 2. cikk 2. pontja végrehajtásának elősegítése érdekében iratvizsgálati feladatok ellátásában.
p) kormányrendeletben meghatározott kiemelt nemzeti emlékhely és településkép-védelmi környezet megóvását, kialakítását, az épített és a természeti környezet egységes védelmét szolgáló - ingatlanok fenntartásához, helyreállításához, felújításához vagy átalakításához kapcsolódó - beruházások finanszírozásához szükséges hitel, illetve kölcsön formájában történő biztosításában.
q) az 1046/2018/EU, EURATOM európai és parlamenti és tanácsi rendelet 62. cikk (1) bekezdés a) vagy c) pontjában meghatározott módon végrehajtott, európai uniós forrásból származó vissza nem térítendő támogatás nyújtásában.
m) külön jogszabályban meghatározottak szerint kötelező intézményvédelmi szervezetben és a kötelező intézményvédelmi szervezet vagyoni eszközökkel való ellátásában.
3. §
(1) Az MFB Rt. szakosított hitelintézetként - kizárólag a 2. §-ban felsorolt feladataihoz közvetlenül kapcsolódóan - az alábbi pénzügyi szolgáltatási tevékenységeket végezheti:
a) betétek és más visszafizetendő pénzeszközök gyűjtése kizárólag jogi személyektől, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságoktól, továbbá egyéni vállalkozóktól;
b) hitel és pénzkölcsön nyújtása;
c) pénzügyi lízing;
d) a 2. § b) pontjában szereplő feladatához közvetlenül kapcsolódóan
1. pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása - a pénzforgalmi számlavezetés kivételével - kizárólag jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság és egyéni vállalkozó részére,
2. pénzforgalmi számlavezetés kizárólag olyan gazdasági társaság részére, amelyben a Magyar Állam, illetőleg az MFB Rt. közvetlen vagy közvetett tulajdonnal rendelkezik;
e) pénzügyi szolgáltatások közvetítése (ügynöki tevékenység);
f) kezesség és bankgarancia, egyéb bankári kötelezettség vállalása;
g) hitelreferencia szolgáltatása;
h) letéti szolgáltatás, széfszolgáltatás;
i) valutával, devizával - ide nem értve a pénzváltási tevékenységet -, váltóval, illetve csekkel saját számlára vagy bizományosként történő kereskedelmi tevékenység.
(1) Az MFB Rt. kizárólag a 2. §-ban felsorolt feladataihoz közvetlenül kapcsolódó üzletszerű tevékenységet végezhet.
(1) Az MFB Zrt. kizárólag a 2. §-ban felsorolt feladataihoz közvetlenül kapcsolódó üzletszerű tevékenységet végezhet.
(1a) Az MFB Zrt. a 2. § n) pontjában meghatározott gazdasági társaságok részére - a 2. § m) pontban meghatározott célból - az alábbi szolgáltatásokat kizárólagos joggal, üzletszerűen nyújtja:
a) pénzügyi és számviteli szolgáltatások, könyvelési szolgáltatások, adótanácsadás,
b) kontrolling szolgáltatások, üzleti tervezés,
c) csoportszintű számlaösszevezetési szolgáltatás, egyéb forrásbevonási és likviditáskezelési szolgáltatás,
d) infrastruktúra- és ügyviteli alkalmazások üzemeltetése, támogatása, informatikai szakértői szolgáltatások, hardver-szaktanácsadás, szoftver-szaktanácsadás, egyéb informatikai szaktanácsadás,
e) humánerőforrás-gazdálkodáshoz, -fejlesztéshez kapcsolódó szolgáltatások körében toborzás-kiválasztás, képzés-fejlesztés, teljesítményértékelés, személyügyi tevékenységek, humánpolitikai tanácsadás, egyéb humánpolitikai szolgáltatások,
f) a társaság felépítésére és irányítására vonatkozó általános üzletviteli tanácsadás,
g) beszerzések, közbeszerzések tervezése, kezelése és lebonyolítása, beszerzésekhez és közbeszerzésekhez kapcsolódó egyéb szakértői szolgáltatások,
h) ingatlanüzemeltetés, létesítménygazdálkodási és -ellátási szolgáltatások, értékbecslés, gépjárműflotta-kezelés, csoportos telefon-előfizetés kezelése, iratkezelés.
(2) Az MFB Rt. az (1) bekezdésben meghatározott pénzügyi szolgáltatási tevékenységeken túlmenően a 2. § c) és d) pontjával összefüggésben - az érintett minisztériumokkal kötött szerződés alapján - az állami pénzalapokból, illetve célelőirányzatokból finanszírozott programok támogatásához kapcsolódó lebonyolítói feladatokat láthat el, különösen:
a) támogatott pályázatok kezelését,
b) döntés-előkészítést,
c) pénzügyi lebonyolítást,
d) monitoring végzését,
e) a forrás felhasználás és a támogatott cél megvalósításának vizsgálatát.
(2) Az MFB Rt. - az (1) bekezdésben meghatározott körben - az alábbi pénzügyi szolgáltatási tevékenységeket végezheti:
a) betétek és más visszafizetendő pénzeszközök gyűjtése kizárólag jogi személyektől;
b) hitel és pénzkölcsön nyújtása;
c) pénzügyi lízing;
d) a 2. § b) és c) pontjában szereplő feladatához közvetlenül kapcsolódóan
1. pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása - a pénzforgalmi számlavezetés kivételével - kizárólag jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság és egyéni vállalkozó részére,
2. pénzforgalmi számlavezetés kizárólag olyan gazdasági társaság részére, amelyben az MFB Rt. közvetlen tulajdonnal rendelkezik;
e) kezesség és bankgarancia, valamint egyéb bankári kötelezettség vállalása;
f) hitelreferencia szolgáltatása;
g) letéti szolgáltatás, széfszolgáltatás;
h) valutával, devizával - ide nem értve a pénzváltási tevékenységet -, váltóval, illetve csekkel saját számlára vagy bizományosként történő kereskedelmi tevékenység.
i) pénzügyi szolgáltatás közvetítése (ügynöki tevékenység).
(2) Az MFB Zrt. - az (1) bekezdésben meghatározott körben - az alábbi pénzügyi szolgáltatási tevékenységeket végezheti:
a) betétek és más visszafizetendő pénzeszközök gyűjtése kizárólag jogi személyektől;
b) hitel és pénzkölcsön nyújtása;
c) pénzügyi lízing;
d) a 2. § b) és c) pontjában szereplő feladatához közvetlenül kapcsolódóan
1. pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása - a pénzforgalmi számlavezetés kivételével - kizárólag jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság és egyéni vállalkozó részére,
1. pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása - a pénzforgalmi számlavezetés kivételével - kizárólag jogi személy, egyéni cég és egyéni vállalkozó részére,
2. pénzforgalmi számlavezetés kizárólag olyan gazdasági társaság részére, amelyben az MFB Zrt. közvetlen tulajdonnal rendelkezik;
d) a 2. § b), c) és h) pontjában szereplő feladatához közvetlenül kapcsolódóan
1. pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása - a pénzforgalmi számlavezetés kivételével - kizárólag jogi személy, egyéni cég és egyéni vállalkozó részére,
2. pénzforgalmi számlavezetés kizárólag olyan gazdasági társaság részére, amelyben az MFB Zrt. közvetlen tulajdonnal rendelkezik;
e) kezesség és bankgarancia, valamint egyéb bankári kötelezettség vállalása;
e) kezesség és garancia, valamint egyéb bankári kötelezettség vállalása;
f) hitelreferencia szolgáltatása;
g) letéti szolgáltatás, széfszolgáltatás;
h) valutával, devizával - ide nem értve a pénzváltási tevékenységet -, váltóval, illetve csekkel saját számlára vagy bizományosként történő kereskedelmi tevékenység;
i) pénzügyi szolgáltatás közvetítése (ügynöki tevékenység).
i) pénzügyi szolgáltatás közvetítése.
j) követelésvásárlási tevékenység, ha az a 2. §-ban meghatározott feladatokhoz közvetlenül kapcsolódó jogviszony megvalósítását szolgálja.
(2a) Az MFB Zrt. az (1) bekezdésben meghatározott körben, a 2. § o) pontjában szereplő feladatához kapcsolódóan iratok - kockázatvállalásból eredő kitettséget nem eredményező - formai vizsgálatát végezheti.
(3) Az MFB Rt. az (1) bekezdésben meghatározott körben, a (2) bekezdés szerinti pénzügyi szolgáltatási tevékenységeken túlmenően - külön jogszabály, illetőleg az érintett minisztériumokkal kötött szerződés alapján - az elkülönített állami pénzalapokból, a fejezeti kiadási előirányzatokból, illetőleg európai közösségi forrásokból finanszírozott, a szakmai programokhoz kapcsolódó feladatokat láthat el, így különösen:
a) támogatott pályázatok kezelését;
b) döntés-előkészítést;
c) pénzügyi lebonyolítást;
d) monitoring végzését;
e) a forrásfelhasználás és a támogatott cél megvalósításának vizsgálatát, valamint
f) egyéb, az a)-e) pontokban foglaltakhoz kapcsolódó kiegészítő szolgáltatásokat.
(3) Az MFB Rt. az (1) bekezdésben meghatározott körben, a (2) bekezdés szerinti pénzügyi szolgáltatási tevékenységeken túlmenően - külön jogszabály, illetőleg az érintett minisztériumokkal kötött szerződés alapján - az elkülönített állami pénzalapokból, a fejezeti kiadási előirányzatokból, illetőleg európai közösségi forrásokból finanszírozott programokhoz kapcsolódó feladatokat láthat el, így különösen:
a) támogatott pályázatok kezelését;
b) döntés-előkészítést;
c) pénzügyi lebonyolítást;
d) monitoring végzését;
e) a forrásfelhasználás és a támogatott cél megvalósításának vizsgálatát;
f) tanácsadást, valamint
g) egyéb, az a)-f) pontokban foglaltakhoz kapcsolódó kiegészítő szolgáltatásokat.
(3) Az MFB Rt. az (1) bekezdésben meghatározott körben, a (2) bekezdés szerinti pénzügyi szolgáltatási tevékenységeken túlmenően - külön jogszabály, illetőleg az érintett minisztériumokkal, vagy más jogi személyekkel kötött szerződés alapján - az elkülönített állami pénzalapokból, a fejezeti kiadási előirányzatokból, illetőleg európai közösségi forrásokból finanszírozott operatív programokhoz kapcsolódó - elsődlegesen a közreműködő szervezetként végzett tevékenység eredményességét növelő - feladatokat láthat el, így különösen:
a) támogatott pályázatok kezelését;
b) döntés-előkészítést;
c) pénzügyi lebonyolítást;
d) monitoring végzését;
e) a forrásfelhasználás és a támogatott cél megvalósításának vizsgálatát;
f) európai közösségi források jogszabálysértő, nem rendeltetésszerű vagy szerződésellenes felhasználásából származó követelések érvényesítését, ide nem értve az adók módjára történő behajtást;
g) tanácsadást; valamint
h) egyéb, az a)-g) pontokban foglaltakhoz kapcsolódó kiegészítő szolgáltatásokat.
(3) Az MFB Zrt. az (1) bekezdésben meghatározott körben, a (2) bekezdés szerinti pénzügyi szolgáltatási tevékenységeken túlmenően - külön jogszabály, illetőleg az érintett minisztériumokkal, vagy más jogi személyekkel kötött szerződés alapján - az elkülönített állami pénzalapokból, a fejezeti kiadási előirányzatokból, illetőleg európai közösségi forrásokból finanszírozott operatív programokhoz kapcsolódó - elsődlegesen a közreműködő szervezetként végzett tevékenység eredményességét növelő - feladatokat láthat el, így különösen:
a) támogatott pályázatok kezelését;
b) döntés-előkészítést;
c) pénzügyi lebonyolítást;
d) monitoring végzését;
e) a forrásfelhasználás és a támogatott cél megvalósításának vizsgálatát;
f) európai közösségi források jogszabálysértő, nem rendeltetésszerű vagy szerződésellenes felhasználásából származó követelések érvényesítését, ide nem értve az adók módjára történő behajtást;
g) tanácsadást; valamint
h) egyéb, az a)-g) pontokban foglaltakhoz kapcsolódó kiegészítő szolgáltatásokat.
(3) Az MFB Zrt. az (1) bekezdésben meghatározott körben, a (2) bekezdés szerinti pénzügyi szolgáltatási tevékenységeken túlmenően - jogszabály, vagy az érintett minisztériumokkal, vagy más jogi személyekkel kötött szerződés alapján - az elkülönített állami pénzalapokból, a fejezeti kiadási előirányzatokból és európai uniós forrásokból finanszírozott operatív programokhoz kapcsolódó feladatokat láthat el, így különösen:
a) támogatott pályázatok kezelését;
b) döntés-előkészítést;
c) pénzügyi lebonyolítást;
d) monitoring végzését;
e) a forrásfelhasználás és a támogatott cél megvalósításának vizsgálatát;
f) európai uniós források jogszabálysértő, nem rendeltetésszerű vagy szerződésellenes felhasználásából származó követelések érvényesítését, ide nem értve az adók módjára történő behajtást;
f) visszatérítendő, valamint vissza nem térítendő európai uniós források jogszabálysértő, nem rendeltetésszerű vagy szerződésellenes felhasználásából származó követelések érvényesítését, ide nem értve az adók módjára történő behajtást;
g) tanácsadást; valamint
h) egyéb, az a)-g) pontban foglaltakhoz kapcsolódó kiegészítő szolgáltatásokat.
(4) Az MFB Rt. a külön törvényben meghatározott gazdálkodó szervezet esetében a Magyar Állam nevében tulajdonosi jogokat gyakorol.
(4) Az MFB Zrt. az (1) bekezdésben meghatározott körben, a (2) bekezdés szerinti pénzügyi szolgáltatási tevékenységeken túlmenően befektetési alap által kibocsátott befektetési jegyet és kockázati tőkealap által kibocsátott kockázati tőkealap-jegyet vásárolhat.
(4) Az MFB Zrt. az (1) bekezdésben meghatározott körben, a (2) bekezdés szerinti pénzügyi szolgáltatási tevékenységeken túlmenően befektetési alap által kibocsátott befektetési jegyet vásárolhat.
(4a) Az MFB Zrt. az (1)−(4) bekezdésben meghatározott üzletszerű tevékenységek mellett a 8. § (3) és (6) bekezdése szerinti befektetett pénzügyi eszközhöz kapcsolódó befektetési tevékenységet is alaptevékenységként végzi.
(5) Az MFB Zrt. a külön törvényben meghatározott gazdálkodó szervezet esetében a Magyar Állam nevében tulajdonosi jogokat gyakorol.
(5) Az e törvény 1. számú mellékletében meghatározott gazdálkodó szervezet állami tulajdonú részesedése tekintetében a tulajdonos jogait - e törvény erejénél fogva - a Magyar Állam nevében az MFB Zrt. gyakorolja (tulajdonosi jogok gyakorlása). A tulajdonosi jogok gyakorlására a Gt. és a Ptk. rendelkezéseit e törvényben szabályozott eltérésekkel kell alkalmazni azzal, hogy a tulajdonosi joggyakorlással érintett társasági részesedések tulajdonjogát az MFB Zrt. nem ruházhatja át, a részesedésekre vételi jogot, elővásárlási jogot szerződéssel nem alapíthat, biztosítékul azokat nem adhatja és más módon meg nem terhelheti, a gazdálkodó szervezetet végelszámolással nem szüntetheti meg.
(5) Az e törvény 1. számú mellékletében meghatározott gazdálkodó szervezet állami tulajdonú részesedése tekintetében a tulajdonos jogait - e törvény erejénél fogva - a Magyar Állam nevében az MFB Zrt. gyakorolja (a továbbiakban: tulajdonosi jogok gyakorlása). A tulajdonosi jogok gyakorlására a Gt. és a Ptk. rendelkezéseit a nemzeti vagyonról szóló törvényben, valamint az e törvényben szabályozott eltérésekkel kell alkalmazni azzal, hogy a tulajdonosi joggyakorlással érintett társasági részesedések tulajdonjogát az MFB Zrt. nem ruházhatja át, a részesedésekre vételi jogot, elővásárlási jogot szerződéssel nem alapíthat, biztosítékul azokat nem adhatja és más módon meg nem terhelheti, a gazdálkodó szervezetet végelszámolással nem szüntetheti meg.
(5) Az e törvény 1. számú mellékletében meghatározott gazdálkodó szervezet állami tulajdonú részesedése tekintetében a tulajdonos jogait - e törvény erejénél fogva - a Magyar Állam nevében az MFB Zrt. gyakorolja (a továbbiakban: tulajdonosi jogok gyakorlása). A tulajdonosi jogok gyakorlására a Ptk. rendelkezéseit a nemzeti vagyonról szóló törvényben, valamint az e törvényben szabályozott eltérésekkel kell alkalmazni azzal, hogy a tulajdonosi joggyakorlással érintett társasági részesedések tulajdonjogát az MFB Zrt. nem ruházhatja át, a részesedésekre vételi jogot, elővásárlási jogot szerződéssel nem alapíthat, biztosítékul azokat nem adhatja és más módon meg nem terhelheti, a gazdálkodó szervezetet végelszámolással nem szüntetheti meg.
(5) Az 1. mellékletben meghatározott gazdálkodó szervezet állami tulajdonú részesedése tekintetében a tulajdonos jogait - e törvény erejénél fogva - az állam nevében az MFB Zrt. gyakorolja (a továbbiakban: tulajdonosi jogok gyakorlása). A tulajdonosi jogok gyakorlására a Ptk. rendelkezéseit a nemzeti vagyonról szóló törvényben, valamint az e törvényben szabályozott eltérésekkel kell alkalmazni azzal, hogy a tulajdonosi joggyakorlással érintett társasági részesedések tulajdonjogát az MFB Zrt. nem ruházhatja át, a részesedésekre vételi jogot, elővásárlási jogot szerződéssel nem alapíthat, biztosítékul azokat nem adhatja és más módon meg nem terhelheti, a gazdálkodó szervezetet végelszámolással nem szüntetheti meg.
(6) Kizárólag az (5) bekezdésben meghatározott társasági részesedések tulajdonjogának - az erre feljogosított szervezet által történő - átruházása, biztosítékul adása vagy más módon történő megterhelése, a részesedésekre vételi jog, elővásárlási jog szerződéssel történő alapítása, illetve a gazdálkodó szervezet végelszámolással történő megszüntetése esetén kell az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény, valamint annak végrehajtására kiadott más jogszabályok rendelkezéseit alkalmazni.
(7) Az MFB Zrt. az (1) bekezdésben meghatározott körben a 2. § m) pontjában meghatározott feladatához kapcsolódóan nyújthat az 1. mellékletben meghatározott, valamint a közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedésével működő gazdálkodó szervezetek, valamint e gazdálkodó szervezetek közvetlen vagy közvetett tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek részére szolgáltatásokat.
(7) Az (5) bekezdésben meghatározott társasági részesedések elidegenítésére, biztosítékul adására vagy más módon történő megterhelésére, a részesedésekre vételi jog, elővásárlási jog szerződéssel történő alapítására, illetve a gazdálkodó szervezet végelszámolással történő megszüntetésére az erre feljogosított szervezet és az MFB Zrt. közötti egyeztetést követően kerül sor.
(8) Az (5) bekezdésben meghatározott, az MFB Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdálkodó szervezet részére az MFB Zrt. által - a Magyar Állam nevében - hitelt, (tulajdonosi) kölcsönt, tőkeemelést, és támogatást nyújtani, továbbá hitelt, kölcsönt átütemezni csak az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) előzetes jóváhagyásával lehet. Ez a rendelkezés nem vonatkozik arra, ha a hitelt, kölcsönt az MFB Zrt. saját jogán nyújtja, vagy ha az MFB Zrt. ilyen hitel, kölcsön átütemezéséről dönt.
(9) Az MFB Zrt. saját vagyonát, illetve annak nyilvántartását el kell különíteni annak a vagyonnak a nyilvántartásától, amely felett e törvény erejénél fogva a Magyar Állam nevében az MFB Zrt. gyakorolja a tulajdonosi jogokat (rábízott vagyon).
(9) Az MFB Zrt. saját vagyonát, illetve annak nyilvántartását el kell különíteni annak a vagyonnak a nyilvántartásától, amely felett e törvény erejénél fogva az állam nevében az MFB Zrt. gyakorolja a tulajdonosi jogokat (rábízott vagyon).
(9) Az MFB Zrt. saját vagyonát, illetve annak nyilvántartását el kell különíteni annak a vagyonnak a nyilvántartásától, amely felett az állam nevében az MFB Zrt. gyakorolja a tulajdonosi jogokat (rábízott vagyon).
(10) Az MFB Zrt. a tulajdonosi joggyakorlása körébe tartozó állami vagyont (rábízott vagyon) az adott vagyontárgy sajátosságainak megfelelő, az azonosítást lehetővé tevő módon naturáliában (mennyiségben) és értékben, a keletkezés (aktiválás) időpontját is feltüntetve tartja nyilván.
(10) Az MFB Zrt. a rábízott vagyon körébe tartozó állami vagyont az adott vagyontárgy sajátosságainak megfelelő, az azonosítást lehetővé tevő módon naturáliában (mennyiségben) és értékben, a keletkezés (aktiválás) időpontját is feltüntetve tartja nyilván. Ezen elkülönített nyilvántartás tételesen tartalmazza a társasági részesedések könyv szerinti bruttó és nettó értékét, az elszámolt értékvesztés összegét, és az azokban bekövetkezett változásokat is.
(11) Az értéken történő nyilvántartástól csak abban az esetben lehet eltekinteni, ha az adott vagyontárgy értéke természeténél, jellegénél fogva nem állapítható meg.
(12) Az (5) bekezdésben meghatározott állami vagyonnal való gazdálkodásból származó bevételek - törvény eltérő rendelkezése hiányában - a központi költségvetés bevételét vagy finanszírozási bevételét képezik.
(12) Az MFB Zrt.-nek az (5) bekezdés alapján az állam nevében végzett tulajdonosi joggyakorlásból eredő szervezeti működési költségeit a központi költségvetés biztosítja.
(12) Az MFB Zrt.-nek az állam nevében végzett tulajdonosi joggyakorlásból eredő szervezeti működési költségeit a központi költségvetés biztosítja.
(13) Az (5) bekezdés szerinti állami vagyonnal való gazdálkodásból eredő kiadások a központi költségvetés kiadását vagy finanszírozási kiadását képezik.
(13) Az MFB Zrt. a rábízott vagyon értékének megőrzéséről köteles gondoskodni.
(14) Az MFB Zrt.
a) közreműködik a rábízott vagyonnal - a (6) bekezdésben foglaltak kivételével - kapcsolatos bevételek és kiadások tervezésében,
b) a Magyar Állam nevében és képviseletében - a (6) bekezdésben foglaltak kivételével - gondoskodik a rábízott vagyonnal kapcsolatos bevételek beszedéséről, és a rábízott vagyonnal kapcsolatos kiadások teljesítéséről az államháztartási gazdálkodásra vonatkozó előírások szerint,
c) a zárszámadás elkészítéséhez beszámol - a (6) bekezdésben foglaltak kivételével - a rábízott állami vagyonnal kapcsolatos bevételek kiadások teljesüléséről.
(14) Az MFB Zrt. jogosult ellenőrizni az e törvény 1. számú, illetve 2. számú mellékletében felsorolt gazdálkodó szervezetek gazdálkodását, működését. Az ellenőrzött szervezet, a szervezet vezetője, alkalmazottja adatszolgáltatásra és együttműködésre köteles.
(14) Az MFB Zrt. jogosult ellenőrizni az 1. és 2. mellékletben meghatározott gazdálkodó szervezetek gazdálkodását, működését. Az ellenőrzött szervezet, a szervezet vezetője, alkalmazottja adatszolgáltatásra és együttműködésre köteles.
(14) Az MFB Zrt. jogosult ellenőrizni az 1. mellékletben meghatározott, valamint a közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedésével működő gazdálkodó szervezetek gazdálkodását, működését. Az ellenőrzött szervezet, a szervezet vezetője, alkalmazottja adatszolgáltatásra és együttműködésre köteles.
(14) A 2. § m) pontja szerint irányított, koordinált és ellenőrzött szervezet, a szervezet vezetője, alkalmazottja adatszolgáltatásra és együttműködésre köteles.
(14) Az MFB Zrt. jogosult ellenőrizni az 1. mellékletben meghatározott, valamint a közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedésével működő gazdálkodó szervezetek gazdálkodását, működését. Az ellenőrzött szervezet, a szervezet vezetője, alkalmazottja adatszolgáltatásra és együttműködésre köteles.
(15) A (14) bekezdésben foglaltakat mind a költségvetési, mind a finanszírozási bevételekre és kiadásokra alkalmazni kell.
4. §   Az MFB Rt. kizárólag a 2. §-ban felsorolt feladataihoz közvetlenül kapcsolódóan az alábbi befektetési szolgáltatási, illetve kiegészítő befektetési szolgáltatási tevékenységeket végezheti:
a) bizományosi és kereskedelmi tevékenység az Épt. 5. §-ának b)-e) pontjaiban meghatározott befektetési eszközök, valamint állampapír és zárt körben kibocsátott értékpapír tekintetében,
a) bizományosi és kereskedelmi tevékenység a Tpt. 82. §-ának b)-f) pontjaiban meghatározott befektetési eszközök, valamint állampapír és zárt körben kibocsátott értékpapír tekintetében,
b) portfólió-kezelés,
c) tanácsadás vállalkozásoknak a tőkeszerkezettel kapcsolatban, továbbá tanácsadás és szolgáltatás a vállalkozások egyesülésével, szétválásával és a tulajdonosi szerkezet átalakításával kapcsolatban,
d) befektetési tanácsadás,
e) értékpapírszámla vezetés,
f) ügyfélszámla vezetés.
4. §
(1) Az MFB Rt. a 2. §-ban meghatározott feladatai ellátása érdekében pénzügyi szolgáltatási tevékenységet közvetlenül vagy más hitelintézeten keresztül végezhet.
(1) Az MFB Zrt. a 2. §-ban meghatározott feladatai ellátása érdekében pénzügyi szolgáltatási tevékenységet közvetlenül vagy más hitelintézeten keresztül végezhet.
(1) Az MFB Zrt. a 2. §-ban meghatározott feladatai ellátása érdekében pénzügyi szolgáltatási tevékenységet közvetlenül vagy más pénzügyi intézményen keresztül végezhet.
(2) Az MFB Rt. kizárólag egy évet meghaladó (így különösen közép- és hosszú lejáratú, fejlesztési célú) hitelt, illetőleg kölcsönt nyújthat, valamint csak ilyen hitelre, illetőleg kölcsönre vállalhat kezességet, bankgaranciát, továbbá egyéb bankári kötelezettséget.
(2) Az MFB Rt. kizárólag egy évet meghaladó (így különösen közép- és hosszú lejáratú, fejlesztési célú) hitelt, illetőleg kölcsönt nyújthat - ideértve a fejlesztéshez, beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó tartós forgóeszköz finanszírozást is -, valamint csak ilyen hitelre, illetőleg kölcsönre vállalhat kezességet, bankgaranciát, továbbá egyéb bankári kötelezettséget.
(2) Az MFB Rt. kizárólag egy évet meghaladó (így különösen közép- és hosszú lejáratú) fejlesztési célú hitelt, illetőleg kölcsönt nyújthat, valamint csak ilyen hitelre, illetőleg kölcsönre vállalhat kezességet, bankgaranciát, továbbá egyéb bankári kötelezettséget.
(2) Az MFB Zrt. kizárólag egy évet meghaladó (így különösen közép- és hosszú lejáratú) fejlesztési célú hitelt, illetőleg kölcsönt nyújthat, valamint csak ilyen hitelre, illetőleg kölcsönre vállalhat kezességet, bankgaranciát, továbbá egyéb bankári kötelezettséget.
(2) Az MFB Zrt. éven belüli lejáratú, valamint egy évet meghaladó (különösen közép- és hosszú lejáratú) fejlesztési célú hitelt, illetőleg kölcsönt nyújthat, valamint csak ilyen hitelre, illetőleg kölcsönre vállalhat kezességet, bankgaranciát, továbbá egyéb bankári kötelezettséget.
(2) Az MFB Zrt. beruházáshoz kapcsolódó fejlesztési célú hitelen, illetve kölcsönön kívül kizárólag
a) immateriális javak,
b) befektetett pénzügyi eszköz,
c) befektetett eszközt terhelő általános forgalmi adó,
d) forgóeszközigény,
e) fejlesztési vagy forgóeszköz hitel, illetőleg kölcsön kiváltásának,
e) fejlesztési célú, illetve az a)-d) pont szerinti célú hitel, illetve kölcsön kiváltásának,
f) pénzügyi intézmény pénzügyi szolgáltatási tevékenységének és
g) a tulajdonában álló, illetőleg a rábízott vagyon körébe tartozó gazdasági társaságok
h) e bekezdés szerinti célra irányuló tagi kölcsön nyújtásának
finanszírozására nyújthat hitelt, illetve kölcsönt.
(3) Az MFB Rt. kizárólag akkor nyújthat hitelt, illetőleg kölcsönt, valamint csak akkor vállalhat kezességet, bankgaranciát, továbbá egyéb bankári kötelezettséget, ha annak visszafizetése, megtérülése elsődlegesen az ügyletre vonatkozó üzleti, pénzügyi tervek alapján, illetőleg a rendelkezésre álló fedezetekre tekintettel kellően biztosított.
(3) Az MFB Zrt. kizárólag akkor nyújthat hitelt, illetőleg kölcsönt, valamint csak akkor vállalhat kezességet, bankgaranciát, továbbá egyéb bankári kötelezettséget, ha annak visszafizetése, megtérülése elsődlegesen az ügyletre vonatkozó üzleti, pénzügyi tervek alapján, illetőleg a rendelkezésre álló fedezetekre tekintettel kellően biztosított.
(3) Az MFB Zrt. kizárólag akkor nyújthat hitelt, illetőleg kölcsönt, valamint csak akkor vállalhat kezességet, bankgaranciát, továbbá egyéb bankári kötelezettséget, ha annak visszafizetése, megtérülése az ügyletre vonatkozó üzleti, pénzügyi tervek alapján, illetőleg a rendelkezésre álló fedezetekre tekintettel biztosított, figyelemmel a 2. §-ban felsorolt feladatok teljesíthetőségére.
(3) Az MFB Zrt. csak
a) a (2) bekezdésben meghatározott hitelhez, illetőleg kölcsönhöz,
b) támogatáshoz,
c) ajánlattételhez,
d) szolgáltatás nyújtásához,
e) vállalkozási szerződéshez
kapcsolódóan vállalhat kezességet, bankgaranciát, továbbá egyéb bankári kötelezettséget.
(3) Az MFB Zrt. csak
a) a (2) bekezdésben meghatározott hitelhez, illetőleg kölcsönhöz,
a) a (2) bekezdésben meghatározott célú hitelhez, kölcsönhöz, továbbá hitelviszonyt megtestesítő értékpapírhoz,
a) hitelhez, kölcsönhöz, továbbá hitelviszonyt megtestesítő értékpapírhoz,
b) támogatáshoz,
c) ajánlattételhez,
d) szolgáltatás nyújtásához,
e) vállalkozási szerződéshez
f) adásvételi szerződéshez,
g) pénzügyi lízinghez
kapcsolódóan vállalhat kezességet, garanciát, továbbá egyéb bankári kötelezettséget.
(4) Az MFB Rt. magyarországi székhelyű, jogi személyiségű gazdasági társaságban [Gt. 2. § (2) bekezdés] - kizárólag a 2. §-ban felsorolt feladataihoz közvetlenül kapcsolódóan, fejlesztési tőkefinanszírozás céljából - közvetlenül tulajdonrészt szerezhet, amennyiben a befektetés megtérülése az ügyletre vonatkozó üzleti, pénzügyi tervek alapján kellően biztosított.
(4) Az MFB Zrt. e törvény mellékletében felsorolt gazdálkodó szervezeteken kívül magyarországi székhelyű, jogi személyiségű gazdasági társaságban [Gt. 2. § (2) bekezdés] - kizárólag a 2. §-ban felsorolt feladataihoz közvetlenül kapcsolódóan, fejlesztési tőkefinanszírozás céljából - közvetlenül vagy közvetetten tulajdonrészt szerezhet, ha a befektetés megtérülése az ügyletre vonatkozó üzleti, pénzügyi tervek alapján kellően biztosított.
(4) Az MFB Zrt. kizárólag akkor nyújthat hitelt, illetve kölcsönt, valamint csak akkor vállalhat kezességet, bankgaranciát, továbbá egyéb bankári kötelezettséget, ha annak visszafizetése, megtérülése az ügyletre vonatkozó üzleti, pénzügyi tervek alapján biztosított, és/vagy az MFB Zrt. fedezetértékelési szabályzata szerinti mértékű fedezetek a hitelnyújtáskor vagy a későbbiekben rendelkezésre állnak. Ha mindez a 2. § b)-c) és k) pontjában megjelölt feladatok teljesíthetőségét akadályozza, akkor ezen feladatok teljesítésének kell elsőbbséget biztosítani.
(4) Az MFB Zrt. kizárólag akkor nyújthat hitelt, illetve kölcsönt, valamint csak akkor vállalhat kezességet, garanciát, továbbá egyéb bankári kötelezettséget, ha annak visszafizetése, megtérülése az ügyletre vonatkozó üzleti, pénzügyi tervek alapján biztosított, és/vagy az MFB Zrt. fedezetértékelési szabályzata szerinti mértékű fedezetek a hitelnyújtáskor vagy a későbbiekben rendelkezésre állnak. Ha mindez a 2. § b)-c) és k) pontjában megjelölt feladatok teljesíthetőségét akadályozza, akkor ezen feladatok teljesítésének kell elsőbbséget biztosítani.
(4) Az MFB Zrt. kizárólag akkor nyújthat hitelt, illetve kölcsönt, valamint csak akkor vállalhat kezességet, garanciát, továbbá egyéb bankári kötelezettséget, ha annak visszafizetése, megtérülése az ügyletre vonatkozó üzleti, pénzügyi tervek alapján biztosított, és/vagy az MFB Zrt. fedezetértékelési szabályzata szerinti mértékű fedezetek a hitelnyújtáskor vagy a későbbiekben rendelkezésre állnak. Ha mindez a 2. § b), c), h) és k) pontjában megjelölt feladatok teljesíthetőségét akadályozza, akkor ezen feladatok teljesítésének kell elsőbbséget biztosítani.
(5) A (2) bekezdés alkalmazásában egy évet meghaladó fejlesztési célú hitelnek, illetőleg kölcsönnek minősül:
a) a beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó forgóeszközigény tartós finanszírozása,
b) a beruházást terhelő általános forgalmi adó finanszírozása, vagy
c) e törvény mellékletében meghatározott gazdasági társaságok részére az MFB Rt., mint tulajdonos által nyújtott hitel, illetőleg kölcsön.
(5) Az MFB Zrt.
a) Magyarországon létrehozott, magyarországi székhelyű befektetési alapkezelő által kezelt befektetési alap [a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 5. §-a (1) bekezdésének 7. pontja] által kibocsátott befektetési jegyet, és
a) Magyarországon létrehozott, magyarországi székhelyű befektetési alapkezelő által kezelt befektetési alap által kibocsátott befektetési jegyet, és
b) Magyarországon létrehozott, magyarországi székhelyű kockázati tőkealap-kezelő által kezelt kockázati tőkealap [a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 5. §-a (1) bekezdésének 139. pontja] által kibocsátott kockázati tőkealap-jegyet
kizárólag a 2. §-ban felsorolt feladataihoz kapcsolódóan, fejlesztési tőkefinanszírozás céljából - közvetlenül vagy közvetetten - szerezhet, ha a befektetés megtérülése az alapkezelő által a tőke megóvására, illetve a hozamra vonatkozóan vállalt garancia (tőke-, illetve hozamgarancia) vagy az alapkezelő által a tőke megóvására, illetve a hozamra vonatkozóan tett ígéret (tőke-, illetve hozamvédelem) alapján kellően biztosított.
b) Magyarországon létrehozott, magyarországi székhelyű kockázati tőkealap-kezelő által kezelt kockázati tőkealap által kibocsátott kockázati tőkealap-jegyet
kizárólag a 2. §-ban felsorolt feladataihoz kapcsolódóan, közvetlenül vagy közvetetten szerezhet, ha a befektetés megtérülése az alapkezelő által a tőke megóvására, illetve a hozamra vonatkozóan vállalt garancia (tőke-, illetve hozamgarancia) vagy az alapkezelő által a tőke megóvására, illetve a hozamra vonatkozóan tett ígéret (tőke-, illetve hozamvédelem) alapján kellően biztosított.
(5) Az MFB Zrt.
a) Magyarországon létrehozott, magyarországi székhelyű befektetési alapkezelő által kezelt befektetési alap által kibocsátott befektetési jegyet, és
b) Magyarországon létrehozott, magyarországi székhelyű kockázati tőkealap-kezelő által kezelt kockázati tőkealap által kibocsátott kockázati tőkealap-jegyet
kizárólag a 2. §-ban felsorolt feladataihoz kapcsolódóan, közvetlenül vagy közvetetten szerezhet, ha a befektetés minél magasabb mértékű megtérülése biztosított.
(5) Az MFB Zrt. Magyarországon létrehozott, magyarországi székhelyű befektetési alapkezelő által kezelt befektetési alap által kibocsátott befektetési jegyet kizárólag a 2. §-ban felsorolt feladataihoz kapcsolódóan szerezhet, ha a befektetés minél magasabb mértékű megtérülése biztosított.
(5) Az MFB Zrt. Magyarországon létrehozott, magyarországi székhelyű befektetési alapkezelő által kezelt befektetési alap által kibocsátott befektetési jegyet kizárólag a 2. §-ban felsorolt feladataihoz kapcsolódóan, közvetlenül vagy közvetetten szerezhet, ha a befektetés minél magasabb mértékű megtérülése biztosított.
(5a) Az MFB Zrt.-nek - az Európai Unió vagy annak intézményei, illetve ezek részesedésével működő szervezetek által kezdeményezett vagy támogatott, és a hitelintézetek tevékenységéhez való hozzáférésről és a hitelintézetek és befektetési vállalkozások prudenciális felügyeletéről, a 2002/87/EK irányelv módosításáról, a 2006/48/EK és a 2006/49/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. június 26-i 2013/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikk (5) bekezdése szerinti kivételi listán szereplés feltételeire tekintettel - a számára nem tilalmazott pénzügyi együttműködésben történő részvétele esetén a 3. § (1) és (4) bekezdését, 4. § (5) bekezdését, 8. § (3) és (4) bekezdését, valamint a 9. § (1) bekezdését nem kell alkalmazni, illetve az MFB Zrt. e részvételével közvetlenül összefüggő, az együttműködés céljának megvalósulását szolgáló ügyletet köthet.
(5a) Az MFB Zrt.-nek - az Európai Unió vagy annak intézményei, illetve ezek részesedésével működő szervezetek által kezdeményezett vagy támogatott, és a hitelintézetek tevékenységéhez való hozzáférésről és a hitelintézetek és befektetési vállalkozások prudenciális felügyeletéről, a 2002/87/EK irányelv módosításáról, a 2006/48/EK és a 2006/49/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. június 26-i 2013/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikk (5) bekezdése szerinti kivételi listán szereplés feltételeire tekintettel - a számára nem tilalmazott pénzügyi együttműködésben történő részvétele esetén a 3. § (1) és (4) bekezdését, 4. § (5) bekezdését, valamint a 8. § (3) és (4) bekezdését nem kell alkalmazni, illetve az MFB Zrt. e részvételével közvetlenül összefüggő, az együttműködés céljának megvalósulását szolgáló ügyletet köthet.
(5b) Az MFB Zrt. Magyarországon létrehozott, magyarországi székhelyű befektetési alapkezelő által kezelt befektetési alap által kibocsátott befektetési jegyet a 2. §-ban meghatározott feladatai ellátása érdekében végzett pénzügyi szolgáltatási tevékenységéhez kapcsolódóan biztosítékok érvényesítése céljából is szerezhet azzal, hogy ebben az esetben az (5) bekezdésben meghatározott, a befektetés minél magasabb mértékű megtérülésére vonatkozó feltétel nem alkalmazandó.
(6) A (4) bekezdés alkalmazásában fejlesztési tőkefinanszírozásnak minősül a beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó forgóeszközigény tartós finanszírozása.
(6) A (2) bekezdés alkalmazásában egy évet meghaladó fejlesztési célú hitelnek, illetőleg kölcsönnek minősül:
a) a beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó forgóeszközigény tartós finanszírozására,
b) a beruházást terhelő általános forgalmi adó finanszírozására,
c) a gazdálkodó szervezetek, önkormányzatok részére a beruházási hitel futamideje alatt a forgóeszközigény éven túli lejáratú refinanszírozására, és
d) az e törvény mellékletében meghatározott gazdasági társaságok részére az MFB Zrt., mint tulajdonos által
nyújtott hitel, illetőleg kölcsön is.
(6) A (2) bekezdés alkalmazásában fejlesztési célú hitelnek, illetőleg kölcsönnek minősül:
a) a beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó forgóeszközigény tartós finanszírozására,
b) a beruházást terhelő általános forgalmi adó finanszírozására,
c) a gazdálkodó szervezetek, önkormányzatok részére a beruházási hitel futamideje alatt a forgóeszközigény éven túli lejáratú refinanszírozására, és
d) az e törvény mellékleteiben meghatározott gazdasági társaságok részére az MFB Zrt. mint tulajdonos, vagy mint tulajdonosi jogok gyakorlója által nyújtott hitel, illetőleg kölcsön is.
(6) Az MFB Zrt. kizárólag olyan személy, illetve szervezet részére nyújthat hitelt, illetve kölcsönt, valamint csak olyan személy, illetve szervezet érdekében vállalhat kezességet, bankgaranciát, továbbá egyéb bankári kötelezettséget, amely a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1) pontja szerint átlátható szervezetnek minősül, kivéve a mezőgazdasági őstermelőket és családi gazdálkodókat.
(6) Az MFB Zrt. kizárólag olyan személy, illetve szervezet részére nyújthat hitelt, illetve kölcsönt, valamint csak olyan személy, illetve szervezet érdekében vállalhat kezességet, garanciát, továbbá egyéb bankári kötelezettséget, amely a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1) pontja szerint átlátható szervezetnek minősül, kivéve a mezőgazdasági őstermelőket és családi gazdálkodókat.
(6) Az MFB Zrt. kizárólag olyan személy, illetve szervezet részére nyújthat hitelt, illetve kölcsönt, valamint csak olyan személy, illetve szervezet érdekében vállalhat kezességet, garanciát, továbbá egyéb bankári kötelezettséget, amely a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1) pontja szerint átlátható szervezetnek minősül, kivéve a természetes személyeket (ideértve a mezőgazdasági őstermelőket és családi gazdálkodókat is) és a társasházakat.
(6) Az MFB Zrt. kizárólag olyan személy, illetve szervezet részére nyújthat hitelt, illetve kölcsönt, valamint csak olyan személy, illetve szervezet érdekében vállalhat kezességet, garanciát, továbbá egyéb bankári kötelezettséget, amely a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1) pontja szerint átlátható szervezetnek minősül, kivéve a természetes személyeket (ideértve a mezőgazdasági őstermelőket és az őstermelők családi gazdaságának tagját is) és a társasházakat.
(7) Az (5) bekezdés a) pontjában, illetőleg a (6) bekezdésben meghatározott, a beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó forgóeszközigény tartós finanszírozására nyújtott hitel, illetőleg kölcsön összege nem haladhatja meg a beruházás bruttó módon számított összegének negyven százalékát.
(7) A (4) bekezdés alkalmazásában fejlesztési tőkefinanszírozásnak minősül a beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó forgóeszközigény tartós finanszírozása.
(8) A (6) bekezdés a) pontjában, illetőleg a (7) bekezdésben meghatározott, a beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó forgóeszközigény tartós finanszírozására nyújtott hitel, illetőleg kölcsön összege nem haladhatja meg a beruházás bruttó módon számított összegét.

III. FEJEZET
AZ MFB ZRT. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS KORMÁNYZATI KAPCSOLATAI

III. FEJEZET
AZ MFB RT. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS KORMÁNYZATI KAPCSOLATAI

Költségvetési kapcsolatok

5. §
(1) A Kormány a központi költségvetés terhére készfizető kezesként felel az MFB Rt. által
a) forrásszerzés céljából a külföldről és belföldről felvett hitelekből, valamint kötvénykibocsátásból eredő fizetési kötelezettségek teljesítéséért;
b) a Kormány megbízásából harmadik fél javára vállalt készfizető kezességből és bankgaranciából származó kötelezettségek teljesítéséért.
(1) Az Állam a központi költségvetés terhére készfizető kezesként felel az MFB Rt. által
a) forrásszerzés céljából felvett - amerikai dollárban, euróban, svájci frankban vagy forintban meghatározott - éven túli lejáratú hitelekből és kölcsönökből, valamint kötvénykibocsátásból eredő fizetési kötelezettségek teljesítéséért;
a) forrásszerzés céljából felvett, éven túli lejáratú hitelekből és kölcsönökből, valamint kötvénykibocsátásokból eredő fizetési kötelezettségek teljesítéséért;
b) a Kormány határozata alapján nyújtott hitelfinanszírozásból, valamint harmadik fél javára vállalt készfizető kezességből és bankgaranciából származó kötelezettségek teljesítéséért.
(1) Az Állam a központi költségvetés terhére készfizető kezesként felel az MFB Zrt. által
a) forrásszerzés céljából felvett, éven túli lejáratú hitelekből és kölcsönökből, valamint kötvénykibocsátásokból eredő fizetési kötelezettségek teljesítéséért;
b) a Kormány határozata alapján nyújtott hitelfinanszírozásból, valamint harmadik fél javára vállalt készfizető kezességből és bankgaranciából származó kötelezettségek teljesítéséért.
(1) Az állam a központi költségvetés terhére visszavonhatatlanul készfizető kezesként felel az MFB Zrt. által
a) forrásszerzés céljából igénybe vett hitelekből, felvett kölcsönökből és kibocsátott kötvényekből az MFB Zrt.-t terhelő fizetési kötelezettségek teljesítéséért;
b) a Kormány határozata alapján nyújtott hitelfinanszírozásból, valamint harmadik fél javára vállalt, érvényesített készfizető kezességből és bankgaranciából származó, az MFB zrt. felé fennálló fizetési kötelezettségek teljesítéséért;
b) a Kormány határozata alapján nyújtott hitelfinanszírozásból, valamint harmadik fél javára vállalt, érvényesített készfizető kezességből és garanciából származó, az MFB zrt. felé fennálló fizetési kötelezettségek teljesítéséért;
b) közvetlenül vagy pénzügyi intézményen keresztül közvetetten nyújtott hitel- és pénzkölcsönből, készfizető kezességvállalásból, garanciavállalásból, valamint egyéb bankári kötelezettségvállalásból az MFB Zrt. vagy a pénzügyi intézmény felé fennálló fizetési kötelezettségek teljesítéséért a Kormány határozatában megjelölt ügyletek tekintetében azzal, hogy a Kormány által meghatározott keretösszeg felhasználásának nyilvántartása és az erre vonatkozó adatszolgáltatások elkészítése az MFB Zrt. feladata, továbbá a kezesség beváltására szerződésátruházást vagy engedményezést követően kizárólag az MFB Zrt. jogosult;
b) nyújtott hitelfinanszírozásból, valamint harmadik fél javára vállalt, érvényesített készfizető kezességből, továbbá garanciából származó, az MFB Zrt. felé fennálló fizetési kötelezettségek teljesítéséért a Kormány határozatában megjelölt ügyletek tekintetében;
c) forrásszerzés céljából a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 48. § (1) bekezdése szerinti bel- és külföldi szakmai ügyféltől bankközi piacon elfogadott betétekből, valamint
d) végrehajtott deviza- és kamatcsere ügyletek pótlási költségéből eredő, az MFB Zrt.-t terhelő fizetési kötelezettségek teljesítéséért.
(2) A költségvetési törvényben meg kell határozni:
a) az MFB Rt. által forrásszerzés céljából külföldről és belföldről felvehető hitelek, valamint a kibocsátott kötvény együttes állományának felső határát,
b) a Kormány megbízásából az MFB Rt. által a költségvetés terhére harmadik fél javára vállalható készfizető kezesség és bankgarancia ügyletek állományának felső határát.
(2) A Kormány az MFB Rt. által - a kis- és középvállalkozások hitelfinanszírozása érdekében - forrásszerzés céljából felvett - amerikai dollárban, euróban vagy svájci frankban meghatározott - éven túli lejáratú hitelekhez és kölcsönökhöz, valamint kibocsátott kötvényekhez kapcsolódóan árfolyam-garanciát vállalhat.
(2) A Kormány az MFB Rt. által forrásszerzés céljából felvett - amerikai dollárban, euróban vagy svájci frankban meghatározott - éven túli lejáratú hitelekhez és kölcsönökhöz, valamint kibocsátott kötvényekhez kapcsolódóan árfolyam-garanciát vállalhat.
(2) Az Állam nevében, a Kormány határozata alapján, az államháztartásért felelős miniszter az MFB Rt. által forrásszerzés céljából felvett, éven túli lejáratú hitelekhez és kölcsönökhöz, valamint kibocsátott kötvényekhez kapcsolódóan, azok euróban kifejezett összege tekintetében az MFB Rt.-vel árfolyam-fedezeti megállapodást köthet.
(2) Az Állam nevében, a Kormány határozata alapján, az államháztartásért felelős miniszter az MFB Zrt. által forrásszerzés céljából felvett, éven túli lejáratú hitelekhez és kölcsönökhöz, valamint kibocsátott kötvényekhez kapcsolódóan, azok euróban kifejezett összege tekintetében az MFB Zrt.-vel árfolyam-fedezeti megállapodást köthet.
(2) Az állam nevében, a Kormány határozata alapján, az államháztartásért felelős miniszter az MFB Zrt. által forrásszerzés céljából az (1) bekezdés a) és c) pontja alapján elfogadott betétekhez, igénybe vett hitelekhez, felvett kölcsönökhöz és kibocsátott kötvényekhez kapcsolódóan, azok euróban kifejezett összege, továbbá az (1) bekezdés d) pontja alapján a forrásbevonással összefüggő deviza csereügyletek miatt az MFB Zrt.-t euróban terhelő fizetési kötelezettségek tekintetében az MFB Zrt.-vel árfolyam-fedezeti megállapodást köthet.
(2) Az államháztartásért felelős miniszter a Kormány határozata alapján az állam nevében árfolyam-fedezeti megállapodást köthet az MFB Zrt.-vel az MFB Zrt. által forrásszerzés céljából az (1) bekezdés a) és c) pontja alapján elfogadott betéthez, igénybe vett hitelhez, felvett kölcsönhöz és kibocsátott kötvényhez kapcsolódóan, azok euróban kifejezett összege, továbbá az (1) bekezdés d) pontja alapján a forrásbevonással összefüggő deviza csereügylet miatt az MFB Zrt.-t euróban terhelő fizetési kötelezettségek tekintetében.
(3) A Kormány az MFB Rt. által finanszírozott ügyletek forrásául szolgáló egyes hosszú lejáratú külföldi hitelfelvételekhez kapcsolódóan árfolyamgaranciát vállalhat.
(3) A költségvetési törvényben meg kell határozni:
a) az MFB Rt. által forrásszerzés céljából felvehető - amerikai dollárban, euróban, svájci frankban vagy forintban meghatározott - hitelek és kölcsönök, valamint a kibocsátott kötvények együttes állományának felső határát;
a) az MFB Rt. által forrásszerzés céljából felvehető hitelek és kölcsönök, valamint a kibocsátott kötvények együttes állományának felső határát;
a) az MFB Zrt. által forrásszerzés céljából felvehető hitelek és kölcsönök, valamint a kibocsátott kötvények együttes állományának felső határát;
a) a forrásszerzés céljából az (1) bekezdés a) és c) pontja alapján elfogadott betétek, továbbá igénybe vett hitelek, felvett kölcsönök, és kibocsátott kötvények - devizában történő forrásbevonás esetén a szerződéskötés vagy a kötvénykibocsátás napján azok Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos devizaárfolyamon forintra átszámított értékén számított - állománya és az (1) bekezdés d) pontja alapján végrehajtott deviza- és kamatcsere ügyletek pótlási költsége együttes állományának felső határát;
b) a Kormány határozata alapján az MFB Rt. által nyújtott hitelfinanszírozásból, valamint harmadik fél javára vállalt készfizető kezességből és bankgaranciából származó kötelezettségek állományának felső határát;
b) a Kormány határozata alapján az MFB Zrt. által nyújtott hitelfinanszírozásból, valamint harmadik fél javára vállalt készfizető kezességből és bankgaranciából származó kötelezettségek állományának felső határát;
b) az MFB Zrt. által az (1) bekezdés b) pontja alapján állami kezesség mellett nyújtott hitelek, valamint harmadik fél javára vállalt készfizető kezesség és bankgarancia állomány felső határát;
b) az MFB Zrt. által az (1) bekezdés b) pontja alapján állami kezesség mellett nyújtott hitelek, valamint harmadik fél javára vállalt készfizető kezesség és garancia állomány felső határát;
c) az MFB Rt. által - a kis- és középvállalkozások hitelfinanszírozása érdekében - forrásszerzés céljából felvett - amerikai dollárban, euróban vagy svájci frankban meghatározott - éven túli lejáratú hitelekhez és kölcsönökhöz, valamint kibocsátott kötvényekhez kapcsolódó árfolyam-garancia együttes állományának felső határát.
c) az MFB Rt. által forrásszerzés céljából felvett - amerikai dollárban, euróban vagy svájci frankban meghatározott - éven túli lejáratú hitelekhez és kölcsönökhöz, valamint kibocsátott kötvényekhez kapcsolódó árfolyam-garancia együttes állományának felső határát.
c) az MFB Rt. által forrásszerzés céljából felvett, éven túli lejáratú hitelekhez és kölcsönökhöz, valamint kibocsátott kötvényekhez kapcsolódó árfolyam-fedezeti megállapodások által fedezett források forintban számított, együttes állományának felső határát.
c) az MFB Zrt. által forrásszerzés céljából felvett, éven túli lejáratú hitelekhez és kölcsönökhöz, valamint kibocsátott kötvényekhez kapcsolódó árfolyam-fedezeti megállapodások által fedezett források forintban számított, együttes állományának felső határát;
c) az MFB Zrt. által forrásszerzés céljából az (1) bekezdés a) és c) pontja alapján elfogadott betétekhez, igénybe vett hitelekhez, felvett kölcsönökhöz és kibocsátott kötvényekhez, továbbá az (1) bekezdés d) pontja alapján végrehajtott forrásbevonással összefüggő deviza csereügyletekhez kapcsolódó árfolyam-fedezeti megállapodások által fedezett források forintban számított, együttes állományának felső határát;
d) az MFB Zrt. által saját kockázatára nyújtott azon hitelek és kölcsönök állományát, amelyekhez a Kormány határozatában forrás- és/vagy eszközoldali kamattámogatást biztosít.
(3a) Az MFB Zrt.-nek az (1) bekezdés d) pontja szerinti fizetési kötelezettsége teljesítéséhez szükséges forrásokat a központi költségvetés közvetlenül biztosítja.
(3b) A (3) bekezdés a) pontjában meghatározott állományok együttes összege, valamint a (3) bekezdés b)-d) pontjában meghatározott állományok az év egyetlen napján sem haladhatják meg a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvényben felső határként meghatározott összegeket.
(3c) Devizában megvalósuló kötvény kibocsátási program esetén, a programban meghatározott kibocsátási időszak lezárultáig a (3b) bekezdés szerinti állományok együttes összegének meghatározásakor - a (3) bekezdés a) pontjában foglaltaktól eltérően - a kötvény kibocsátási program teljes keretösszegét kell állományként figyelembe venni, a program alapján történt első kötvénykibocsátás időpontjában érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos devizaárfolyamon forintra átszámított összegben.
(3d) E § alkalmazásában pótlási költség
a) hosszú pozíció esetén: az az összeg, amennyivel a származtatott ügylet alapjául szolgáló eszköz piaci értéke (vagy deviza esetén az elszámoló ára) meghaladja a határidős szerződés tárgyának névértékét;
b) rövid pozíció esetén: az az összeg, amennyivel a határidős szerződés tárgyának névértéke meghaladja a származtatott ügylet alapjául szolgáló eszköz piaci értékét (vagy deviza esetén az elszámoló árát).
(4) A költségvetési törvényben meg kell határozni az MFB Rt. által finanszírozott ügyletek forrásául szolgáló hosszú lejáratú külföldi hitelekhez kapcsolódó árfolyamgarancia együttes állományának felső határát.
(4) Az MFB Rt. amerikai dollárban, euróban vagy svájci frankban meghatározott forrásbevonásához a pénzügyminiszter - a tulajdonosi jogokat gyakorló miniszterrel közösen kialakított eljárási rend szerinti - előzetes egyetértése szükséges.
(4) Az MFB Rt. idegen devizában meghatározott, éven túli lejáratú forrásbevonásához az államháztartásért felelős miniszter - a tulajdonosi jogokat gyakorló miniszterrel közösen kialakított eljárási rend szerinti - előzetes egyetértése szükséges.
(4) Az MFB Zrt. idegen devizában meghatározott, éven túli lejáratú forrásbevonásához az államháztartásért felelős miniszter - a tulajdonosi jogokat gyakorló miniszterrel közösen kialakított eljárási rend szerinti - előzetes egyetértése szükséges.
(4) Az MFB Zrt. idegen devizában meghatározott, éven túli lejáratú forrásbevonását az államháztartásért felelős miniszterrel és a tulajdonosi jogokat gyakorló miniszterrel egyeztetve végzi.
(4) Az MFB Zrt. idegen devizában meghatározott, éven túli lejáratú forrásbevonását az államháztartásért felelős miniszterrel és a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszterrel egyeztetve végzi.
(4) Az MFB Zrt. idegen devizában meghatározott, éven túli lejáratú forrásbevonását az államháztartásért felelős miniszterrel és a miniszterrel egyeztetve végzi.
(5) Az MFB Rt. külföldi forrás bevonásához a pénzügyminiszter - a tulajdonosi jogokat gyakorló miniszterrel közösen kialakított eljárási rend szerinti - előzetes egyetértése szükséges.
(5) Az (1) bekezdésben szereplő kezességek beváltására, nyilvántartására és a hozzájuk kapcsolódó adatszolgáltatási kötelezettségre az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvényt, illetve annak felhatalmazása alapján kiadott jogszabályokat kell alkalmazni.
(5) Az (1) bekezdésben szereplő kezességek beváltására, nyilvántartására és a hozzájuk kapcsolódó adatszolgáltatási kötelezettségre az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, illetve annak felhatalmazása alapján kiadott jogszabályokat kell alkalmazni.
(5) Az (1) bekezdésben szereplő kezességek vállalására, beváltására, nyilvántartására és a hozzájuk kapcsolódó adatszolgáltatási kötelezettségre az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, illetve annak felhatalmazása alapján kiadott jogszabályokat - a (6) és (7) bekezdésben foglalt kivételekkel - kell alkalmazni.
(6) Az MFB Zrt. (1) bekezdés a) pontja szerinti fizetési kötelezettségei biztosítékaként az e törvény alapján vállalt jogszabályi állami kezességen túlmenően a hitelező további fedezet előírására nem köteles.
(6) Az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti fizetési kötelezettségek biztosítékaként az e törvény alapján vállalt jogszabályi állami kezességen túlmenően a hitelező további fedezet előírására nem köteles.
(7) Az (1) bekezdés a) pontja alapján vállalt jogszabályi állami kezességgel kapcsolatosan az állam kezességvállalási díjat nem számol fel.
(7) Az (1) bekezdés a), c) és d) pontja alapján vállalt jogszabályi állami kezességgel kapcsolatosan az állam kezességvállalási díjat nem számol fel.
(8) Az MFB Zrt. javára vagy érdekében fennálló állami kezességgel érintett alapjogviszony módosítása esetén az állami kezesség - az államháztartásért felelős miniszter külön hozzájárulása nélkül - az alapjogviszony változásához igazodva áll fenn, feltéve, ha a változás nem érinti a fennálló kezességvállalással biztosított alapjogviszonynak az állami kezességvállalásra vonatkozó jogszabályokban vagy kormányhatározatban rögzített feltételeit.

Az MFB Rt. kormányzati kapcsolatai

Az MFB Zrt. kormányzati kapcsolatai

5/A. §   A Kormánynak biztosítania kell az MFB Zrt. hosszú távú és stabil működőképességét.
6. §
(1) Az MFB Rt. előző évi tevékenységéről a tulajdonosi jogok gyakorlója minden év június 30-ig beszámol a Kormánynak.
(1) Az MFB Rt. előző évi tevékenységéről a Magyar Államot mint tulajdonost képviselő miniszter (a továbbiakban: a tulajdonosi jogok gyakorlója) legkésőbb augusztus 31-ig beszámol a Kormánynak.
(1) Az MFB Zrt. előző évi tevékenységéről a Magyar Államot mint tulajdonost képviselő miniszter (a továbbiakban: a tulajdonosi jogok gyakorlója) legkésőbb augusztus 31-ig beszámol a Kormánynak.
(1) Az MFB Zrt. előző évi tevékenységéről a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter legkésőbb augusztus 31-ig beszámol a Kormánynak.
(1) Az MFB Zrt. tárgyévi tevékenységéről a miniszter a tárgyévet követő évben augusztus 31-ig beszámol a Kormány részére.
(2) A beszámolónak részletesen elemeznie kell az MFB Rt. éves tevékenységét, a gazdálkodás célszerűségét és jövedelmezőségét. A beszámolónak tartalmaznia kell a pénzügyi, jövedelmi, vagyoni helyzet elemzését, az előző évben vállalt, a korábbi időszakról áthúzódó kötelezettségeket, valamint ezek esedékességének ismertetését és értékelését, továbbá a központi költségvetéssel való elszámolások eredményeit is.
(2) A beszámolónak részletesen elemeznie kell az MFB Zrt. éves tevékenységét, a gazdálkodás célszerűségét és jövedelmezőségét. A beszámolónak tartalmaznia kell a pénzügyi, jövedelmi, vagyoni helyzet elemzését, az előző évben vállalt, a korábbi időszakról áthúzódó kötelezettségeket, valamint ezek esedékességének ismertetését és értékelését, továbbá a központi költségvetéssel való elszámolások eredményeit is.
(3) A Kormány a beszámoló alapján áttekinti az MFB Rt. tőkehelyzetét és szükség szerint döntést hoz az MFB Rt. tőkéjének felemeléséről vagy leszállításáról.
(3) A Kormány a beszámoló alapján áttekinti az MFB Rt. pénzügyi, jövedelmi és vagyoni helyzetét.
(3) A Kormány a beszámoló alapján áttekinti az MFB Zrt. pénzügyi, jövedelmi és vagyoni helyzetét.

IV. FEJEZET
AZ MFB RT. MŰKÖDÉSE

Az MFB Rt. gazdálkodása

7. §   Az MFB Rt. tevékenységéhez illeszthető jövedelmezőségi elvárásokat az éves üzleti tervben kell meghatározni.

IV. FEJEZET
AZ MFB ZRT. MŰKÖDÉSE

Az MFB Zrt. gazdálkodása

7. §   Az MFB Rt. tevékenységéhez illeszkedő jövedelmezőségi elvárásokat az éves üzleti tervben kell meghatározni.
7. §   Az MFB Zrt. tevékenységéhez illeszkedő jövedelmezőségi elvárásokat az éves üzleti tervben kell meghatározni.
7. §
(1) Az MFB Zrt. tevékenységéhez illeszkedő jövedelmezőségi elvárásokat az éves üzleti tervben kell meghatározni.
(2) Az MFB Zrt. eredményéből osztalékot nem fizet, a felosztható eredményt az eredménytartalék növelésére kell fordítani.

Az MFB Zrt. prudens működésére vonatkozó szabályok

Az MFB Rt. prudens működésére vonatkozó szabályok

8. §
(1) Az MFB Rt. esetében a Hpt. 79. §-ának (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően a szavatoló tőke harmincöt százalékát meghaladó kockázat minősül nagykockázatnak.
(1) A Hpt. 79. §-ának (2) bekezdésében foglalt rendelkezéstől eltérően az MFB Rt. által a hitelintézetekkel szembeni - ügyfelenként vagy ügyfélcsoportonként külön számított - kockázatvállalások nettó értéken számított összege nem haladhatja meg az MFB Rt. pruden-ciális előírások alapjául szolgáló szavatoló tőkéjét.
(1) A Hpt. 79. §-ának (2) bekezdésében foglalt rendelkezéstől eltérően az MFB Rt. által a hitelintézetekkel szembeni - ügyfelenként vagy ügyfélcsoportonként külön számított - kockázatvállalások nettó értéken számított összege nem haladhatja meg az MFB Rt. prudenciális előírások alapjául szolgáló szavatoló tőkéjének százötven százalékát.
(1) A Hpt. 79. §-ának (2) bekezdésében foglalt rendelkezéstől eltérően az MFB Zrt. által a hitelintézetekkel szembeni - ügyfelenként vagy ügyfélcsoportonként külön számított - nettó kitettség érték összege nem haladhatja meg az MFB Zrt. szavatoló tőkéjének százötven százalékát.
(1) A Hpt. 79. §-ának (2) és (3) bekezdésében foglalt rendelkezéstől eltérően az MFB Zrt. által
a) a hitelintézetekkel szembeni - ügyfelenként vagy ügyfélcsoportonként külön számított - kitettség érték összege nem haladhatja meg az MFB Zrt. szavatoló tőkéjének kettőszáz százalékát,
b) hitelintézetnek nem minősülő egy ügyféllel vagy egy ügyfélcsoport nem hitelintézet tagjaival szembeni együttes kitettség érték összege nem haladhatja meg az MFB Zrt. szavatoló tőkéjének harmincöt százalékát.
(1) Az 575/2013/EU rendelet 395. cikk (1) bekezdésében foglalt rendelkezéstől eltérően az MFB Zrt. által
a) a hitelintézetekkel szembeni - ügyfelenként vagy ügyfélcsoportonként külön számított - kitettség érték összege nem haladhatja meg az MFB Zrt. szavatoló tőkéjének kétszáz százalékát,
b) pénzügyi vállalkozással szembeni - ügyfelenként vagy ügyfélcsoportonként külön számított - kitettség érték összege nem haladhatja meg az MFB Zrt. szavatoló tőkéjének száz százalékát,
c) pénzügyi intézménynek nem minősülő egy ügyféllel vagy egy ügyfélcsoport nem pénzügyi intézmény tagjaival szembeni együttes kitettség érték összege nem haladhatja meg az MFB Zrt. szavatoló tőkéjének hatvan százalékát.
b) hitelintézetnek nem minősülő egy ügyféllel vagy egy ügyfélcsoport nem hitelintézet tagjaival szembeni együttes kitettség érték összege nem haladhatja meg az MFB Zrt. szavatoló tőkéjének harmincöt százalékát.
b) hitelintézetnek nem minősülő egy ügyféllel vagy egy ügyfélcsoport nem hitelintézet tagjaival szembeni együttes kitettség érték összege nem haladhatja meg az MFB Zrt. szavatoló tőkéjének negyvenöt százalékát.
(1a) Az 575/2013/EU rendelet 4. cikk (1) bekezdés 39. pontjától eltérően az (1) bekezdés alkalmazása során az MFB Zrt. tekintetében nem minősül ügyfélcsoportnak azoknak az ügyfeleknek a köre, amely ügyfelek kizárólag az MFB Zrt.-vel fennálló kapcsolatukra tekintettel képeznének egyetlen kockázati tényezőt.
(1b) Az (1) bekezdés alkalmazása során az 575/2013/EU rendelet 4. cikk (1) bekezdés 39. pontjától eltérően az MFB Zrt. tekintetében nem minősül ügyfélcsoportnak azoknak az ügyfeleknek a köre, amely ügyfelek részére az MFB Zrt. befektetési jegy lejegyzése vagy megvásárlása céljából nyújtott kölcsönt és amelyek a befektetési alapra, az alapkezelőre vagy azok keresztkapcsolataira tekintettel képeznének egyetlen kockázati tényezőt.
(1c) Az (1) bekezdést nem kell alkalmazni az MFB Zrt. közvetlen többségi tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaságokra, továbbá az 1. mellékletben meghatározott gazdasági társaságokra.
(2) Az MFB Rt. által egy ügyféllel vagy ügyfélcsoporttal szemben vállalt kockázatok együttes, nettó értéken számított összege a Hpt. 79. §-ának (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően nem haladhatja meg az MFB Rt. szavatoló tőkéjének negyvenöt százalékát.
(2) Az MFB Rt. esetében a Hpt. 76. §-ának (3)-(10) bekezdésében, a Hpt. 83. §-ának (1)-(3) bekezdésében foglalt korlátozásokat nem kell alkalmazni.
(2) Az MFB Zrt. esetében a Hpt. 76. §-ának (2)-(10) bekezdésében, a Hpt. 83. §-ának (1)-(3) bekezdésében foglaltakat nem kell alkalmazni.
(2) Az MFB Zrt. esetében a Hpt. 69/B-69/E. §-ában, a Hpt. 76. §-ának (2)-(5) bekezdésében, a Hpt. 83. §-ának (1)-(3) bekezdésében foglaltakat nem kell alkalmazni.
(2) Az MFB Zrt. esetében a Hpt. 79. § (2) bekezdés b) pontjában, 110., 112. és 117-121. §-ában, valamint az 575/2013/EU rendelet 89-91., 102-106. és 411-428. cikkében foglaltakat nem kell alkalmazni.
(2) Az MFB Zrt. esetében a Hpt. 79. § (2) bekezdés b) pontjában, 102. § (1) bekezdésében, 110. §, 112. § és 117−121. §-ában, valamint az 575/2013/EU rendelet 89−91., 102−106.106)~ és 411−428. cikkében428)~ foglaltakat nem kell alkalmazni. A Hpt. 172−176. §-a és az 575/2013/EU rendelet 11−24. cikkének alkalmazásában az MFB Zrt. pénzügyi vállalkozásnak minősül.
(2) Az MFB Zrt. esetében a Hpt. 79. § (2) bekezdés b) pontjában, 102. § (1) bekezdésében, 110. §, 112. §, és 117-121. §-ában, valamint az 575/2013/EU rendelet 89-91., 102-106. és 411-428. cikkében foglaltakat nem kell alkalmazni. A Hpt. 172-176. §-a és az 575/2013/EU rendelet 11-24. cikkének alkalmazásában az MFB Zrt. pénzügyi vállalkozásnak minősül. Az MFB Zrt. esetében a Hpt. 100. § (1) bekezdésében foglaltakat nem kell alkalmazni, ha az MFB Zrt.-vel szoros kapcsolatban álló vállalkozás által kibocsátott, tagsági jogot megtestesítő értékpapír ügyfél általi megvásárlásával az MFB Zrt. és a vele szoros kapcsolatban álló vállalkozás között a szoros kapcsolat megszűnik.
(2) Az MFB Zrt. esetében a Hpt. 79. § (2) bekezdés b) pontjában, 97. §-ában, 102. § (1) bekezdésében, 110. §, 112. §, és 117-121. §-ában, valamint az 575/2013/EU rendelet 89-91., 102-106. és 411-428. cikkében foglaltakat nem kell alkalmazni. A Hpt. 172-176. §-a és az 575/2013/EU rendelet 11-24. cikkének alkalmazásában az MFB Zrt. pénzügyi vállalkozásnak minősül. Az MFB Zrt. esetében a Hpt. 100. § (1) bekezdésében foglaltakat nem kell alkalmazni, ha az MFB Zrt.-vel szoros kapcsolatban álló vállalkozás által kibocsátott, tagsági jogot megtestesítő értékpapír ügyfél általi megvásárlásával az MFB Zrt. és a vele szoros kapcsolatban álló vállalkozás között a szoros kapcsolat megszűnik.
(2a) Az 575/2013/EU rendelet 114-134. cikkétől eltérően az MFB Zrt. esetében a hazai pénznemben denominált, uniós forrásokból alapok alapját végrehajtó szervezetként finanszírozott kitettségekhez 0%-os kockázati súlyt kell rendelni.
(3) A Hpt. 79. §-ának (1) és (2) bekezdésében foglalt rendelkezésektől eltérően az MFB Rt. által a hitelintézetekkel, valamint az MFB Rt. járulékos vállalkozásaival, továbbá a közvetlenül vagy közvetve többségi állami tulajdonban lévő gazdasági társaságokkal szembeni - ügyfelenként vagy ügyfélcsoportonként külön számított - kockázatvállalások nettó értéken számított összege nem haladhatja meg az MFB Rt. prudenciális előírások alapjául szolgáló szavatoló tőkéjének kétszáz százalékát.
(3) Az MFB Rt. - járulékos vállalkozás kivételével - csak a 2. §-ban meghatározott feladatainak ellátása érdekében, fejlesztési tőkefinanszírozás céljából szerezhet tulajdonrészt jogi személyiségű gazdasági társaságban.
(3) Az MFB Rt. kizárólag
a) járulékos vállalkozásban,
b) fejlesztési banki tevékenységet végző hitelintézetben és nemzetközi pénzügyi szervezetben,
c) az e törvény mellékletében meghatározott gazdasági társaságban, vagy
c) az e törvény mellékletében meghatározott gazdálkodó szervezetben, vagy
d) a 2. §-ban meghatározott feladatainak ellátása érdekében, fejlesztési tőkefinanszírozás céljából jogi személyiségű gazdasági társaságban
szerezhet tulajdonrészt.
(3) Az MFB Zrt. kizárólag
a) járulékos vállalkozásban,
b) fejlesztési banki tevékenységet végző hitelintézetben és nemzetközi pénzügyi szervezetben,
c) az e törvény mellékletében meghatározott gazdálkodó szervezetben,
d) a 2. § d) pontjában meghatározott feladatok ellátása érdekében alapított gazdasági társaságban,
e) átmenetileg, a szerzés időpontjától számított legfeljebb hároméves időtartamra, pénzügyi szolgáltatásból származó veszteségmérséklés céljából, illetőleg hiteltulajdonrész csereügylet vagy felszámolás következtében, vagy
f) a 2. §-ban meghatározott feladatainak ellátása érdekében, fejlesztési tőkefinanszírozás céljából jogi személyiségű gazdasági társaságban
szerezhet tulajdonrészt.
(3) Az MFB Zrt. kizárólag
a) pénzügyi intézményben, befektetési vállalkozásban, árutőzsdei szolgáltatóban, a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény szerinti elszámolóházi tevékenységet végző szervezetben, befektetési alapkezelőben, tőzsdében, biztosítóban, viszontbiztosítóban, járulékos vállalkozásban, illetve nemzetközi pénzügyi szervezetben,
b) az e törvény 2. számú mellékletében meghatározott gazdálkodó szervezetben,
c) a 2. §-ban meghatározott feladatainak ellátása érdekében alapított gazdasági társaságban,
d) átmenetileg, a szerzés időpontjától számított legfeljebb hároméves időtartamra, pénzügyi szolgáltatásból származó veszteségmérséklés céljából, illetőleg hiteltulajdonrész csereügylet vagy felszámolás következtében jogi személyiségű gazdasági társaságban, vagy
e) a 2. §-ban meghatározott feladatainak ellátása érdekében, fejlesztési tőkefinanszírozás céljából magyarországi székhelyű, jogi személyiségű gazdasági társaságban [Gt. 2. § (2) bekezdés]
közvetlenül vagy közvetve szerezhet tulajdonrészt.
(3) Az MFB Zrt. kizárólag
a) pénzügyi intézményben, befektetési vállalkozásban, árutőzsdei szolgáltatóban, a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény szerinti elszámolóházi tevékenységet végző szervezetben, befektetési alapkezelőben, tőzsdében, biztosítóban, viszontbiztosítóban, járulékos vállalkozásban, illetve nemzetközi pénzügyi szervezetben,
b) a 2. számú mellékletben meghatározott gazdálkodó szervezetben és azok jogutódjaiban,
b) a 2. mellékletben meghatározott gazdálkodó szervezetben és azok jogutódjaiban,
c) a 2. §-ban meghatározott feladatainak ellátása érdekében, kormányrendeletben meghatározott, 1990. január 1. napját követően részben vagy egészben közvetlenül vagy közvetve állami, önkormányzati tulajdonban állt gazdálkodó szervezetben és ezek jogutódjaiban,
d) a 2. §-ban meghatározott feladatainak ellátása érdekében alapított gazdasági társaságban,
e) átmenetileg, a szerzés időpontjától számított legfeljebb hároméves időtartamra, pénzügyi szolgáltatásból származó veszteségmérséklés céljából vagy hiteltulajdonrész csereügylet vagy felszámolás következtében korlátolt felelősségű társaságban, részvénytársaságban, vagy
f) a 2. §-ban meghatározott feladatainak ellátása érdekében, fejlesztési tőkefinanszírozás céljából korlátolt felelősségű társaságban, részvénytársaságban szerezhet közvetlenül vagy közvetve tulajdonrészt.
(3) Az MFB Zrt.
a) pénzügyi intézményben, befektetési vállalkozásban, árutőzsdei szolgáltatóban, elszámolóházi tevékenységet végző szervezetben, központi szerződő félben, tőzsdében, befektetési alapkezelőben, biztosítóban, viszontbiztosítóban, járulékos vállalkozásban, illetve nemzetközi pénzügyi szervezetben,
b) a 2. §-ban meghatározott feladatainak ellátása érdekében alapított vagy ilyen feladat végrehajtásával érintett gazdasági társaságban,
c) a 2. §-ban meghatározott feladatainak ellátása érdekében, kormányrendeletben meghatározott, 1990. január 1. napját követően részben vagy egészben közvetlenül vagy közvetve állami, önkormányzati tulajdonban állt gazdálkodó szervezetben és ezek jogutódjaiban,
d) közműszolgáltató gazdálkodó szervezetben,
e) ingatlanforgalmazó, ingatlankezelő gazdálkodó szervezetben,
f) átmenetileg, a szerzés időpontjától számított legfeljebb hatéves időtartamra, pénzügyi szolgáltatásból származó veszteségmérséklés céljából vagy hiteltulajdonrész csereügylet vagy felszámolás következtében korlátolt felelősségű társaságban, részvénytársaságban,
f) egyéb módon be nem hajtható követelés ellenértékeként átmenetileg, a szerzés időpontjától számított legfeljebb hatéves időtartamra, pénzügyi szolgáltatásból származó veszteség mérséklése, vagy a közvetlen vagy közvetett részesedésével működő gazdasági társaságok veszteségmérséklése céljából, hiteltulajdonrész csereügylet vagy felszámolás következtében, korlátolt felelősségű társaságban, részvénytársaságban
f) korlátolt felelősségű társaságban, részvénytársaságban átmenetileg, a szerzés időpontjától számított legfeljebb hatéves időtartamra, pénzügyi szolgáltatásból származó veszteség mérséklése, vagy a közvetlen vagy közvetett részesedésével működő gazdasági társaságok veszteségmérséklése céljából, hiteltulajdonrészre vonatkozó csereügylet vagy követelése ellenértékeként csődeljárás, felszámolás során,
g) a 2. §-ban meghatározott feladatainak ellátása érdekében, fejlesztési tőkefinanszírozás céljából korlátolt felelősségű társaságban, részvénytársaságban,
h) az 1. mellékletben meghatározott, valamint a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról szóló 2015. évi CXXVIII. törvény hatálybalépésekor közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedésével működő gazdálkodó szervezetben, valamint
h) az 1. mellékletben meghatározott, valamint a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról szóló 2015. évi CXXVIII. törvény hatálybalépésekor közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedésével működő gazdálkodó szervezetben,
i) az MFB Zrt. feletti tulajdonosi jogokat gyakorló kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter döntésében meghatározott egyéb olyan gazdálkodó szervezetben, amelynek működése az MFB Zrt. 3. § szerinti alaptevékenységéhez kapcsolódik,
szerezhet vagy tarthat fenn közvetlenül vagy közvetve részesedést.
i) az MFB Zrt. feletti tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter döntésében meghatározott egyéb olyan gazdálkodó szervezetben, amelynek működése az MFB Zrt. 3. § szerinti alaptevékenységéhez kapcsolódik,
szerezhet vagy tarthat fenn közvetlenül vagy közvetve részesedést.
i) az MFB Zrt. feletti tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter döntésében meghatározott egyéb olyan gazdálkodó szervezetben, amelynek működése az MFB Zrt. 3. § szerinti alaptevékenységéhez kapcsolódik, valamint
szerezhet vagy tarthat fenn közvetlenül vagy közvetve részesedést.
j) üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadást vagy egyéb, máshová nem sorolt pénzügyi közvetítést főtevékenységként végző gazdálkodó szervezetben
(4) Ha az adott ügyfél vagy ügyfélcsoport az MFB Rt. leányvállalata vagy olyan vállalkozás, amelyben az MFB Rt. vagy a Magyar Állam befolyásoló részesedéssel rendelkezik, akkor a Hpt. 79. §-ának (7) bekezdésében foglaltaktól eltérően az egy ügyféllel vagy ügyfélcsoporttal szemben vállalt kockázatok együttes összege nem haladhatja meg az MFB Rt. szavatoló tőkéjének negyvenöt százalékát. A nagykockázat vállalásának korlátozására vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni a Magyar Állammal szemben vállalt kockázatokra.
(4) Az MFB Rt. egy gazdasági társaságban - kivéve az e törvény mellékletében meghatározott gazdasági társaságokat - közvetlenül, illetőleg közvetetten legfeljebb 49%-os tulajdoni hányadot szerezhet.
(4) Az MFB Rt. egy gazdasági társaságban - a (3) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott társaságok kivételével - közvetlenül, illetőleg közvetetten legfeljebb 49%-os tulajdoni hányadot szerezhet.
(4) Az MFB Rt. egy gazdasági társaságban - a (3) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott társaságok kivételével - közvetlenül, illetőleg közvetetten legfeljebb 50% - 1 szavazat mértékű tulajdoni részesedéssel rendelkezhet.
(4) Az MFB Zrt. egy gazdasági társaságban - a (3) bekezdés a)-e) pontjában meghatározott társaságok kivételével - közvetlenül, illetőleg közvetetten legfeljebb 50% - 1 szavazat mértékű tulajdoni részesedéssel rendelkezhet.
(4) Az MFB Zrt. egy gazdasági társaságban - a (3) bekezdés a)-d) pontjában meghatározott társaságok kivételével - közvetlenül, illetőleg közvetetten legfeljebb 50% - 1 szavazat mértékű tulajdoni részesedéssel rendelkezhet.
(4) Az MFB Zrt. egy gazdasági társaságban - a (3) bekezdés a)-e) pontjában meghatározott társaságok kivételével - közvetlenül, illetőleg közvetetten legfeljebb 50% - 1 szavazat mértékű tulajdoni részesedéssel rendelkezhet.
(4) Az MFB Zrt. a (3) bekezdés g) pontja szerinti részesedésszerzés esetén közvetlenül, illetve közvetetten legfeljebb 50%-1 szavazat mértékű tulajdoni részesedéssel rendelkezhet.
(5) Amennyiben az MFB Rt. állami garanciát megelőző kockázatot vállal a (3) bekezdésben megjelölt vállalkozások részére, akkor átmeneti - legfeljebb kétéves időtartamra - a vállalt garanciával együttes kockázatvállalások nem haladhatják meg a prudenciális előírások alapjául szolgáló szavatoló tőke háromszáz százalékát.
(5) Az MFB Rt. által egy gazdasági társaságba, illetve a társaság által ellenőrzött más gazdasági társaságba befektetett fejlesztési tőke összege nem haladhatja meg az MFB Rt. szavatoló tőkéjének huszonöt százalékát.
(5) Az MFB Zrt. által egy gazdasági társaságba, illetve a társaság által ellenőrzött más gazdasági társaságba befektetett fejlesztési tőke összege nem haladhatja meg az MFB Zrt. szavatoló tőkéjének huszonöt százalékát.
(5) Az MFB Zrt. által egy gazdasági társaságba, illetve a társaság által ellenőrzött más gazdasági társaságba befektetett fejlesztési tőke összege nem haladhatja meg az MFB Zrt. szavatoló tőkéjének harmincöt százalékát.
(5) A (3) és a (4) bekezdésben foglaltakat az MFB Zrt. közvetett részesedésszerzése esetén csak akkor kell alkalmazni, ha a részesedést olyan gazdasági társaság szerzi meg, amelyben az MFB Zrt. tulajdoni részesedése alapján a szavazatok több mint 50%-ával rendelkezik.
(6) Az MFB Rt. esetében a Hpt. 76. §-ának (3)-(10) bekezdésében, a Hpt. 83. §-ának (1)-(3) bekezdésében, valamint a Hpt. 85. §-ának (1) bekezdésében foglalt korlátozásokat nem kell alkalmazni.
(6) A Hpt. XIV. fejezete alkalmazásában az MFB Rt. pénzügyi vállalkozásnak minősül.
(6) A Hpt. XIV. fejezete alkalmazásában az MFB Zrt. pénzügyi vállalkozásnak minősül.
(6) A Hpt. 172-176. §-a és az 575/2013/EU rendelet 11-24. cikkének alkalmazásában az MFB Zrt. pénzügyi vállalkozásnak minősül.
(6) A (3) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni az MFB Zrt. közvetlen vagy közvetett részesedésszerzése esetén, ha annak tárgya
a) az 1. mellékletben meghatározott gazdálkodó szervezetben fennálló, vagy annak közvetlen vagy közvetett tulajdonában álló társasági részesedés,
b) az MFB Zrt. közvetlen vagy közvetett tulajdonában álló társasági részesedés vagy
c) olyan kockázati tőkealap közvetlen vagy közvetett tulajdonában álló társasági részesedés, amely által kibocsátott tőkejegyek többsége az MFB Zrt. tulajdonában van.
c) olyan kockázati tőkealap közvetlen vagy közvetett tulajdonában álló társasági részesedés, amely által kibocsátott befektetési jegyek többsége az MFB Zrt. tulajdonában van.
(7) Az MFB Rt. esetében a szavatoló tőke kiszámításánál
a) a Hpt. 5. számú melléklete II. pontjának 2. alpontjában foglaltak helyett a járulékos tőkeelemek az alapvető tőkeelemek összegét ötven százalékkal haladhatják meg,
a) a Hpt. 5. számú melléklet 13. pontjának a) alpontjában foglaltak helyett a járulékos tőkeelemek az alapvető tőkeelemek összegét ötven százalékkal haladhatják meg,
b) a Hpt. 5. számú melléklete II. pontjának 3. alpontjától eltérően az alárendelt kölcsöntőke összege nem haladhatja meg az alapvető tőkeelemek százötven százalékát.
b) a Hpt. 5. számú melléklet 13. pontjának b) alpontjától eltérően az alárendelt kölcsöntőke összege nem haladhatja meg az alapvető tőkeelemek százötven százalékát.
(8) Az (1)-(6) bekezdésekben foglaltakat az MFB-csoport összevont megfelelésére, a bankcsoporthoz tartozó pénzügyi intézmények és befektetési vállalkozások által együttesen vállalt kockázatokra, valamint az összevont limitek számítására is alkalmazni kell.
8/A. §   E törvény 1. és 2. számú mellékletében szereplő pénzügyi vállalkozásoknál, valamint e törvény 1. és 2. számú mellékletében meghatározott gazdálkodó szervezetek részesedésével működő pénzügyi vállalkozásoknál igazgatóság nem működik kivéve, ha a tulajdonos (alapító), illetve a tulajdonosi jogok gyakorlója, vagy a közgyűlés másként rendelkezik. Egyszemélyes ügyvezetés esetén az igazgatóság jogait egy vezető tisztségviselő (vezérigazgató) gyakorolja. E rendelkezéseket 2010. július 1. napját követően létrehozott, illetve megszüntetett jogviszonyok tekintetében kell alkalmazni.
8/A. §   Az 1. és 2. mellékletben szereplő pénzügyi vállalkozásoknál, valamint az 1. és 2. mellékletben meghatározott gazdálkodó szervezetek részesedésével működő pénzügyi vállalkozásoknál igazgatóság nem működik kivéve, ha a tulajdonos (alapító), illetve a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter, vagy a közgyűlés másként rendelkezik. Egyszemélyes ügyvezetés esetén az igazgatóság jogait egy vezető tisztségviselő (vezérigazgató) gyakorolja. E rendelkezéseket 2010. július 1. napját követően létrehozott, illetve megszüntetett jogviszonyok tekintetében kell alkalmazni.
8/A. §   Az 1. mellékletben szereplő és az MFB Zrt. közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedésével működő pénzügyi vállalkozásoknál, valamint az 1. mellékletben meghatározott és az MFB Zrt. közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedésével működő gazdálkodó szervezetek részesedésével működő pénzügyi vállalkozásoknál igazgatóság nem működik, kivéve ha a tulajdonos (alapító), illetve a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter vagy a közgyűlés másként rendelkezik. Egyszemélyes ügyvezetés esetén az igazgatóság jogait egy vezető tisztségviselő (vezérigazgató) gyakorolja. E rendelkezéseket 2010. július 1. napját követően létrehozott, illetve megszüntetett jogviszonyok tekintetében kell alkalmazni.
8/A. §   Az 1. mellékletben szereplő és az MFB Zrt. közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedésével működő pénzügyi vállalkozásoknál, valamint az 1. mellékletben meghatározott és az MFB Zrt. közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedésével működő gazdálkodó szervezetek részesedésével működő pénzügyi vállalkozásoknál igazgatóság nem működik, kivéve ha a tulajdonos (alapító), illetve a miniszter vagy a közgyűlés másként rendelkezik. Egyszemélyes ügyvezetés esetén az igazgatóság jogait egy vezető tisztségviselő (vezérigazgató) gyakorolja. E rendelkezéseket 2010. július 1. napját követően létrehozott, illetve megszüntetett jogviszonyok tekintetében kell alkalmazni.
9. §
(1) Az MFB Zrt. a 2. §-ban meghatározott feladatainak ellátása érdekében, fejlesztési tőkefinanszírozás céljából
a) kockázati tőkealap által kibocsátott kockázati tőkealap-jegyet, és
b) zártkörű és zártvégű értékpapír-befektetési alap által kibocsátott befektetési jegyet
szerezhet.
(1) Az MFB Zrt. a 2. §-ban meghatározott feladatainak ellátása érdekében
a) kockázati tőkealap által kibocsátott kockázati tőkealap-jegyet, és
b) zártkörű és zártvégű értékpapír-befektetési alap által kibocsátott befektetési jegyet
szerezhet.
(2) Az MFB Zrt. által egy befektetési alapba vagy kockázati tőkealapba befektetett fejlesztési tőke összege nem haladhatja meg az MFB Zrt. szavatoló tőkéjének húsz százalékát.
(2) Az MFB Zrt. által egy befektetési alapba vagy kockázati tőkealapba befektetett tőke összege nem haladhatja meg az MFB Zrt. szavatoló tőkéjének húsz százalékát.
(2) Az MFB Zrt. által egy befektetési alapba befektetett tőke összege nem haladhatja meg az MFB Zrt. szavatoló tőkéjének húsz százalékát.
(2) Egy befektetési alap által kibocsátott, MFB Zrt. által lejegyzett befektetési jegyre teljesített vagyoni hozzájárulás összege nem haladhatja meg az MFB Zrt. szavatoló tőkéjének hetvenöt százalékát.
(3) Befektetési alap által kibocsátott, MFB Zrt. által lejegyzett befektetési jegyre teljesített vagyoni hozzájárulások együttes összege nem haladhatja meg az MFB Zrt. szavatoló tőkéjének kettőszázötven százalékát.
(3) Az MFB Zrt. által befektetési alapokba, illetőleg kockázati tőkealapokba befektetett fejlesztési tőke összege nem haladhatja meg az MFB Zrt. szavatoló tőkéjét.
(3) Az MFB Zrt. által befektetési alapokba, illetve kockázati tőkealapokba befektetett tőke összege nem haladhatja meg az MFB Zrt. szavatoló tőkéjét.
(3) Az MFB Zrt. által befektetési alapokba befektetett tőke összege nem haladhatja meg az MFB Zrt. szavatoló tőkéjét.
9/A. §   A Hpt.-ben foglaltakon túl a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagországán kívüli országban székhellyel rendelkező pénzügyi intézmény, amelyben az állam, területi közigazgatási szervezet vagy helyi hatóság - külön-külön vagy együttesen, közvetlenül vagy közvetve - többségi részesedéssel rendelkezik, az MFB Zrt. részére a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: Felügyelet) engedélye és magyarországi fióktelep létesítése nélkül is nyújthat hitelt és pénzkölcsönt.
9/A. §   A Hpt.-ben foglaltakon túl a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagországán kívüli országban székhellyel rendelkező pénzügyi intézmény, amelyben az állam, területi közigazgatási szervezet vagy helyi hatóság - külön-külön vagy együttesen, közvetlenül vagy közvetve - többségi részesedéssel rendelkezik, az MFB Zrt. részére a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) engedélye és magyarországi fióktelep létesítése nélkül is nyújthat hitelt és pénzkölcsönt.
8/A. §   Az MFB Rt. - járulékos vállalkozás kivételével - csak olyan gazdasági társaságot alapíthat, illetve csak olyan gazdasági társaságban lehet tulajdonos, amely a 2. §-ban meghatározott feladatkörébe tartozó tevékenységet lát el.

Az eredmény felosztása

9. §   Az MFB Rt. eredményéből osztalékot nem fizet, a felosztható eredményt az eredménytartalék növelésére kell fordítani.

Az üzleti könyvek vezetése. Az éves beszámoló

10. §
(1) Az MFB Rt. köteles a tulajdonosi jogok gyakorlója által elfogadott - a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó - éves beszámolót és az összevont (konszolidált) éves beszámolót az adott üzleti év mérlegfordulónapjától számított 150 napon belül a cégbíróságnál letétbe helyezni ugyanolyan formában és tartalommal (szövegezésben), mint amelynek alapján a könyvvizsgáló az éves beszámolót és az összevont (konszolidált) éves beszámolót felülvizsgálta.
(1) Az MFB Rt. köteles a tulajdonosi jogok gyakorlója által elfogadott - a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó - éves beszámolót és az összevont (konszolidált) éves beszámolót az adott üzleti év mérlegfordulónapjától számított 180 napon belül cégbíróságnál letétbe helyezni ugyanolyan formában és tartalommal (szövegezésben), mint amelynek alapján a könyvvizsgáló az éves beszámolót és az összevont (konszolidált) éves beszámolót felülvizsgálta.
(1) Az MFB Zrt. köteles a tulajdonosi jogok gyakorlója által elfogadott - a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó - éves beszámolót és az összevont (konszolidált) éves beszámolót az adott üzleti év mérlegfordulónapjától számított 180 napon belül cégbíróságnál letétbe helyezni ugyanolyan formában és tartalommal (szövegezésben), mint amelynek alapján a könyvvizsgáló az éves beszámolót és az összevont (konszolidált) éves beszámolót felülvizsgálta.
(1) Az MFB Zrt. köteles a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter által elfogadott - a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó - éves beszámolót és az összevont (konszolidált) éves beszámolót az adott üzleti év mérlegfordulónapjától számított 180 napon belül cégbíróságnál letétbe helyezni ugyanolyan formában és tartalommal (szövegezésben), mint amelynek alapján a könyvvizsgáló az éves beszámolót és az összevont (konszolidált) éves beszámolót felülvizsgálta.
(1) Az MFB Zrt. köteles a miniszter által elfogadott - a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó - éves beszámolót és az összevont (konszolidált) éves beszámolót az adott üzleti év mérlegfordulónapjától számított 180 napon belül cégbíróságnál letétbe helyezni ugyanolyan formában és tartalommal (szövegezésben), mint amelynek alapján a könyvvizsgáló az éves beszámolót és az összevont (konszolidált) éves beszámolót felülvizsgálta.
(2) Az MFB Rt. az (1) bekezdésben meghatározott beszámolóit legkésőbb május 15-ig köteles a tulajdonosi jogok gyakorlója elé terjeszteni. A tulajdonosi jogok gyakorlója a beszámolók elfogadásáról az előterjesztéstől számított 15 napon belül dönt.
(2) Az MFB Rt. az (1) bekezdésben meghatározott beszámolóit legkésőbb június 15-ig köteles a tulajdonosi jogok gyakorlója elé terjeszteni. A tulajdonosi jogok gyakorlója a beszámolók elfogadásáról az előterjesztéstől számított 15 napon belül dönt.
(2) Az MFB Zrt. az (1) bekezdésben meghatározott beszámolóit legkésőbb június 15-ig köteles a tulajdonosi jogok gyakorlója elé terjeszteni. A tulajdonosi jogok gyakorlója a beszámolók elfogadásáról az előterjesztéstől számított 15 napon belül dönt.
(2) Az MFB Zrt. az (1) bekezdésben meghatározott beszámolóit legkésőbb június 15-ig köteles a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter elé terjeszteni. A kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter a beszámolók elfogadásáról az előterjesztéstől számított 15 napon belül dönt.
(2) Az MFB Zrt. az (1) bekezdésben meghatározott beszámolóit legkésőbb június 15-ig köteles a miniszter elé terjeszteni. A miniszter a beszámolók elfogadásáról az előterjesztéstől számított 15 napon belül dönt.

Titoktartás

10/A. §
(1) Az MFB Zrt. esetében - az ügyfél személyére, valamint az ügylet összegére vonatkozó adatok kivételével - banktitok minden olyan, az egyes ügyfelekről az MFB Zrt. rendelkezésére álló tény, információ, megoldás vagy adat, amely ügyfél adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, valamint az MFB Zrt. által vezetett számlájának egyenlegére, forgalmára, továbbá a pénzügyi intézménnyel kötött szerződéseire vonatkozik.
(1) Az MFB Zrt. esetében - az ügyfél személyére, az ügylet összegére, valamint az arra jogosult pártoknak a működési feltételeiket szolgáló ingatlanok vásárlásához szükséges, külön törvényben szabályozott pénzkölcsön nyújtására vonatkozó szerződések, biztosítéki szerződések, továbbá a kapcsolódó végrehajtási eljárás iratai kivételével - banktitok minden olyan, az egyes ügyfelekről az MFB Zrt. rendelkezésére álló tény, információ, megoldás vagy adat, amely ügyfél adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, valamint az MFB Zrt. által vezetett számlájának egyenlegére, forgalmára, továbbá a pénzügyi intézménnyel kötött szerződéseire vonatkozik.
(1) Az MFB Zrt. esetében - az ügyfél személyének, az ügylet összegének, valamint az arra jogosult pártoknak a működési feltételeiket szolgáló ingatlanok vásárlásához szükséges, külön törvényben szabályozott pénzkölcsön nyújtására vonatkozó szerződések, biztosítéki szerződések, továbbá a kapcsolódó végrehajtási eljárás iratai kivételével - banktitok minden olyan, az egyes ügyfelekről az MFB Zrt. rendelkezésére álló tény, információ, megoldás vagy adat, amely ügyfél adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, valamint az MFB Zrt. által vezetett számlájának egyenlegére, forgalmára, továbbá a pénzügyi intézménnyel kötött szerződéseire vonatkozik.
(1) Az MFB Zrt. esetében - az ügyfél személyének, az ügylet összegének, valamint az arra jogosult pártoknak a működési feltételeinek biztosítására szolgáló ingatlanok vásárlásához szükséges, külön törvényben szabályozott pénzkölcsön nyújtására vonatkozó szerződések, biztosítéki szerződések, továbbá a kapcsolódó végrehajtási eljárás iratai kivételével - banktitok minden olyan, az egyes ügyfelekről az MFB Zrt. rendelkezésére álló tény, információ, megoldás vagy adat, amely ügyfél adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, valamint az MFB Zrt. által vezetett számlájának egyenlegére, forgalmára, továbbá a pénzügyi intézménnyel kötött szerződéseire vonatkozik.
(2) Nem minősül banktitoknak az MFB Zrt. tulajdonában álló, illetőleg a rábízott vagyon körébe tartozó gazdasági társaságok tulajdonlásával, illetve tulajdonosi irányításával összefüggő az MFB Zrt. rendelkezésére álló tény, információ, megoldás vagy adat, amely e társaságok személyére, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi kapcsolataira vonatkozik.
(3) Nem minősül banktitoknak a QUAESTOR Pénzügyi Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság, továbbá a közvetlen vagy közvetett részesedésével működő gazdasági társaságok 3. § (2) bekezdése szerinti ügyleteire vonatkozó szerződés, biztosítéki szerződés, az ügyletekhez kapcsolódó igényérvényesítési eljárások irata, valamint a döntés-előkészítés és a döntéshozatal során keletkezett irat és adat.
(4) A végső kedvezményezett személyének és az ügylet összegének kivételével a banktitokkal azonos védelem alá esik az MFB Zrt. 2. § h) és q) pontja szerinti feladatköre, valamint a 3. § (3) bekezdése szerinti tevékenysége során a végső kedvezményezettről az MFB Zrt., valamint az általa megbízott pénzügyi közvetítő rendelkezésére álló minden tény, információ, megoldás vagy adat, amely a végső kedvezményezett adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, a benyújtott pályázatra, valamint az általa megvalósítandó projektre vonatkozik.
(4) A végső kedvezményezett személyének és az ügylet összegének kivételével a banktitokkal azonos védelem alá esik az MFB Zrt. 2. § h) pontja szerinti feladatköre, valamint a 3. § (3) bekezdése szerinti tevékenysége során a végső kedvezményezettről az MFB Zrt., valamint az általa megbízott pénzügyi közvetítő rendelkezésére álló minden tény, információ, megoldás vagy adat, amely a végső kedvezményezett adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, a benyújtott pályázatra, valamint az általa megvalósítandó projektre vonatkozik.
(5) A (4) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni az MFB Zrt. európai uniós forrásból nyújtott pénzügyi eszközzel kapcsolatos és az Európai Unió szerveitől származó központi uniós forrásokból nyújtott támogatásokkal kapcsolatos adatok közzétételét előíró uniós jogi aktusok és jogszabályi rendelkezések által meghatározott adatok körére. Nem jelenti a (4) bekezdésben foglaltak sérelmét a 2. § h) és q) pontja szerinti tevékenységekkel összefüggésben ellenőrzésre jogosult szerv részére történő adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése.
(5) A (4) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni az MFB Zrt. európai uniós forrásból nyújtott pénzügyi eszközzel kapcsolatos és az Európai Unió szerveitől származó központi uniós forrásokból nyújtott támogatásokkal kapcsolatos adatok közzétételét előíró uniós jogi aktusok és jogszabályi rendelkezések által meghatározott adatok körére. Nem jelenti a (4) bekezdésben foglaltak sérelmét a 2. § h) pontja szerinti tevékenységekkel összefüggésben ellenőrzésre jogosult szerv részére történő adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése.
10/B. §   A Hpt. 159. §-a, 161. §-a és a Ptk. 2:47. § (1) bekezdése szerinti titoktartási kötelezettség nem terjed ki - a Hpt. 159. § (3) bekezdésében és 161. § (2) bekezdésében meghatározottakon túlmenően - az MFB Zrt. és a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezete (a továbbiakban: Integrációs Szervezet) által a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter által vezetett minisztérium részére, illetve az 1. és 2. mellékletben meghatározott gazdálkodó szervezetek által, valamint az Integrációs Szervezet tagjai által az MFB Zrt. részére adott adatszolgáltatásra.
10/B. §   A Hpt. 159. §-a, 161. §-a és a Ptk. 2:47. § (1) bekezdése szerinti titoktartási kötelezettség nem terjed ki - a Hpt. 159. § (3) bekezdésében és 161. § (2) bekezdésében meghatározottakon túlmenően - az MFB Zrt. és a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezete (a továbbiakban: Integrációs Szervezet) által a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter által vezetett minisztérium részére, illetve az 1. mellékletben meghatározott és az MFB Zrt. közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedésével működő gazdálkodó szervezetek által, valamint az Integrációs Szervezet tagjai által az MFB Zrt. részére adott adatszolgáltatásra.
10/B. §   A Hpt. 159. §-a, 161. §-a és a Ptk. 2:47. § (1) bekezdése szerinti titoktartási kötelezettség nem terjed ki - a Hpt. 159. § (3) bekezdésében és 161. § (2) bekezdésében meghatározottakon túlmenően - az MFB Zrt. és a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezete (a továbbiakban: Integrációs Szervezet) által a miniszter által vezetett minisztérium részére, illetve az 1. mellékletben meghatározott és az MFB Zrt. közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedésével működő gazdálkodó szervezetek által, valamint az Integrációs Szervezet tagjai által az MFB Zrt. részére adott adatszolgáltatásra.
10/B. §   A Hpt. 159. §-a, 161. §-a és az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény 1. § (1) bekezdésében szerinti titoktartási kötelezettség nem terjed ki - a Hpt. 159. § (3) bekezdésében és 161. § (2) bekezdésében meghatározottakon túlmenően - az MFB Zrt. és a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezete (a továbbiakban: Integrációs Szervezet) által a miniszter által vezetett minisztérium részére, illetve az 1. mellékletben meghatározott és az MFB Zrt. közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedésével működő gazdálkodó szervezetek által, valamint az Integrációs Szervezet tagjai által az MFB Zrt. részére adott adatszolgáltatásra.
10/B. §   A Hpt. 159. §-a, 161. §-a és az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény 1. § (1) bekezdése szerinti titoktartási kötelezettség nem terjed ki - a Hpt. 159. § (3) bekezdésében és 161. § (2) bekezdésében meghatározottakon túlmenően - az MFB Zrt. által a miniszter által vezetett minisztérium, illetve a tárca nélküli miniszter tevékenységének segítésére - a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 20. § (2) bekezdése szerint - kijelölt minisztérium vagy a Miniszterelnöki Kormányiroda részére, illetve az 1. mellékletben meghatározott és az MFB Zrt. közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedésével működő gazdálkodó szervezetek által az MFB Zrt. részére adott adatszolgáltatásra.
10/B. §   A Hpt. 159. §-a, 161. §-a és az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény 1. § (1) bekezdése szerinti titoktartási kötelezettség nem terjed ki - a Hpt. 159. § (3) bekezdésében és 161. § (2) bekezdésében meghatározottakon túlmenően - az MFB Zrt. által a miniszter által vezetett minisztérium, illetve a tárca nélküli miniszter tevékenységének segítésére - a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 35. § (2) bekezdése szerint - kijelölt minisztérium vagy a Miniszterelnöki Kormányiroda, illetve a tárca nélküli miniszter tevékenységének segítésére - a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 20. § (2) bekezdése szerint - kijelölt minisztérium vagy a Miniszterelnöki Kormányiroda részére, illetve az 1. mellékletben meghatározott és az MFB Zrt. közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedésével működő gazdálkodó szervezetek által az MFB Zrt. részére adott adatszolgáltatásra.
10/B. §   A Hpt. 159. §-a, 161. §-a és az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény 1. § (1) bekezdése szerinti titoktartási kötelezettség nem terjed ki - a Hpt. 159. § (3) bekezdésében és 161. § (2) bekezdésében meghatározottakon túlmenően - az MFB Zrt. által a miniszter által vezetett minisztérium, illetve a tárca nélküli miniszter tevékenységének segítésére - a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 35. § (2) bekezdése szerint - kijelölt minisztérium vagy a Miniszterelnöki Kormányiroda, illetve a a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 20. § (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben a kijelölt minisztérium vagy a Miniszterelnöki Kormányiroda részére, illetve az 1. mellékletben meghatározott és az MFB Zrt. közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedésével működő gazdálkodó szervezetek által az MFB Zrt. részére adott adatszolgáltatásra.

V. FEJEZET
AZ MFB ZRT. FELÜGYELETE

V. FEJEZET
AZ MFB RT. FELÜGYELETE

11. §
(1) Az MFB Rt. felügyeletét a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete látja el.
(1) Az MFB Rt. felügyeletét - e törvény 13. §-ának (3) bekezdésében meghatározott kivétellel - a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: Felügyelet) látja el.
(1) Az MFB Zrt. felügyeletét - e törvény 13. §-ának (3) bekezdésében meghatározott kivétellel - a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: Felügyelet) látja el.
(1) Az MFB Zrt. felügyeletét - e törvény 13. §-ának (3) bekezdésében meghatározott kivétellel - a Felügyelet látja el.
(1) Az MFB Zrt. felügyeletét - e törvény 13. §-ának (3) bekezdésében meghatározott kivétellel - az MNB látja el.
(2) A Felügyelet az általa végzett vizsgálat eredményéről készült jelentést a tulajdonosi jogok gyakorlójának küldi meg, aki a jelentés kézhezvételétől számított 30 napon belül azt a Kormány elé terjeszti.
(2) Az MNB az általa végzett vizsgálat eredményéről készült jelentést a tulajdonosi jogok gyakorlójának küldi meg, aki a jelentés kézhezvételétől számított 30 napon belül azt a Kormány elé terjeszti.
(2) Az MNB az általa végzett vizsgálat eredményéről készült jelentést a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszternek küldi meg, aki a jelentés kézhezvételétől számított 30 napon belül azt a Kormány elé terjeszti.
(2) Az MNB az általa végzett vizsgálat eredményéről készült jelentést a miniszternek küldi meg, aki a jelentés kézhezvételétől számított 30 napon belül azt a Kormány elé terjeszti.

V/A. FEJEZET
AZ MFB ZRT. EURÓPAI UNIÓS FORRÁSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGE

11/A. §   Az MFB Zrt. 2. § h) pontja szerinti feladatköre, valamint a 3. § (3) bekezdése szerinti tevékenysége esetében az európai strukturális és beruházási alapokból finanszírozott pénzügyi eszközök végrehajtása során az 1. § (7) bekezdése, valamint a 4. §, 8. §, 8/A. §, 9. §, 10/A. § és 11. § rendelkezései nem alkalmazandóak.
11/A. §   Az MFB Zrt. 2. § h) pontja szerinti feladatköre, valamint a 3. § (3) bekezdése szerinti tevékenysége esetében az európai strukturális és beruházási alapokból finanszírozott pénzügyi eszközök végrehajtása során az 1. § (7) bekezdése, valamint a 4. §, 8. §, 8/A. §, 9. § és 11. § rendelkezései nem alkalmazandóak.

VI. FEJEZET
AZ MFB RT. SZERVEZETE

Az MFB Rt. szervei

VI. FEJEZET
AZ MFB ZRT. SZERVEZETE

Az MFB Zrt. szervei

12. §   Az MFB Rt. irányító, döntéshozó és ellenőrző szervei a tulajdonosi jogok gyakorlója, az igazgatóság és a felügyelő bizottság.
12. §   Az MFB Zrt. irányító, döntéshozó és ellenőrző szervei a tulajdonosi jogok gyakorlója, az igazgatóság és a felügyelő bizottság.
12. §   Az MFB Zrt. irányító, döntéshozó és ellenőrző szervei a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter, az igazgatóság és a felügyelő bizottság.
12. §   Az MFB Zrt. irányító, döntéshozó és ellenőrző szervei a miniszter, az igazgatóság és a felügyelő bizottság.

A tulajdonosi jogok gyakorlója

13. §
(1) Az MFB Rt.-ben a Magyar Államot, mint egyszemélyi tulajdonost a Kormány által kijelölt miniszter képviseli (tulajdonosi jogok gyakorlója).
(1) Az MFB Rt.-ben a Magyar Államot mint egyszemélyes tulajdonost az állam tulajdonában lévő vállalkozói vagyon értékesítéséről szóló 1995. évi XXXIX. törvény mellékletében meghatározott miniszter képviseli (tulajdonosi jogok gyakorlója).
(1) Az MFB Rt.-ben a Magyar Államot mint egyszemélyes tulajdonost az állam tulajdonában lévő vállalkozói vagyon értékesítéséről szóló 1995. évi XXXIX. törvény mellékletében meghatározott miniszter képviseli.
(1) Az MFB Zrt.-ben a Magyar Államot mint egyszemélyes tulajdonost az állam tulajdonában lévő vállalkozói vagyon értékesítéséről szóló 1995. évi XXXIX. törvény mellékletében meghatározott miniszter képviseli.
(1) Az MFB Zrt.-ben a Magyar Államot mint egyszemélyes tulajdonost az állami vagyonért felelős miniszter képviseli.
(1) Az MFB Zrt.-ben a Magyar Államot mint egyszemélyes tulajdonost az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter képviseli.
(1) Az MFB Zrt.-ben az államot mint egyszemélyes tulajdonost a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter képviseli.
(1) Az MFB Zrt.-ben az államot mint egyszemélyes tulajdonost a miniszter képviseli.
(2) A tulajdonosi jogok gyakorlójának kizárólagos hatáskörébe - az e törvényben szereplő eltérésekkel - a Gt. 233. §-ában foglaltak tartoznak.
(2) A tulajdonosi jogok gyakorlójának kizárólagos hatáskörébe - az e törvényben szereplő eltérésekkel - a Gt. 231. § (2) bekezdésében foglaltak tartoznak.
(3) Az MFB Rt. gazdálkodásának célszerűségét és jövedelmezőségét a tulajdonosi jogok gyakorlója vizsgálja.
(3) Az MFB Rt. gazdálkodásának célszerűségét, jövedelmezőségét és szakszerűségét a tulajdonosi jogok gyakorlója vizsgálja.
(3) Az MFB Zrt. gazdálkodásának célszerűségét, jövedelmezőségét és szakszerűségét a tulajdonosi jogok gyakorlója vizsgálja.
(3) Az MFB Zrt. gazdálkodásának célszerűségét, jövedelmezőségét és szakszerűségét a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter vizsgálja.
(3) Az MFB Zrt. gazdálkodásának célszerűségét, jövedelmezőségét és szakszerűségét a miniszter vizsgálja.
(4) A (3) bekezdésben foglaltak nem érintik az állami ellenőrzés szerveinek jogszabályban meghatározott hatáskörét.
13/A. §
(1) A Hpt. 44. § (1) bekezdésében meghatározott felügyeleti engedély nem szükséges az MFB Zrt. vezető állású személyének, illetve ügyvezetőjének megválasztásához, illetve kinevezéséhez.
(1) A Hpt. 137. § (1) bekezdésében meghatározott felügyeleti engedély nem szükséges az MFB Zrt. vezető állású személyének, illetve ügyvezetőjének megválasztásához, illetve kinevezéséhez.
(2) Vezető állású személynek, illetve ügyvezetőnek az a személy választható meg, illetve nevezhető ki, aki megfelel a Hpt. 44. §-ában, illetve a 68. §-ában meghatározott feltételeknek azzal, hogy ügyvezetővé az a személy is megválasztható, illetve kinevezhető, aki rendelkezik hitelintézetnél, vagy szakosított hitelintézetnél szerzett legalább 10 éves szakirányú vezetői gyakorlattal.
(2) Vezető állású személynek, illetve ügyvezetőnek az a személy választható meg, illetve nevezhető ki, aki megfelel a Hpt. 137. §-ában és 155. §-ában meghatározott feltételeknek azzal, hogy ügyvezetővé az a személy is megválasztható, illetve kinevezhető, aki rendelkezik hitelintézetnél, vagy szakosított hitelintézetnél szerzett legalább 10 éves szakirányú vezetői gyakorlattal.
(3) Vezető állású személy, illetve ügyvezető megválasztását, illetve kinevezését az MFB Zrt. a kinevezéstől számított 2 munkanapon belül köteles a Felügyeletnek bejelenteni. A bejelentésre a Hpt. 68. § (2) bekezdését kell megfelelően alkalmazni.
(3) Vezető állású személy, illetve ügyvezető megválasztását, illetve kinevezését az MFB Zrt. a kinevezéstől számított 2 munkanapon belül köteles az MNB-nek bejelenteni. A bejelentésre a Hpt. 68. § (2) bekezdését kell megfelelően alkalmazni.
(3) Vezető állású személy, illetve ügyvezető megválasztását, illetve kinevezését az MFB Zrt. a kinevezéstől számított 2 munkanapon belül köteles az MNB-nek bejelenteni. A bejelentésre a Hpt. 155. § (2) bekezdését kell megfelelően alkalmazni.
(4) Amennyiben a Felügyelet úgy ítéli meg, hogy a megválasztott, illetve kinevezett személy nem felel meg e törvényben, valamint a Hpt. 44. §-ában és 68. §-ában meghatározott feltételeknek, 10 munkanapon belül kezdeményezheti a tulajdonosi jogok gyakorlójánál a megválasztott személy visszahívását, illetve a kinevezett személy felmentését.
(4) Amennyiben az MNB úgy ítéli meg, hogy a megválasztott, illetve kinevezett személy nem felel meg e törvényben, valamint a Hpt. 44. §-ában és 68. §-ában meghatározott feltételeknek, 10 munkanapon belül kezdeményezheti a tulajdonosi jogok gyakorlójánál a megválasztott személy visszahívását, illetve a kinevezett személy felmentését.
(4) Amennyiben az MNB úgy ítéli meg, hogy a megválasztott, illetve kinevezett személy nem felel meg e törvényben, valamint a Hpt. 137. §-ában és 155. §-ában meghatározott feltételeknek, 10 munkanapon belül kezdeményezheti a tulajdonosi jogok gyakorlójánál a megválasztott személy visszahívását, illetve a kinevezett személy felmentését.
(4) Amennyiben az MNB úgy ítéli meg, hogy a megválasztott, illetve kinevezett személy nem felel meg e törvényben, valamint a Hpt. 137. §-ában és 155. §-ában meghatározott feltételeknek, 10 munkanapon belül kezdeményezheti a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszternél a megválasztott személy visszahívását, illetve a kinevezett személy felmentését.
(4) Amennyiben az MNB úgy ítéli meg, hogy a megválasztott, illetve kinevezett személy nem felel meg e törvényben, valamint a Hpt. 137. §-ában és 155. §-ában meghatározott feltételeknek, 10 munkanapon belül kezdeményezheti a miniszternél a megválasztott személy visszahívását, illetve a kinevezett személy felmentését.
(5) A jelen § rendelkezéseit e törvény mellékleteiben szereplő pénzügyi intézményekre, valamint az 1. és 2. számú mellékletben meghatározott gazdálkodó szervezetek részesedésével működő pénzügyi intézményekre is megfelelően alkalmazni kell.
(5) A jelen § rendelkezéseit e törvény mellékleteiben szereplő pénzügyi intézményekre, valamint az 1. és 2. mellékletben meghatározott gazdálkodó szervezetek részesedésével működő pénzügyi intézményekre is megfelelően alkalmazni kell.
(5) A jelen § rendelkezéseit az 1. mellékletben szereplő és az MFB Zrt. közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedésével működő pénzügyi intézményekre, valamint az 1. mellékletben meghatározott és az MFB Zrt. közvetett tulajdoni részesedésével működő gazdálkodó szervezetek részesedésével működő pénzügyi intézményekre is megfelelően alkalmazni kell.
13/B. §   Kizárólag a tulajdonosi jogok gyakorlójának engedélye szükséges az MFB Zrt. alapító okiratának módosításához a következő esetekben:
a) a cég nevének és székhelyének megváltoztatása,
b) az igazgatóság jogkörének módosítása.
13/B. §   Kizárólag a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszternek engedélye szükséges az MFB Zrt. alapító okiratának módosításához a következő esetekben:
a) a cég nevének és székhelyének megváltoztatása,
b) az igazgatóság jogkörének módosítása.
13/B. §   Kizárólag a miniszternek engedélye szükséges az MFB Zrt. alapító okiratának módosításához a következő esetekben:
a) a cég nevének és székhelyének megváltoztatása,
b) az igazgatóság jogkörének módosítása.

Az igazgatóság

14. §
(1) Az igazgatóság az MFB Rt. ügyvezető szerve.
(1) Az igazgatóság az MFB Zrt. ügyvezető szerve.
(2) Az igazgatóság tagjainak száma 7-9 fő.
(2) Az igazgatóság tagjainak száma 3-9 fő.
(3) Az igazgatóság tagja és az igazgatóság tagjának hozzátartozója nem lehet országgyűlési, illetőleg önkormányzati képviselő, illetve igazságügyi alkalmazott, nem állhat közalkalmazotti jogviszonyban, hivatásos szolgálati jogviszonyban, ügyészi szolgálati viszonyban, valamint bírói szolgálati viszonyban.
(3) Az igazgatóság tagja és az igazgatóság tagjának közeli hozzátartozója nem lehet országgyűlési, illetőleg önkormányzati képviselő.
(3) Az igazgatóság tagja és az igazgatóság tagjának közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont] nem lehet országgyűlési, illetőleg önkormányzati képviselő.
(3) Az igazgatóság tagja és az igazgatóság tagjának közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont] nem lehet európai parlamenti, országgyűlési, illetőleg önkormányzati képviselő.
(3) Az igazgatóság tagja és az igazgatóság tagjának közeli hozzátartozója [Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pont] nem lehet európai parlamenti, országgyűlési, illetőleg önkormányzati képviselő.
(3) Az igazgatóság tagja és az igazgatóság tagjának közeli hozzátartozója [Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pont] nem lehet európai parlamenti, országgyűlési vagy helyi önkormányzati képviselő, valamint nemzetiségi szószóló.
(4) Az igazgatóság tagjait öt évre a tulajdonosi jogok gyakorlója nevezi ki. Az igazgatóság tagjait a tulajdonosi jogok gyakorlója hívja vissza.
(4) Az igazgatóság tagjait a tulajdonosi jogok gyakorlója nevezi ki és hívja vissza.
(4) Az igazgatóság tagjait és elnökét a tulajdonosi jogok gyakorlója választja meg és hívja vissza.
(4) Az igazgatóság 5-7 tagból áll. Az igazgatóság tagjait a tulajdonosi jogok gyakorlója - öt éves időtartamra - választja meg és hívja vissza.
(4) Az igazgatóság 5-9 tagból áll. Az igazgatóság tagjait a tulajdonosi jogok gyakorlója - öt éves időtartamra - nevezi ki és hívja vissza. Az igazgatóság élén az elnök áll. Az igazgatóság elnökét maga választja tagjai közül.
(4) Az igazgatóság 5-9 tagból áll. Az igazgatóság tagjait a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter - öt éves időtartamra - nevezi ki és hívja vissza. Az igazgatóság élén az elnök áll. Az igazgatóság elnökét maga választja tagjai közül.
(4) Az igazgatóság 5-9 tagból áll. Az igazgatóság tagjait a miniszter - öt éves időtartamra - nevezi ki és hívja vissza. Az igazgatóság élén az elnök áll. Az igazgatóság elnökét maga választja tagjai közül.

Az elnök-vezérigazgató

15. §
(1) Az MFB Rt. igazgatóságának és munkaszervezetének élén a szakosított hitelintézettel munkaviszonyban álló elnök-vezérigazgató áll.
(1) Az MFB Rt. munkaszervezetének élén a szakosított hitelintézettel munkaviszonyban álló egy vagy két vezérigazgató áll. Az MFB Rt. vezérigazgatója nem töltheti be az igazgatóság elnökének tisztségét.
(1) Az MFB Zrt. munkaszervezetének élén a szakosított hitelintézettel munkaviszonyban álló egy vagy két vezérigazgató áll. Az MFB Zrt. vezérigazgatója nem töltheti be az igazgatóság elnökének tisztségét.
(1) Az MFB Zrt. munkaszervezetének élén a szakosított hitelintézettel munkaviszonyban álló vezérigazgató áll.
(2) Az MFB Rt. elnök-vezérigazgatóját ötéves időtartamra a tulajdonosi jogok gyakorlója nevezi ki. Az MFB Rt. elnök-vezérigazgatóját a tulajdonosi jogok gyakorlója hívja vissza.
(2) Az MFB Rt. elnökét, vezérigazgatóját a tulajdonosi jogok gyakorlója nevezi ki és hívja vissza.
(2) Az MFB Rt. vezérigazgatóját a tulajdonosi jogok gyakorlója nevezi ki és menti fel.
(2) Az MFB Zrt. vezérigazgatóját a tulajdonosi jogok gyakorlója nevezi ki és menti fel.
(2) A vezérigazgató felett a munkáltatói jogokat - a kinevezés és felmentés jogával együtt - a tulajdonosi jogok gyakorlója gyakorolja. A vezérigazgató az igazgatóság tagja és elnöke, aki jogosult az elnök-vezérigazgató cím használatára.
(2) A vezérigazgató felett a munkáltatói jogokat - a kinevezés és felmentés jogával együtt - a tulajdonosi jogok gyakorlója gyakorolja. A vezérigazgató megbízatásának időtartama alatt - a tulajdonosi jogok gyakorlójának erre vonatkozó külön döntése nélkül - az igazgatóság tagja. A vezérigazgatóra a 14. § (4) bekezdésében meghatározott, az igazgatóság tagjai megbízatásának időtartamára vonatkozó rendelkezést nem kell alkalmazni. Amennyiben az igazgatóság elnöke, valamint a vezérigazgató személye azonos, a vezérigazgató jogosult az elnök-vezérigazgató cím használatára.
(2) A vezérigazgató felett a munkáltatói jogokat - a kinevezés és felmentés jogával együtt - a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter gyakorolja. A vezérigazgató megbízatásának időtartama alatt - a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszternek erre vonatkozó külön döntése nélkül - az igazgatóság tagja. A vezérigazgatóra a 14. § (4) bekezdésében meghatározott, az igazgatóság tagjai megbízatásának időtartamára vonatkozó rendelkezést nem kell alkalmazni. Amennyiben az igazgatóság elnöke, valamint a vezérigazgató személye azonos, a vezérigazgató jogosult az elnök-vezérigazgató cím használatára.
(2) Az MFB Zrt. vezérigazgatója felett a munkáltatói jogokat a miniszter gyakorolja. A vezérigazgató - a 14. § (4) bekezdésében meghatározott időtartamtól eltérően - a megbízatása teljes idejére az igazgatóság tagja. Ha a vezérigazgató egyben az igazgatóság elnöke is, akkor jogosult az elnök-vezérigazgató cím használatára.
(3) Az elnök-vezérigazgató felett a munkáltatói jogokat a tulajdonosi jogok gyakorlója gyakorolja.
(3) Az MFB Rt. vezérigazgatója felett a munkáltatói jogokat a tulajdonosi jogok gyakorlója gyakorolja.
(3) Az MFB Zrt. vezérigazgatója felett a munkáltatói jogokat a tulajdonosi jogok gyakorlója gyakorolja.
(3) Amennyiben az igazgatóság tagja, vagy a vezérigazgató a megválasztása, illetve munkaviszonya létesítését megelőző 6 hónapon belül a Magyar Nemzeti Bank felügyelő bizottságának tagja volt, úgy rá a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény 58/B. §-ban hivatkozott 58. § (7) bekezdésében foglaltakat nem kell alkalmazni.
(3) Amennyiben az igazgatóság tagja, vagy a vezérigazgató a megválasztása, illetve munkaviszonya létesítését megelőző 6 hónapon belül a Magyar Nemzeti Bank felügyelőbizottságának tagja volt, úgy rá a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvény 55. § (8) bekezdésében hivatkozott 55. § (7) bekezdésében foglaltakat nem kell alkalmazni.

A felügyelő bizottság

16. §
(1) A felügyelő bizottság az MFB Rt. ellenőrző szerve.
(1) A felügyelő bizottság az MFB Zrt. ellenőrző szerve.
(2) A felügyelő bizottság tagjainak száma 5-7 fő.
(2) A felügyelő bizottság tagjainak száma 3-7 fő.
(3) A felügyelő bizottság elnökét és tagjait öt évre a tulajdonosi jogok gyakorlója nevezi ki.
(3) A felügyelő bizottság elnökét és tagjait a tulajdonosi jogok gyakorlója nevezi ki.
(3) A felügyelő bizottság elnökét és tagjait a tulajdonosi jogok gyakorlója választja meg és hívja vissza.
(3) A felügyelőbizottság elnökét és tagjait a tulajdonosi jogok gyakorlója választja meg és hívja vissza azzal, hogy a felügyelőbizottság elnökének megválasztására nem kell alkalmazni a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 4. § (3) bekezdését.
(3) A felügyelőbizottság elnökét és tagjait a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter választja meg és hívja vissza.
(3) A felügyelőbizottság elnökét és tagjait a miniszter választja meg és hívja vissza.
(4) A felügyelő bizottság elnökét és tagjait a tulajdonosi jogok gyakorlója menti fel.
16/A. §   Az MFB Rt. könyvvizsgálóját az Állami Számvevőszék elnökének javaslatára a tulajdonosi jogok gyakorlója bízza meg határozott időtartamra.
16/A. §   Az MFB Rt. könyvvizsgálóját - az Állami Számvevőszék elnökének javaslatára - a tulajdonosi jogok gyakorlója választja meg, határozott időtartamra.
16/A. §   Az MFB Zrt. könyvvizsgálóját - az Állami Számvevőszék elnökének javaslatára - a tulajdonosi jogok gyakorlója választja meg, határozott időtartamra.
16/A. §   Az MFB Zrt. könyvvizsgálóját a tulajdonosi jogok gyakorlója választja meg, határozott időtartamra.
16/A. §   Az MFB Zrt. könyvvizsgálóját a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter választja meg, határozott időtartamra.
16/A. §   Az MFB Zrt. könyvvizsgálóját a miniszter választja meg, határozott időtartamra.

Az MFB Zrt. alkalmazottai

Az MFB Rt. alkalmazottai

17. §
(1) Az MFB Rt. munkaviszonyt vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt csak a Hpt.-ben és az Épt.-ben meghatározott személyi feltételeknek megfelelő, büntetlen előéletű, cselekvőképes személlyel létesíthet, aki feladatainak ellátásához szükséges magas szintű elméleti ismeretekkel, gyakorlattal rendelkezik és megfelel az összeférhetetlenségi szabályoknak. Az alkalmazottakra vonatkozó részletes szabályokat az MFB Rt. szervezeti-működési szabályzatában kell meghatározni.
(1) Az MFB Rt. munkaviszonyt vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt csak a Hpt.-ben és a Tpt.-ben meghatározott személyi feltételeknek megfelelő, büntetlen előéletű, cselekvőképes személlyel létesíthet, aki feladatainak ellátásához szükséges magas szintű elméleti ismeretekkel, gyakorlattal rendelkezik és megfelel az összeférhetetlenségi szabályoknak. Az alkalmazottakra vonatkozó részletes szabályokat az MFB Rt. szervezeti-működési szabályzatában kell meghatározni.
(1) Az MFB Rt. munkaviszonyt vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt csak a Hpt.-ben meghatározott személyi feltételeknek megfelelő, büntetlen előéletű, cselekvőképes személlyel létesíthet, aki feladatainak ellátásához szükséges magas szintű elméleti ismeretekkel, gyakorlattal rendelkezik és megfelel az összeférhetetlenségi szabályoknak. Az alkalmazottakra vonatkozó részletes szabályokat az MFB Rt. szervezeti-működési szabályzatában kell meghatározni.
(1) Az MFB Zrt. munkaviszonyt vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt csak a Hpt.-ben meghatározott személyi feltételeknek megfelelő, büntetlen előéletű, cselekvőképes személlyel létesíthet, aki feladatainak ellátásához szükséges magas szintű elméleti ismeretekkel, gyakorlattal rendelkezik és megfelel az összeférhetetlenségi szabályoknak. Az alkalmazottakra vonatkozó részletes szabályokat az MFB Zrt. szervezeti-működési szabályzatában kell meghatározni.
(2) Az MFB Rt. alkalmazottai kötelesek a feladatuk ellátása során tudomásukra jutott üzleti titkot, banktitkot és értékpapír-titkot megőrizni.
(2) Az MFB Zrt. alkalmazottai kötelesek a feladatuk ellátása során tudomásukra jutott üzleti titkot, banktitkot és értékpapír-titkot megőrizni.
(3) Az MFB Rt. feladatkörét érintő ügyben a titoktartási kötelezettség alól, ide nem értve a banktitok és az értékpapír-titok megtartásának kötelezettségét, az MFB Rt. alkalmazottai részére a felmentést az MFB Rt. elnök-vezérigazgatója adhatja meg.
(3) Az MFB Rt. feladatkörét érintő ügyben az üzleti titok megtartásának kötelezettsége alól az MFB Rt. alkalmazottai részére a felmentést az MFB Rt. munkáltatói jogokat gyakorló vezérigazgatója adhatja meg.
(3) Az MFB Zrt. feladatkörét érintő ügyben az üzleti titok megtartásának kötelezettsége alól az MFB Zrt. alkalmazottai részére a felmentést az MFB Zrt. munkáltatói jogokat gyakorló vezérigazgatója adhatja meg.
(3) Az MFB Zrt. feladatkörét érintő ügyben az üzleti titok megtartásának kötelezettsége alól az MFB Zrt. alkalmazottai részére a felmentést az MFB Zrt. elnök-vezérigazgatója adhatja meg.
(3) Az MFB Zrt. feladatkörét érintő ügyben az üzleti titok megtartásának kötelezettsége alól az MFB Zrt. alkalmazottai részére a felmentést az MFB Zrt. vezérigazgatója adhatja meg.

Az összeférhetetlenség

18. §
(1) Az MFB Rt. igazgatóságának, felügyelő bizottságának tagjaira, alkalmazottaira a Gt.-ben, Hpt.-ben, az Épt.-ben és a (2)-(6) bekezdésben meghatározott összeférhetetlenségi szabályokat kell alkalmazni.
(1) Az MFB Rt. igazgatóságának, felügyelő bizottságának tagjaira, alkalmazottaira a Gt.-ben, Hpt.-ben, a Tpt.-ben és a (2)-(6) bekezdésben meghatározott összeférhetetlenségi szabályokat kell alkalmazni.
(1) Az MFB Rt. igazgatóságának, felügyelő bizottságának tagjaira, alkalmazottaira a Gt.-ben, a Hpt.-ben és a (2)-(6) bekezdésben meghatározott összeférhetetlenségi szabályokat kell alkalmazni.
(1) Az MFB Zrt. igazgatóságának, felügyelő bizottságának tagjaira, alkalmazottaira a Gt.-ben, a Hpt.-ben és a (2)-(6) bekezdésben meghatározott összeférhetetlenségi szabályokat kell alkalmazni.
(1) Az MFB Zrt. igazgatóságának, felügyelő bizottságának tagjaira, alkalmazottaira a Ptk.-ban, a Hpt.-ben és a (2)-(6) bekezdésben meghatározott összeférhetetlenségi szabályokat kell alkalmazni.
(2) Az MFB Rt. alkalmazottai munkavégzésre irányuló egyéb és további jogviszonyt - tudományos, oktatói, művészeti, lektori, szerkesztői, jogi oltalom alá eső szellemi tevékenység, valamint a (4) bekezdésben meghatározott esetek kivételével - nem létesíthetnek.
(2) Az MFB Zrt. alkalmazottai munkavégzésre irányuló egyéb és további jogviszonyt - tudományos, oktatói, művészeti, lektori, szerkesztői, jogi oltalom alá eső szellemi tevékenység, valamint a (4) bekezdésben meghatározott esetek kivételével - nem létesíthetnek.
(2) Az MFB Zrt. alkalmazottai munkaviszonyt vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt - tudományos, oktatói, művészeti, lektori, szerkesztői, jogi oltalom alá eső szellemi tevékenység, nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony, valamint a (4) bekezdésben meghatározott esetek kivételével - nem létesíthetnek, kivéve ha
a) az MFB Zrt. vagy az állam közvetlen vagy közvetett részesedéssel rendelkezik a gazdasági társaságban,
b) a gazdasági társasággal szemben, javára vagy érdekében az MFB Zrt. - a 4. § (2) vagy (3) bekezdése szerint - kockázatot vállalt.
(2) Az MFB Zrt. alkalmazottai munkaviszonyt vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt - tudományos, oktatói, művészeti, lektori, szerkesztői, jogi oltalom alá eső szellemi tevékenység, nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony, valamint a (4) bekezdésben meghatározott esetek kivételével - kizárólag a munkáltatói jogkör gyakorlójának előzetes engedélyével létesíthetnek, kivéve ha
a) az MFB Zrt. vagy az állam közvetlen vagy közvetett részesedéssel rendelkezik a gazdasági társaságban,
b) a gazdasági társasággal szemben, javára vagy érdekében az MFB Zrt. - a 4. § (2) vagy (3) bekezdése szerint - kockázatot vállalt.
b) a gazdasági társasággal szemben, javára vagy érdekében az MFB Zrt. kockázatot vállalt.
(3) Az MFB Rt. igazgatóságának, felügyelő bizottságának tagjai, alkalmazottai pártban tisztséget nem viselhetnek, párt nevében vagy érdekében - az országgyűlési, illetve az önkormányzati választásokon jelöltként való részvételt kivéve - közszereplést nem vállalhatnak.
(3) Az MFB Zrt. igazgatóságának, felügyelő bizottságának tagjai, alkalmazottai pártban tisztséget nem viselhetnek, párt nevében vagy érdekében - az országgyűlési, illetve az önkormányzati választásokon jelöltként való részvételt kivéve - közszereplést nem vállalhatnak.
(4) Az MFB Rt. alkalmazottja nem lehet gazdasági társaságnál vezető tisztségviselő, illetve felügyelő bizottsági tag, kivéve, ha
a) az MFB Rt. részesedéssel rendelkezik a gazdasági társaságban,
b) a gazdasági társaság tartósan állami tulajdonban van, vagy
c) az állami tulajdonos különleges jogokat biztosító részvény alapján delegálja.
(4) Az MFB Zrt. alkalmazottja nem lehet gazdasági társaságnál vezető tisztségviselő, illetve felügyelő bizottsági tag, kivéve, ha
a) az MFB Zrt. részesedéssel rendelkezik a gazdasági társaságban,
a) az MFB Zrt. közvetlen vagy közvetett részesedéssel rendelkezik a gazdasági társaságban,
a) az MFB Zrt. vagy az állam közvetlen vagy közvetett részesedéssel rendelkezik a gazdasági társaságban,
b) a gazdasági társaság tartósan állami tulajdonban van, vagy
b) a gazdasági társaságban az állam tulajdoni részesedéssel rendelkezik.
b) helyi önkormányzat közvetlen vagy közvetett többségi részesedéssel rendelkezik a gazdasági társaságban,
c) a gazdasági társasággal szemben, javára vagy érdekében az MFB Zrt. - a 4. § (2) vagy (3) bekezdése szerint - kockázatot vállalt.
(4) Az MFB Zrt. alkalmazottja nem lehet gazdasági társaságnál vezető tisztségviselő, illetve felügyelő bizottsági tag, kivéve ha
a) az MFB Zrt. vagy az állam közvetlen vagy közvetett részesedéssel rendelkezik a gazdasági társaságban,
b) helyi önkormányzat közvetlen vagy közvetett többségi részesedéssel rendelkezik a gazdasági társaságban,
c) a gazdasági társasággal szemben, javára vagy érdekében az MFB Zrt. - a 4. § (2) vagy (3) bekezdése szerint - kockázatot vállalt.
(4) Az MFB Zrt. alkalmazottja gazdasági társaságnál vezető tisztségviselői, illetve felügyelő bizottsági tagi jogviszonyt kizárólag a munkáltatói jogkör gyakorlójának előzetes engedélyével létesíthet, kivéve, ha
a) az MFB Zrt. részesedéssel rendelkezik a gazdasági társaságban,
a) az MFB Zrt. közvetlen vagy közvetett részesedéssel rendelkezik a gazdasági társaságban,
a) az MFB Zrt. vagy az állam közvetlen vagy közvetett részesedéssel rendelkezik a gazdasági társaságban,
b) a gazdasági társaság tartósan állami tulajdonban van, vagy
b) a gazdasági társaságban az állam tulajdoni részesedéssel rendelkezik.
b) helyi önkormányzat közvetlen vagy közvetett többségi részesedéssel rendelkezik a gazdasági társaságban,
c) a gazdasági társasággal szemben, javára vagy érdekében az MFB Zrt. - a 4. § (2) vagy (3) bekezdése szerint - kockázatot vállalt.
c) a gazdasági társasággal szemben, javára vagy érdekében az MFB Zrt. kockázatot vállalt.
(4a) A munkáltatói jogkör gyakorlója a (2) és (4) bekezdés szerinti előzetes engedélyt kizárólag abban az esetben adja meg, ha az új jogviszony
a) a körülmények teljes körű mérlegelése alapján nem veszélyezteti az MFB Zrt. jogos érdekeit, továbbá
b) más módon nem akadályozza az alkalmazott MFB Zrt.-vel fennálló munkajogviszonyából eredő feladatai ellátását. (4b) A munkáltatói jogkör gyakorlója belső szabályzatban a (2) és (4) bekezdés szerinti előzetes engedély feltételeként a (4a) bekezdésben foglaltakon túl egyéb követelményeket is meghatározhat.
(5) Az MFB Rt. igazgatóságának, felügyelő bizottságának tagja, alkalmazottja köteles haladéktalanul írásban bejelenteni, ha vele szemben az (1)-(4) bekezdésben meghatározott összeférhetetlenségi ok merül fel, illetve, ha munkaviszonyának vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyának fennállása alatt összeférhetetlen helyzetbe kerül. A bejelentésekről az MFB Rt. köteles nyilvántartást vezetni.
(5) Az MFB Zrt. igazgatóságának, felügyelő bizottságának tagja, alkalmazottja köteles haladéktalanul írásban bejelenteni, ha vele szemben az (1)-(4) bekezdésben meghatározott összeférhetetlenségi ok merül fel, illetve, ha munkaviszonyának vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyának fennállása alatt összeférhetetlen helyzetbe kerül. A bejelentésekről az MFB Zrt. köteles nyilvántartást vezetni.
(6) Az MFB Rt. igazgatóságának, felügyelő bizottságának tagja által tett bejelentés esetén a tulajdonosi jogok gyakorlója, alkalmazott által tett bejelentés esetén a munkáltatói jogkör gyakorlója köteles írásban felszólítani az igazgatóság, felügyelő bizottság tagját, az alkalmazottat az összeférhetetlenség megszüntetésére. Ha a felszólított személy az összeférhetetlenséget a felszólítás kézbesítésétől számított 30 napon belül nem szünteti meg, akkor kinevezése, munkaviszonya vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonya megszűnik.
(6) Az MFB Rt. igazgatóságának, felügyelő bizottságának tagja által tett bejelentés esetén a tulajdonosi jogok gyakorlója, alkalmazott által tett bejelentés esetén a munkáltatói jogkör gyakorlója köteles írásban felszólítani az igazgatóság, felügyelő bizottság tagját, az alkalmazottat az összeférhetetlenség megszüntetésére. Ha a felszólított személy az összeférhetetlenséget a felszólítás kézbesítésétől számított 30 napon belül nem szünteti meg, akkor megbízása, munkaviszonya vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonya megszűnik.
(6) Az MFB Zrt. igazgatóságának, felügyelő bizottságának tagja által tett bejelentés esetén a tulajdonosi jogok gyakorlója, alkalmazott által tett bejelentés esetén a munkáltatói jogkör gyakorlója köteles írásban felszólítani az igazgatóság, felügyelő bizottság tagját, az alkalmazottat az összeférhetetlenség megszüntetésére. Ha a felszólított személy az összeférhetetlenséget a felszólítás kézbesítésétől számított 30 napon belül nem szünteti meg, akkor megbízása, munkaviszonya vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonya megszűnik.
(6) Az MFB Zrt. igazgatóságának, felügyelő bizottságának tagja által tett bejelentés esetén a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter, alkalmazott által tett bejelentés esetén a munkáltatói jogkör gyakorlója köteles írásban felszólítani az igazgatóság, felügyelő bizottság tagját, az alkalmazottat az összeférhetetlenség megszüntetésére. Ha a felszólított személy az összeférhetetlenséget a felszólítás kézbesítésétől számított 30 napon belül nem szünteti meg, akkor megbízása, munkaviszonya vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonya megszűnik.
(6) Az MFB Zrt. igazgatóságának, felügyelő bizottságának tagja által tett bejelentés esetén a miniszter, alkalmazott által tett bejelentés esetén a munkáltatói jogkör gyakorlója köteles írásban felszólítani az igazgatóság, felügyelő bizottság tagját, az alkalmazottat az összeférhetetlenség megszüntetésére. Ha a felszólított személy az összeférhetetlenséget a felszólítás kézbesítésétől számított 30 napon belül nem szünteti meg, akkor megbízása, munkaviszonya vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonya megszűnik.
18/B. §   A Hpt. 161. §-ában és a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 81. § (2) bekezdésében foglalt titoktartási kötelezettség nem terjed ki - a Hpt. 161. § (2) bekezdésében és a Ptk. 81. § (3) bekezdésében foglaltakon túlmenően - az MFB Zrt. által az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter által vezetett minisztérium részére, illetve az e törvény 1. számú és 2. számú mellékletében meghatározott gazdálkodó szervezetek által az MFB Zrt. részére adott adatszolgáltatásra.
18/B. §   A Hpt. 161. §-ában és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 2:47. § (1) bekezdésében foglalt titoktartási kötelezettség nem terjed ki - a Hpt. 161. § (2) bekezdésében foglaltakon túlmenően - az MFB Zrt. által az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter által vezetett minisztérium részére, illetve az e törvény 1. számú és 2. számú mellékletében meghatározott gazdálkodó szervezetek által az MFB Zrt. részére adott adatszolgáltatásra.
18/A. §   Az MFB Rt. elnök-vezérigazgatója, igazgatósági és felügyelő bizottsági elnöke és tagjai kinevezésükkor, majd azt követően évente, vezető alkalmazottai kinevezésükkor, majd azt követően kétévente a köztisztviselőkre vonatkozó szabályok szerint vagyonnyilatkozatot tesznek.
18/A. §   Az MFB Rt. igazgatóságának, felügyelő bizottságának elnöke és tagja, továbbá vezérigazgatója a kinevezését követő 30 napon belül, majd azt követően évente, vezető alkalmazottai a kinevezésüket követő 30 napon belül, majd azt követően kétévente a köztisztviselőkre vonatkozó szabályok szerint vagyonnyilatkozatot tesznek.
18/A. §   Az MFB Rt. igazgatóságának, felügyelő bizottságának elnöke és tagja, továbbá vezérigazgatója a megválasztását követő 30 napon belül, majd azt követően évente, vezető alkalmazottai a kinevezésüket követő 30 napon belül, majd azt követően kétévente a köztisztviselőkre vonatkozó szabályok szerint vagyonnyilatkozatot tesznek.
18/A. §   Az MFB Zrt. igazgatóságának, felügyelő bizottságának elnöke és tagja, továbbá vezérigazgatója a megválasztását követő 30 napon belül, majd azt követően évente, vezető alkalmazottai a kinevezésüket követő 30 napon belül, majd azt követően kétévente a köztisztviselőkre vonatkozó szabályok szerint vagyonnyilatkozatot tesznek.

VII. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Hatálybalépés

19. §   E törvény a kihirdetését követő hónap 15. napján lép hatályba.

Felhatalmazás

20. §   A Kormány felhatalmazást kap arra, hogy rendeletben szabályozza:
a) a kintlevőségek, befektetések, mérlegen kívüli tételek és a fedezetek minősítésének és értékelésének az MFB Rt.-re vonatkozó szabályait,
b) az állami garanciabeváltás, valamint a Magyar Államkincstár és az MFB Rt. közti elszámolások eljárási szabályait.
20. §   Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben meghatározza azon gazdasági társaságokat, amelyekben az MFB Zrt. a 8. § (3) bekezdés c) pontja szerint tulajdont szerezhet.
20/A. §   Felhatalmazást kap a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter arra, hogy rendeletben állapítsa meg
a) azon gazdasági társaságok körét, amelyek a 3. § (1a) bekezdésében meghatározott szolgáltatásokat kizárólag az MFB Zrt.-től vehetik igénybe, valamint
b) a 3. § (1a) bekezdésében meghatározott szolgáltatások nyújtásának részletes szabályait.
21. §   E törvény alkalmazásában gazdálkodó szervezet a gazdasági társaság, az európai részvénytársaság, az egyesülés, az európai gazdasági egyesülés, az európai területi együttműködési csoportosulás, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, az európai szövetkezet, a vízgazdálkodási társulat, az erdőbirtokossági társulat, az állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó szerv, az egyes jogi személyek vállalata, a közös vállalat, a végrehajtói iroda, a közjegyzői iroda, az ügyvédi iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, az egyéni cég, továbbá az egyéni vállalkozó.
21. §   E törvény alkalmazásában
1. fejlesztési tőkefinanszírozás: az MFB Zrt. közvetlen vagy közvetett részesedésszerzése korlátolt felelősségű társaságban vagy részvénytársaságban (a továbbiakban: céltársaság) azzal, hogy a fejlesztési tőkefinanszírozás jogcímén juttatott forrásból kizárólag
a) beruházás,
b) immateriális javak beszerzése, létesítése, saját vállalkozásban történő előállítása,
c) tárgyi eszközök és immateriális javak korszerűsítése,
d) beruházáshoz kapcsolódó forgóeszközigény,
d) forgóeszközigény
e) a kutatás-fejlesztés-innováció keretében, az Európai Unió vonatkozó szabályozása szerinti tevékenység
finanszírozható, valamint
f) a céltársaságnak cégalapítás vagy tőkeemelés végrehajtása útján korlátolt felelősségű társaságban vagy részvénytársaságban történő közvetlen részesedésszerzése finanszírozható, ha az a)-e) pontban foglaltakat közvetlenül a céltársaság részesedésszerzésével érintett korlátolt felelősségű társaság vagy részvénytársaság valósítja meg;
f) befektetett pénzügyi eszköz finanszírozható.
2. gazdálkodó szervezet: a gazdasági társaság, az európai részvénytársaság, az egyesülés, az európai gazdasági egyesülés, az európai területi együttműködési csoportosulás, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, az európai szövetkezet, a vízgazdálkodási társulat, az erdőbirtokossági társulat, az állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó szerv, az egyes jogi személyek vállalata, a közös vállalat, a végrehajtói iroda, a közjegyzői iroda, az ügyvédi iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, az egyéni cég, az egyéni vállalkozó, továbbá a jogszabállyal létrehozott, gazdasági tevékenységet is folytató jogi személy.
2. gazdálkodó szervezet: a gazdasági társaság, az európai részvénytársaság, az egyesülés, az európai gazdasági egyesülés, az európai területi társulás, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, az európai szövetkezet, a vízgazdálkodási társulat, az erdőbirtokossági társulat, az állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó szerv, az egyes jogi személyek vállalata, a közös vállalat, a végrehajtói iroda, a közjegyzői iroda, az ügyvédi iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, az egyéni cég, az egyéni vállalkozó, továbbá a jogszabállyal létrehozott, gazdasági tevékenységet is folytató jogi személy.
2. gazdálkodó szervezet: a gazdasági társaság, az európai részvénytársaság, az egyesülés, az európai gazdasági egyesülés, az európai területi társulás, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, az európai szövetkezet, a vízgazdálkodási társulat, az erdőbirtokossági társulat, az állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó szerv, az egyes jogi személyek vállalata, a közös vállalat, a végrehajtói iroda, a közjegyzői iroda, az ügyvédi iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, az egyéni cég, az egyéni vállalkozó, a befektetési alap, továbbá a jogszabállyal létrehozott, gazdasági tevékenységet is folytató jogi személy.
2. gazdálkodó szervezet: a gazdasági társaság, az európai részvénytársaság, az egyesülés, az európai gazdasági egyesülés, az európai területi társulás, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, az európai szövetkezet, a vízgazdálkodási társulat, az erdőbirtokossági társulat, az állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó szerv, az egyes jogi személyek vállalata, a közös vállalat, a végrehajtói iroda, a közjegyzői iroda, az ügyvédi iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, az egyéni cég, az egyéni vállalkozó, a befektetési alap, az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel rendelkező vállalkozás magyarországi fióktelepe, továbbá a jogszabállyal létrehozott, gazdasági tevékenységet is folytató jogi személy.
2. gazdálkodó szervezet: a gazdasági társaság, az európai részvénytársaság, az egyesülés, az európai gazdasági egyesülés, az európai területi társulás, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, az európai szövetkezet, a vízgazdálkodási társulat, az erdőbirtokossági társulat, az állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó szerv, az egyes jogi személyek vállalata, a közös vállalat, a végrehajtói iroda, a közjegyzői iroda, az ügyvédi iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, az egyéni cég, az egyéni vállalkozó, a befektetési alap, az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel rendelkező vállalkozás magyarországi fióktelepe, továbbá a jogszabállyal vagy jogszabály alapján létrehozott olyan jogi személy, amelynek a gazdálkodására vonatkozó szabályokat jogszabály állapítja meg.
22. §   A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról szóló 2014. évi LXXIX. törvénnyel megállapított 10/A. §-ban foglaltakat a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról szóló 2014. évi LXXIX. törvény hatálybalépésekor már megkötött ügyletekre is alkalmazni kell.
23. §   A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról szóló 2015. évi LXXXVIII. törvénnyel megállapított 10/A. § (3) bekezdésben foglaltakat a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról szóló 2015. évi LXXXVIII. törvény hatálybalépésekor már megkötött ügyletekre is alkalmazni kell.
23/A. §   Az MFB Zrt.-nek a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezetéből (a továbbiakban: Integrációs Szervezet) történő kilépéséig a 10/B. §-nak - az egyes vagyongazdálkodást érintő rendelkezésekről, valamint a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokkal összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2019. évi LX. törvény hatálybalépését megelőző napon hatályos - rendelkezései alkalmazandók az Integrációs Szervezet vagy annak tagjai által az MFB Zrt. részére, továbbá a miniszter által vezetett minisztérium, illetve a tárca nélküli miniszter tevékenységének segítésére - a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 20. § (2) bekezdése szerint - kijelölt minisztérium vagy a Miniszterelnöki Kormányiroda részére adott adatszolgáltatás vonatkozásában.
23/A. §   Az MFB Zrt.-nek a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezetéből (a továbbiakban: Integrációs Szervezet) történő kilépéséig a 10/B. §-nak - az egyes vagyongazdálkodást érintő rendelkezésekről, valamint a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokkal összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2019. évi LX. törvény hatálybalépését megelőző napon hatályos - rendelkezései alkalmazandók az Integrációs Szervezet vagy annak tagjai által az MFB Zrt. részére, továbbá a miniszter által vezetett minisztérium, illetve a a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 20. § (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben a kijelölt minisztérium vagy a Miniszterelnöki Kormányiroda részére adott adatszolgáltatás vonatkozásában.
20. §   A Kormány felhatalmazást kap arra, hogy rendeletben meghatározza azon gazdasági társaságokat, amelyekben az MFB Zrt. a 8. § (3) bekezdés c) pontja szerint tulajdont szerezhet.
22. §   E törvény alkalmazásában fejlesztési tőkefinanszírozás az MFB Zrt. közvetlen vagy közvetett részesedésszerzése korlátolt felelősségű társaságban vagy részvénytársaságban (a továbbiakban: céltársaság). A fejlesztési tőkefinanszírozás jogcímén juttatott forrásból kizárólag
a) beruházás,
b) immateriális javak beszerzése, létesítése, saját vállalkozásban történő előállítása,
c) tárgyi eszközök és immateriális javak korszerűsítése,
d) a kutatás-fejlesztés és technológiai innováció keretében, az Európai Unió jogi aktusa szerinti tevékenység, valamint
e) az a)-d) pontnak a céltársaság leányvállalatai által történő közvetlen megvalósítása érdekében a céltársaságnak a leányvállalatban történő közvetlen részesedésszerzése
finanszírozható.

Átmeneti rendelkezés

21. §   Az MFB Rt.-nek az 1. § (3) bekezdésében előírt minimális jegyzett tőke összeggel legkésőbb 2001. augusztus 31. napján kell rendelkeznie.
22. §
(1) Az MFB Rt. e törvény hatálybalépését követő 90 napon belül köteles módosítani alapító okiratát, valamint szervezeti és működési szabályzatát.
(2) Az (1) bekezdés szerinti alapító okirat módosítását a Hpt. 20. §-a rendelkezéseinek az e törvényben foglaltak szerinti alkalmazásával a Felügyelet engedélyezi.
(3) Az MFB Rt. e törvény hatálybalépését követő 120 napon belül köteles módosítani belső szabályzatait.
(4) Az MFB Rt. igazgatóságának, felügyelőbizottságának tagjai, alkalmazottai kötelesek az összeférhetetlenségi okokat az e törvény hatálybalépését követő 30 napon belül bejelenteni.

Hatályukat vesztő jogszabályok

23. §   E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Hpt. 5. § (5) bekezdésében az „(illetve e törvény XXXI. fejezetének)” szövegrész, a Hpt. 218-220. §-a, valamint a Hpt. módosításáról szóló 2000. évi CXXIV. törvény 133. §-a.

VIII. FEJEZET
MÓDOSULÓ JOGSZABÁLYOK

VIII. FEJEZET

24. §   E törvénynek az 1. mellékletben meghatározott gazdálkodó szervezetekre vonatkozó rendelkezéseit alkalmazni kell azon gazdálkodó szervezetekre is, amelyekben az MFB Zrt. az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény felhatalmazása alapján kiadott miniszteri rendelet értelmében gyakorolja az állam nevében a tulajdonosi jogokat.

Melléklet
a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvényhez

A törvény 8. §-ának (4) bekezdésében foglalt előírástól eltérően az MFB Rt. 100%-ot elérő tulajdonrészt szerezhet, illetőleg birtokolhat a következő gazdasági társaságokban:
Corvinus Nemzetközi Befektetési Rt.
Kisvállalkozás-Fejlesztő Pénzügyi Rt.
Magyar Követeléskezelő Rt.
Magyar Közmű Kft.
Nemzeti Lakásberuházó és Ingatlanfejlesztő Kft.


A törvény 8. §-ának (4) bekezdésében foglalt előírástól eltérően az MFB Rt. 100%-ot elérő tulajdonrészt szerezhet, illetőleg birtokolhat a következő gazdasági társaságokban:
Corvinus Nemzetközi Befektetési Rt.
Magyar Követeléskezelő Rt.
Magyar Közmű Kft.
Nemzeti Lakásberuházó és Ingatlanfejlesztő Kft.


Az MFB Rt. a 8. § (3) bekezdésének c) pontja és (4) bekezdése alapján 100%-ot elérő tulajdonrészt szerezhet, illetőleg birtokolhat a következő gazdasági társaságokban:
Corvinus Nemzetközi Befektetési Rt.
Magyar Követeléskezelő Rt.
Magyar Közmű Kft.
Nemzeti Lakásberuházó és Ingatlanfejlesztő Kft.
Magyar Export-Import Bank Rt.
Magyar Exporthitel Biztosító Rt.
Kisvállalkozás-fejlesztő Pénzügyi Rt.


Az MFB Rt. a 8. § (3) bekezdésének c) pontja alapján 100%-ot elérő tulajdonrészt szerezhet, illetőleg birtokolhat a következő gazdasági társaságokban:
Corvinus Nemzetközi Befektetési Rt.
Magyar Követeléskezelő Rt.
Magyar Közmű Kft.
Nemzeti Lakásberuházó és Ingatlanfejlesztő Kft.
Magyar Export-Import Bank Rt.
Magyar Exporthitel Biztosító Rt.
Kisvállalkozás-fejlesztő Pénzügyi Rt.
Beszállítói Befektetői Rt.


MELLÉKLET A 2001. ÉVI XX. TÖRVÉNYHEZ

Az MFB Rt. a 8. § (3) bekezdésének c) pontja alapján 100%-ot elérő tulajdonrészt szerezhet, illetőleg birtokolhat a következő gazdasági társaságokban:
Corvinus Nemzetközi Befektetési Rt.
Magyar Követeléskezelő Rt.
Magyar Közmű Kft.
Nemzeti Lakásberuházó és Ingatlanfejlesztő Kft.
Magyar Export-Import Bank Rt.
Magyar Exporthitel Biztosító Rt.
Kisvállalkozás-fejlesztő Pénzügyi Rt.
Beszállítói Befektetői Rt.
Tőkepartner Befektetési és Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság
Corvinus Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság


Az MFB Rt. a 8. § (3) bekezdésének c) pontja alapján 100%-ot elérő tulajdoni részesedéssel rendelkezhet a következő gazdálkodó szervezetekben:
Corvinus Nemzetközi Befektetési Rt.
Magyar Követeléskezelő Rt.
Magyar Közmű Kft.
Nemzeti Lakásberuházó és Ingatlanfejlesztő Kft.
Magyar Export-Import Bank Rt.
Magyar Exporthitel Biztosító Rt.
Kisvállalkozás-fejlesztő Pénzügyi Rt.
Beszállítói Befektetői Rt.
Tőkepartner Befektetési és Vagyonkezelő Zrt.
Corvinus Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.
Magyar Vállalkozásfejlesztési Kht.
IT Információs Társadalom Informatikai és Távközlési Szolgáltató Kht.
E törvény 2. §-ának d) pontjában meghatározott feladatok ellátása érdekében alapított gazdasági társaság


Az MFB Zrt. a 8. § (3) bekezdésének c) pontja alapján 100%-ot elérő tulajdoni részesedéssel rendelkezhet a következő gazdálkodó szervezetekben:
Beszállítói Befektetői Zrt.
Corvinus Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.
Corvinus Nemzetközi Befektetési Zrt.
Informatikai Kockázati Tőkealap Kezelő Zrt.
Kisvállalkozás-fejlesztő Pénzügyi Zrt.
MAG-Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Támogatásközvetítő Zrt.
Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Kht.
Magyar Export-Import Bank Zrt.
Magyar Exporthitel Biztosító Zrt.
Magyar Követeléskezelő Zrt.
MFB Invest Befektetési és Vagyonkezelő Zrt.


1. SZÁMÚ MELLÉKLET A 2001. ÉVI XX. TÖRVÉNYHEZ

2. SZÁMÚ MELLÉKLET A 2001. ÉVI XX. TÖRVÉNYHEZ

Az MFB Zrt. a 8. § (3) bekezdésének c) pontja alapján a következő gazdálkodó szervezetekben rendelkezhet tulajdoni részesedéssel:
Beszállítói Befektetői Zrt.
Corvinus Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.
Corvinus Nemzetközi Befektetési Zrt.
Informatikai Kockázati Tőkealap Kezelő Zrt.
Kisvállalkozás-fejlesztő Pénzügyi Zrt.
MAG-Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Támogatásközvetítő Zrt.
Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Kht.
Magyar Export-Import Bank Zrt.
Magyar Exporthitel Biztosító Zrt.
Magyar Követeléskezelő Zrt.
MFB Invest Befektetési és Vagyonkezelő Zrt.
a Magyar Köztársaság Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a földgáz Magyar Köztársaság területén történő tranzitszállítását szolgáló gázvezeték megépítésével kapcsolatos együttműködésről szóló megállapodás 3. cikke szerint létrehozott gazdasági társaság


Az MFB Zrt. a 8. § (3) bekezdésének b) pontja alapján a következő gazdálkodó szervezetekben rendelkezhet tulajdoni részesedéssel:
Beszállítói Befektetői Zrt.
Corvinus Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.
Corvinus Támogatásközvetítő Zrt.
Kisvállalkozás-fejlesztő Pénzügyi Zrt.
MAG-Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Támogatásközvetítő Zrt.
Magyar Export-import Bank Zrt.
Magyar Exporthitel Biztosító Zrt.
Magyar Követeléskezelő Zrt.
MFB Invest Befektetési és Vagyonkezelő Zrt.
KIKSZ Közlekedésfejlesztési Zrt.
a Magyar Köztársaság Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a földgáz Magyar Köztársaság területén történő tranzitszállítását szolgáló gázvezeték megépítésével kapcsolatos együttműködésről szóló megállapodás 3. cikke szerint létrehozott gazdasági társaság.


Az MFB Zrt. a 8. § (3) bekezdésének b) pontja alapján a következő gazdálkodó szervezetekben rendelkezhet tulajdoni részesedéssel:
Beszállítói Befektetői Zrt.
Corvinus Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.
Corvinus Támogatásközvetítő Zrt.
Kisvállalkozás-fejlesztő Pénzügyi Zrt.
MAG-Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Támogatásközvetítő Zrt.
Magyar Export-import Bank Zrt.
Magyar Exporthitel Biztosító Zrt.
Magyar Követeléskezelő Zrt.
MFB Invest Befektetési és Vagyonkezelő Zrt.
VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft.
a Magyar Köztársaság Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a földgáz Magyar Köztársaság területén történő tranzitszállítását szolgáló gázvezeték megépítésével kapcsolatos együttműködésről szóló megállapodás 3. cikke szerint létrehozott gazdasági társaság.


Az MFB Zrt. a 8. § (3) bekezdésének b) pontja alapján a következő gazdálkodó szervezetekben rendelkezhet tulajdoni részesedéssel:
Beszállítói Befektetői Zrt.
Corvinus Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.
Corvinus Támogatásközvetítő Zrt.
Kisvállalkozás-fejlesztő Pénzügyi Zrt.
MAG-Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Támogatásközvetítő Zrt.
Magyar Követeléskezelő Zrt.
MFB Invest Befektetési és Vagyonkezelő Zrt.
VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft.
a Magyar Köztársaság Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a földgáz Magyar Köztársaság területén történő tranzitszállítását szolgáló gázvezeték megépítésével kapcsolatos együttműködésről szóló megállapodás 3. cikke szerint létrehozott gazdasági társaság.


Az MFB Zrt. a 8. § (3) bekezdésének b) pontja alapján a következő gazdálkodó szervezetekben rendelkezhet tulajdoni részesedéssel:
Beszállítói Befektetői Zrt.
Corvinus Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.
Corvinus Támogatásközvetítő Zrt.
Kisvállalkozás-fejlesztő Pénzügyi Zrt.
MAG-Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Támogatásközvetítő Zrt.
Magyar Követeléskezelő Zrt.
MFB Invest Befektetési és Vagyonkezelő Zrt.
VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft.
a Magyar Köztársaság Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a földgáz Magyar Köztársaság területén történő tranzitszállítását szolgáló gázvezeték megépítésével kapcsolatos együttműködésről szóló megállapodás 3. cikke szerint létrehozott gazdasági társaság.
MMBF Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság.


1. MELLÉKLET A 2001. ÉVI XX. TÖRVÉNYHEZ

1. MELLÉKLET A 2001. ÉVI XX. TÖRVÉNYHEZ

Az MFB Zrt. a 3. § (5) bekezdése alapján az állam nevében a következő gazdálkodó szervezetekben gyakorol tulajdonosi jogokat:

Az MFB Zrt. a 3. § (5) bekezdése és az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. § (1) bekezdése alapján az állam nevében a következő gazdálkodó szervezetekben gyakorol tulajdonosi jogokat:

1. Garantiqa Hitelgarancia Zártkörűen Működő Részvénytársaság
2. Diákhitel Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
3. Kisvállalkozás-fejlesztő Pénzügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
4. Corvinus Nemzetközi Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
5. Hungarofest Nemzeti Rendezvényszervező Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
6. Regionális Fejlesztési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság
8. MFB Invest Befektetési és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
7. Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

2. MELLÉKLET A 2001. ÉVI XX. TÖRVÉNYHEZ

Az MFB Zrt. a 8. § (3) bekezdés b) pontja alapján a következő gazdálkodó szervezetekben rendelkezhet tulajdoni részesedéssel:
MFB-Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
CORVINUS Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Corvinus Nemzetközi Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Kisvállalkozás-fejlesztő Pénzügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
MKK Magyar Követeléskezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
MFB Invest Befektetési és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
MV-Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Informatikai Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
MMBF Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság
EHPSZ Első Hazai Pénzügyi Szolgáltatásfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság


Az MFB Zrt. a 3. § (5) bekezdése alapján a Magyar Állam nevében a következő gazdálkodó szervezetekben gyakorol tulajdonosi jogokat:
Magyar Export-import Bank Zrt.
Magyar Exporthitel Biztosító Zrt.
Garantiqa Hitelgarancia Zrt.
Diákhitel Központ Zrt.
Állami Autópálya Kezelő Zrt.
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Kisvállalkozás-fejlesztő Pénzügyi Zrt.
Corvinus Támogatásközvetítő Zrt.
Magyar Turizmus Zrt.
Mezőhegyesi Állami Ménes Kft.
Agrárgazdasági Vagyonkezelő Kft.
Nemzeti Lóverseny Kft.
Magyar Lóversenyfogadást Szervező Kft.
Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft.
ITD Hungary Zrt.
Hungarofest Nonprofit Kft.
Regionális Fejlesztési Holding Zrt.
Bakonyerdő Erdészeti és Faipari Zrt.
DALERD Délalföldi Erdészeti Zrt.
Északerdő Erdőgazdasági Zrt.
Gemenci Erdő- és Vadgazdasági Zrt.
GYULAJ Erdészeti és Vadászati Zrt.
Ipoly Erdő Zrt.
Kisalföldi Erdőgazdasági Zrt.
KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt.
EGERERDŐ Erdészeti Zrt.
Mecseki Erdészeti Zrt.
NEFAG Nagykunsági Erdészeti és Faipari Zrt.
NYÍRERDŐ Nyírségi Erdészeti Zrt.
Pilisi Parkerdő Zrt.
SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt.
Szombathelyi Erdészeti Zrt.
TAEG Erdőgazdasági Zrt.
VADEX Mezőföldi Erdő- és Vadgazdálkodási Zrt.
Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt.
Zalaerdő Erdészeti Zrt.
HM Budapesti Erdőgazdasági Zrt.
HM Kaszó Erdőgazdasági Zrt.
HM VERGA Erdőgazdasági Zrt.


Az MFB Zrt. a 3. § (5) bekezdése alapján a Magyar Állam nevében a következő gazdálkodó szervezetekben gyakorol tulajdonosi jogokat:
Magyar Export-import Bank Zrt.
Magyar Exporthitel Biztosító Zrt.
Garantiqa Hitelgarancia Zrt.
Diákhitel Központ Zrt.
Állami Autópálya Kezelő Zrt.
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Kisvállalkozás-fejlesztő Pénzügyi Zrt.
Corvinus Támogatásközvetítő Zrt.
Magyar Turizmus Zrt.
Kincsem Nemzeti Lóverseny és Lovas Stratégia Kft.
Mezőhegyesi Állami Ménes Kft.
Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft.
Magyar Lóversenyfogadást Szervező Kft.
Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft.
ITD Hungary Zrt.
Hungarofest Nonprofit Kft.
Regionális Fejlesztési Holding Zrt.
Bakonyerdő Erdészeti és Faipari Zrt.
DALERD Délalföldi Erdészeti Zrt.
Északerdő Erdőgazdasági Zrt.
Gemenci Erdő- és Vadgazdasági Zrt.
GYULAJ Erdészeti és Vadászati Zrt.
Ipoly Erdő Zrt.
Kisalföldi Erdőgazdasági Zrt.
KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt.
EGERERDŐ Erdészeti Zrt.
Mecseki Erdészeti Zrt.
NEFAG Nagykunsági Erdészeti és Faipari Zrt.
NYÍRERDŐ Nyírségi Erdészeti Zrt.
Pilisi Parkerdő Zrt.
SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt.
Szombathelyi Erdészeti Zrt.
TAEG Erdőgazdasági Zrt.
VADEX Mezőföldi Erdő- és Vadgazdálkodási Zrt.
Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt.
Zalaerdő Erdészeti Zrt.
HM Budapesti Erdőgazdasági Zrt.
HM Kaszó Erdőgazdasági Zrt.
HM VERGA Erdőgazdasági Zrt.


Az MFB Zrt. a 3. § (5) bekezdése alapján a Magyar Állam nevében a következő gazdálkodó szervezetekben gyakorol tulajdonosi jogokat:
Garantiqa Hitelgarancia Zrt.
Diákhitel Központ Zrt.
Állami Autópálya Kezelő Zrt.
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Kisvállalkozás-fejlesztő Pénzügyi Zrt.
Corvinus Támogatásközvetítő Zrt.
Magyar Turizmus Zrt.
Kincsem Nemzeti Lóverseny és Lovas Stratégia Kft.
Mezőhegyesi Állami Ménes Kft.
Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft.
Magyar Lóversenyfogadást Szervező Kft.
Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft.
ITD Hungary Zrt.
Hungarofest Nonprofit Kft.
Regionális Fejlesztési Holding Zrt.
Bakonyerdő Erdészeti és Faipari Zrt.
DALERD Délalföldi Erdészeti Zrt.
Északerdő Erdőgazdasági Zrt.
Gemenci Erdő- és Vadgazdasági Zrt.
GYULAJ Erdészeti és Vadászati Zrt.
Ipoly Erdő Zrt.
Kisalföldi Erdőgazdasági Zrt.
KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt.
EGERERDŐ Erdészeti Zrt.
Mecseki Erdészeti Zrt.
NEFAG Nagykunsági Erdészeti és Faipari Zrt.
NYÍRERDŐ Nyírségi Erdészeti Zrt.
Pilisi Parkerdő Zrt.
SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt.
Szombathelyi Erdészeti Zrt.
TAEG Erdőgazdasági Zrt.
VADEX Mezőföldi Erdő- és Vadgazdálkodási Zrt.
Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt.
Zalaerdő Erdészeti Zrt.
HM Budapesti Erdőgazdasági Zrt.
HM Kaszó Erdőgazdasági Zrt.
HM VERGA Erdőgazdasági Zrt.


Az MFB Zrt. a 3. § (5) bekezdése alapján a Magyar Állam nevében a következő gazdálkodó szervezetekben gyakorol tulajdonosi jogokat:
Garantiqa Hitelgarancia Zrt.
Diákhitel Központ Zrt.
Állami Autópálya Kezelő Zrt.
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Kisvállalkozás-fejlesztő Pénzügyi Zrt.
Corvinus Támogatásközvetítő Zrt.
Magyar Turizmus Zrt.
Kincsem Nemzeti Lóverseny és Lovas Stratégia Kft.
Mezőhegyesi Állami Ménes Kft.
Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft.
Magyar Lóversenyfogadást Szervező Kft.
Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft.
ITD Hungary Zrt.
Hungarofest Nonprofit Kft.
Regionális Fejlesztési Holding Zrt.
Bakonyerdő Erdészeti és Faipari Zrt.
DALERD Délalföldi Erdészeti Zrt.
Északerdő Erdőgazdasági Zrt.
Gemenci Erdő- és Vadgazdasági Zrt.
GYULAJ Erdészeti és Vadászati Zrt.
Ipoly Erdő Zrt.
Kisalföldi Erdőgazdasági Zrt.
KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt.
EGERERDŐ Erdészeti Zrt.
Mecseki Erdészeti Zrt.
NEFAG Nagykunsági Erdészeti és Faipari Zrt.
NYÍRERDŐ Nyírségi Erdészeti Zrt.
Pilisi Parkerdő Zrt.
SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt.
Szombathelyi Erdészeti Zrt.
TAEG Erdőgazdasági Zrt.
VADEX Mezőföldi Erdő- és Vadgazdálkodási Zrt.
Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt.
Zalaerdő Erdészeti Zrt.
Budapesti Erdőgazdaság Zrt.
Kaszó Erdőgazdaság Zrt.
VERGA Veszprémi Erdőgazdasági Zrt.


Az MFB Zrt. a 3. § (5) bekezdése alapján a Magyar Állam nevében a következő gazdálkodó szervezetekben gyakorol tulajdonosi jogokat:
Garantiqa Hitelgarancia Zrt.
Diákhitel Központ Zrt.
Állami Autópálya Kezelő Zrt.
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Kisvállalkozás-fejlesztő Pénzügyi Zrt.
Corvinus Támogatásközvetítő Zrt.
Magyar Turizmus Zrt.
Kincsem Nemzeti Lóverseny és Lovas Stratégia Kft.
Magyar Lóversenyfogadást Szervező Kft.
Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft.
ITD Hungary Zrt.
Hungarofest Nonprofit Kft.
Regionális Fejlesztési Holding Zrt.
Bakonyerdő Erdészeti és Faipari Zrt.
DALERD Délalföldi Erdészeti Zrt.
Északerdő Erdőgazdasági Zrt.
Gemenci Erdő- és Vadgazdasági Zrt.
GYULAJ Erdészeti és Vadászati Zrt.
Ipoly Erdő Zrt.
Kisalföldi Erdőgazdasági Zrt.
KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt.
EGERERDŐ Erdészeti Zrt.
Mecseki Erdészeti Zrt.
NEFAG Nagykunsági Erdészeti és Faipari Zrt.
NYÍRERDŐ Nyírségi Erdészeti Zrt.
Pilisi Parkerdő Zrt.
SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt.
Szombathelyi Erdészeti Zrt.
TAEG Erdőgazdasági Zrt.
VADEX Mezőföldi Erdő- és Vadgazdálkodási Zrt.
Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt.
Zalaerdő Erdészeti Zrt.
Budapesti Erdőgazdaság Zrt.
Kaszó Erdőgazdaság Zrt.
VERGA Veszprémi Erdőgazdasági Zrt.


Az MFB Zrt. a 3. § (5) bekezdése alapján a Magyar Állam nevében a következő gazdálkodó szervezetekben gyakorol tulajdonosi jogokat:
Garantiqa Hitelgarancia Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Diákhitel Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti Útdíj fizetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Kisvállalkozás-fejlesztő Pénzügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Corvinus Nemzetközi Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Magyar Turizmus Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Kincsem Nemzeti Lóverseny és Lovas Stratégiai Korlátolt Felelősségű Társaság
Magyar Lóversenyfogadást-szervező Korlátolt Felelősségű Társaság
Hungarofest Nemzeti Rendezvényszervező Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Regionális Fejlesztési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Bakonyerdő Erdészeti és Faipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
DALERD Délalföldi Erdészeti Zártkörűen Működő Részvénytársaság
ÉSZAKERDŐ Erdőgazdasági Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Gemenci Erdő- és Vadgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zártkörűen Működő Részvénytársaság
IPOLY ERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Kisalföldi Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság
KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
EGERERDŐ Erdészeti Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Mecsekerdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
NEFAG Nagykunsági Erdészeti és Faipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
NYÍRERDŐ Nyírségi Erdészeti Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Pilisi Parkerdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
SEFAG Erdészeti és Faipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Szombathelyi Erdészeti Zártkörűen Működő Részvénytársaság
TAEG Tanulmányi Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság
VADEX Mezőföldi Erdő- és Vadgazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Vértesi Erdészeti és Faipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Zalaerdő Erdészeti Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Budapesti Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság
KASZÓ Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság
VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság


Az MFB Zrt. a 8. § (3) bekezdés b) pontja alapján a következő gazdálkodó szervezetekben rendelkezhet tulajdoni részesedéssel:

1. MFB-Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
2. CORVINUS Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
3. Corvinus Nemzetközi Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
4. Kisvállalkozás-fejlesztő Pénzügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
5. MKK Magyar Követeléskezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
6. MFB Invest Befektetési és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
7. MV-Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zártkörűen Működő Részvénytársaság
8. Informatikai Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
9. MMBF Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság
10. EHPSZ Első Hazai Pénzügyi Szolgáltatásfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság
11. Garantiqa Hitelgarancia Zártkörűen Működő Részvénytársaság
12. MFB Földgázkereskedő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
13. Fővárosi Gázművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Az MFB Zrt. a 3. § (5) bekezdése alapján az állam nevében a következő gazdálkodó szervezetekben gyakorol tulajdonosi jogokat:

1. Garantiqa Hitelgarancia Zártkörűen Működő Részvénytársaság
2. Diákhitel Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
3. Kisvállalkozás-fejlesztő Pénzügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
4. Corvinus Nemzetközi Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
5. Hungarofest Nemzeti Rendezvényszervező Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
6. Regionális Fejlesztési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság
7. Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
  • A jogszabály 2001. május 23-án jelent meg a Magyar Közlöny 58. számában.
  • hatályba lépett 2001. június 15-én.
A szövegrész 2007. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2007. július 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2007. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2007. július 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2007. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2007. július 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2006. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2007. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2010. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. július 16-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2018. május 18-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2018. május 18-án lépett hatályba.A bekezdés 2007. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2010. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2010. június 17-én lépett hatályba.A bekezdés 2007. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2007. július 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2005. június 29-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2006. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2007. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. február 25-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. március 15-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. december 28-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. december 28-án lépett hatályba.A bekezdés 2007. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2007. július 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2017. december 28-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. december 28-án lépett hatályba.A szövegrész 2007. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2003. június 15-én lett hatályon kívül helyezve. 2003. június 15-én lett hatályon kívül helyezve. 2003. június 15-én lett hatályon kívül helyezve. 2003. június 15-én lett hatályon kívül helyezve. 2003. június 15-én lett hatályon kívül helyezve. 2003. június 15-én lett hatályon kívül helyezve. 2003. június 15-én lett hatályon kívül helyezve. 2003. június 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2007. július 1-jén lépett hatályba.A szakasz 2007. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2007. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2007. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2004. június 2-án lett hatályon kívül helyezve. 2006. augusztus 24-én lett hatályon kívül helyezve. 2007. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2005. június 29-én lett hatályon kívül helyezve. 2006. augusztus 24-én lett hatályon kívül helyezve. 2007. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2004. június 2-án lett hatályon kívül helyezve. 2006. augusztus 24-én lett hatályon kívül helyezve. 2007. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2005. június 29-én lett hatályon kívül helyezve. 2007. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2007. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2007. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2007. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2007. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2007. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2020. június 18-án lett hatályon kívül helyezve. 2020. június 18-án lett hatályon kívül helyezve. 2010. június 17-én lett hatályon kívül helyezve. 2014. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2020. június 18-án lett hatályon kívül helyezve. 2011. július 15-én lett hatályon kívül helyezve. 2016. június 24-én lett hatályon kívül helyezve. 2020. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2020. június 18-án lett hatályon kívül helyezve. 2020. június 18-án lett hatályon kívül helyezve. 2020. június 18-án lett hatályon kívül helyezve. 2020. június 18-án lett hatályon kívül helyezve. 2020. június 18-án lett hatályon kívül helyezve. 2020. június 18-án lett hatályon kívül helyezve. 2020. június 18-án lett hatályon kívül helyezve. 2020. június 18-án lett hatályon kívül helyezve. 2014. július 16-án lett hatályon kívül helyezve. 2020. június 18-án lett hatályon kívül helyezve. 2020. június 18-án lett hatályon kívül helyezve. 2014. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2020. június 18-án lett hatályon kívül helyezve. 2009. április 6-án lett hatályon kívül helyezve. 2014. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2014. március 15-én lett hatályon kívül helyezve. 2014. július 16-án lett hatályon kívül helyezve. 2015. július 14-én lett hatályon kívül helyezve. 2020. június 18-án lett hatályon kívül helyezve. 2014. július 16-án lett hatályon kívül helyezve. 2017. december 28-án lett hatályon kívül helyezve. 2020. június 18-án lett hatályon kívül helyezve. 2020. június 18-án lett hatályon kívül helyezve. 2017. december 28-án lett hatályon kívül helyezve. 2017. december 28-án lett hatályon kívül helyezve. 2020. június 18-án lett hatályon kívül helyezve. 2020. június 18-án lett hatályon kívül helyezve. 2014. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2020. június 18-án lépett hatályba. 2020. június 18-án lépett hatályba. 2010. június 17-én lett hatályon kívül helyezve. 2014. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2020. június 18-án lépett hatályba. 2011. július 15-én lett hatályon kívül helyezve. 2016. június 24-én lett hatályon kívül helyezve. 2020. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2021. január 1-jén lépett hatályba. 2020. június 18-án lépett hatályba. 2020. június 18-án lépett hatályba. 2020. június 18-án lépett hatályba. 2020. június 18-án lépett hatályba. 2020. június 18-án lépett hatályba. 2020. június 18-án lépett hatályba. 2020. június 18-án lépett hatályba. 2014. július 16-án lett hatályon kívül helyezve. 2022. augusztus 11-én lett hatályon kívül helyezve. 2022. augusztus 11-én lépett hatályba. 2023. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2023. január 1-jén lépett hatályba. 2014. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2020. június 18-án lépett hatályba. 2009. április 6-án lett hatályon kívül helyezve. 2014. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2014. március 15-én lett hatályon kívül helyezve. 2014. július 16-án lett hatályon kívül helyezve. 2015. július 14-én lett hatályon kívül helyezve. 2020. június 18-án lépett hatályba. 2014. július 16-án lett hatályon kívül helyezve. 2017. december 28-án lett hatályon kívül helyezve. 2020. június 18-án lépett hatályba. 2020. június 18-án lépett hatályba. 2017. december 28-án lett hatályon kívül helyezve. 2017. december 28-án lett hatályon kívül helyezve. 2020. június 18-án lépett hatályba. 2020. június 18-án lépett hatályba. 2022. augusztus 11-én lett hatályon kívül helyezve. 2014. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2003. június 15-én lett hatályon kívül helyezve. 2003. június 15-én lett hatályon kívül helyezve. 2003. június 15-én lett hatályon kívül helyezve. 2003. június 15-én lett hatályon kívül helyezve. 2003. június 15-én lett hatályon kívül helyezve. 2003. június 15-én lett hatályon kívül helyezve. 2003. június 15-én lett hatályon kívül helyezve. 2003. június 15-én lett hatályon kívül helyezve. 2003. június 15-én lett hatályon kívül helyezve. 2003. június 15-én lett hatályon kívül helyezve. 2003. június 15-én lett hatályon kívül helyezve. 2003. június 15-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2007. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2007. július 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2017. december 28-án lett hatályon kívül helyezve. 2017. december 28-án lett hatályon kívül helyezve. 2017. december 28-án lett hatályon kívül helyezve. 2017. december 28-án lett hatályon kívül helyezve. 2017. december 28-án lett hatályon kívül helyezve. 2017. december 28-án lett hatályon kívül helyezve. 2017. december 28-án lett hatályon kívül helyezve. 2017. december 28-án lett hatályon kívül helyezve. 2017. december 28-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2003. június 15-én lett hatályon kívül helyezve. 2003. június 15-én lett hatályon kívül helyezve. 2003. június 15-én lett hatályon kívül helyezve. 2003. június 15-én lett hatályon kívül helyezve. 2003. június 15-én lett hatályon kívül helyezve. 2003. június 15-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2007. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2007. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2007. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2007. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2007. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2007. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2007. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2007. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2007. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2007. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2007. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2007. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2007. július 1-jén lépett hatályba. 2007. július 1-jén lépett hatályba. 2007. július 1-jén lépett hatályba. 2007. július 1-jén lépett hatályba. 2015. július 14-én lett hatályon kívül helyezve. 2014. március 15-én lett hatályon kívül helyezve. 2015. július 14-én lett hatályon kívül helyezve. 2015. július 14-én lett hatályon kívül helyezve. 2015. július 14-én lépett hatályba. 2015. július 14-én lépett hatályba. 2015. július 14-én lépett hatályba. 2014. március 15-én lett hatályon kívül helyezve. 2014. március 15-én lépett hatályba. 2007. július 1-jén lépett hatályba. 2007. július 1-jén lépett hatályba. 2007. július 1-jén lépett hatályba. 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2010. január 1-jén lépett hatályba. 2017. december 28-án lépett hatályba.A bekezdés 2017. június 17-én lépett hatályba.A bekezdés 2004. június 2-án lett hatályon kívül helyezve. 2004. június 2-án lett hatályon kívül helyezve. 2004. június 2-án lett hatályon kívül helyezve. 2004. június 2-án lett hatályon kívül helyezve. 2004. június 2-án lett hatályon kívül helyezve. 2004. június 2-án lett hatályon kívül helyezve. 2004. június 2-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2006. augusztus 24-én lett hatályon kívül helyezve. 2006. augusztus 24-én lett hatályon kívül helyezve. 2006. augusztus 24-én lett hatályon kívül helyezve. 2006. augusztus 24-én lett hatályon kívül helyezve. 2006. augusztus 24-én lett hatályon kívül helyezve. 2006. augusztus 24-én lett hatályon kívül helyezve. 2006. augusztus 24-én lett hatályon kívül helyezve. 2006. augusztus 24-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2007. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2007. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2007. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2007. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2007. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2007. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2007. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2007. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2007. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. december 24-én lett hatályon kívül helyezve. 2014. december 24-én lett hatályon kívül helyezve. 2014. december 24-én lett hatályon kívül helyezve. 2014. december 24-én lett hatályon kívül helyezve. 2014. december 24-én lett hatályon kívül helyezve. 2014. december 24-én lett hatályon kívül helyezve. 2014. december 24-én lett hatályon kívül helyezve. 2014. december 24-én lett hatályon kívül helyezve. 2014. december 24-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. december 24-én lépett hatályba. 2014. december 24-én lépett hatályba. 2014. december 24-én lépett hatályba. 2014. december 24-én lépett hatályba. 2014. december 24-én lépett hatályba. 2014. december 24-én lépett hatályba. 2019. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2019. január 1-jén lépett hatályba. 2014. december 24-én lépett hatályba. 2014. december 24-én lépett hatályba.A bekezdés 2007. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2019. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2019. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2015. július 14-én lépett hatályba.A bekezdés 2010. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. március 15-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. július 16-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. július 16-án lépett hatályba.A bekezdés 2010. június 17-én lépett hatályba.A bekezdés 2020. június 18-án lépett hatályba.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. július 16-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. július 16-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. július 14-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. július 14-én lépett hatályba.A bekezdés 2014. július 16-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. július 16-án lépett hatályba.A bekezdés 2010. június 17-én lépett hatályba.A bekezdés 2014. július 16-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. július 14-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2022. július 28-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. július 16-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. július 16-án lépett hatályba.A bekezdés 2014. július 16-án lett hatályon kívül helyezve. 2014. július 16-án lett hatályon kívül helyezve. 2014. július 16-án lett hatályon kívül helyezve. 2014. július 16-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. július 16-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. július 14-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2016. június 24-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. december 28-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. december 28-án lépett hatályba.A bekezdés 2014. július 16-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2003. június 15-én lett hatályon kívül helyezve. 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2003. június 15-én lett hatályon kívül helyezve. 2003. június 15-én lett hatályon kívül helyezve. 2003. június 15-én lett hatályon kívül helyezve. 2003. június 15-én lett hatályon kívül helyezve. 2003. június 15-én lett hatályon kívül helyezve. 2003. június 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2003. június 15-én lépett hatályba.A bekezdés 2007. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. július 16-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. július 16-án lépett hatályba.A bekezdés 2004. június 2-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2005. június 29-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2007. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2010. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. július 16-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2020. június 18-án lett hatályon kívül helyezve. 2020. június 18-án lett hatályon kívül helyezve. 2020. június 18-án lett hatályon kívül helyezve. 2020. június 18-án lett hatályon kívül helyezve. 2020. június 18-án lett hatályon kívül helyezve. 2017. december 28-án lett hatályon kívül helyezve. 2020. június 18-án lett hatályon kívül helyezve. 2020. június 18-án lett hatályon kívül helyezve. 2020. június 18-án lett hatályon kívül helyezve. 2020. június 18-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2007. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2010. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2011. július 15-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. március 15-én lett hatályon kívül helyezve. 2014. március 15-én lett hatályon kívül helyezve. 2014. március 15-én lett hatályon kívül helyezve. 2014. március 15-én lett hatályon kívül helyezve. 2014. március 15-én lett hatályon kívül helyezve. 2014. március 15-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2021. szeptember 30-án lett hatályon kívül helyezve. 2020. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2020. június 18-án lett hatályon kívül helyezve. 2021. szeptember 30-án lett hatályon kívül helyezve. 2021. szeptember 30-án lett hatályon kívül helyezve. 2021. szeptember 30-án lett hatályon kívül helyezve. 2021. szeptember 30-án lett hatályon kívül helyezve. 2021. szeptember 30-án lett hatályon kívül helyezve. 2021. szeptember 30-án lett hatályon kívül helyezve. 2021. szeptember 30-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2007. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2010. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. március 15-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. július 14-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. július 14-én lépett hatályba.A bekezdés 2007. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2007. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2007. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2007. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. december 28-án lett hatályon kívül helyezve. 2014. szeptember 30-án lett hatályon kívül helyezve. 2017. december 28-án lett hatályon kívül helyezve. 2014. szeptember 30-án lett hatályon kívül helyezve. 2017. december 28-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2020. június 18-án lett hatályon kívül helyezve. 2020. június 18-án lett hatályon kívül helyezve. 2020. június 18-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2019. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2019. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2019. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2019. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2019. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2007. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2010. június 17-én lett hatályon kívül helyezve. 2010. június 17-én lett hatályon kívül helyezve. 2010. június 17-én lett hatályon kívül helyezve. 2010. június 17-én lett hatályon kívül helyezve. 2010. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. július 16-án lett hatályon kívül helyezve. 2014. július 16-án lett hatályon kívül helyezve. 2014. július 16-án lett hatályon kívül helyezve. 2014. július 16-án lett hatályon kívül helyezve. 2014. július 16-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. március 15-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. december 28-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2021. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2007. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. július 16-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. július 16-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2007. július 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2007. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2003. június 15-én lett hatályon kívül helyezve. 2003. június 15-én lett hatályon kívül helyezve. 2003. június 15-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2007. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2007. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2007. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2014. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2014. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. január 1-jén lépett hatályba. 2014. január 1-jén lépett hatályba. 2014. március 15-én lett hatályon kívül helyezve. 2020. június 18-án lett hatályon kívül helyezve. 2019. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2019. január 1-jén lépett hatályba. 2014. január 1-jén lépett hatályba. 2014. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2003. június 15-én lett hatályon kívül helyezve. 2003. június 15-én lett hatályon kívül helyezve. 2003. június 15-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2004. június 2-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2007. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. július 16-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. július 16-án lépett hatályba.A bekezdés 2003. június 15-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2003. június 15-én lépett hatályba. 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2007. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2014. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2014. január 1-jén lépett hatályba. 2007. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2014. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2014. március 15-én lett hatályon kívül helyezve. 2014. március 15-én lépett hatályba. 2004. június 2-án lett hatályon kívül helyezve. 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2007. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2014. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2014. január 1-jén lépett hatályba. 2007. július 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2014. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2014. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2014. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2014. január 1-jén lépett hatályba. 2014. január 1-jén lépett hatályba. 2014. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2003. június 15-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2007. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2010. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. július 16-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. december 28-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. december 28-án lépett hatályba.A bekezdés 2003. június 15-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. július 24-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. július 24-én lépett hatályba.A bekezdés 2014. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2014. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2012. november 28-án lépett hatályba.A szövegrész 2007. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2007. július 1-jén lépett hatályba.A szakasz 2014. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2003. június 15-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2007. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. július 16-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. december 28-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. december 28-án lépett hatályba.A bekezdés 2007. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2007. július 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2003. június 15-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2007. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2007. július 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2007. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2007. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2003. június 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2007. július 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2007. július 1-jén lépett hatályba.A szakasz 2007. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2014. július 16-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2014. július 16-án lépett hatályba.A bekezdés 2014. július 16-án lépett hatályba.A bekezdés 2014. szeptember 30-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2007. július 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2007. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2003. június 15-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2005. június 29-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2007. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2011. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2014. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2014. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. január 1-jén lépett hatályba. 2014. január 1-jén lépett hatályba. 2020. június 18-án lépett hatályba. 2020. június 18-án lépett hatályba. 2014. december 24-én lett hatályon kívül helyezve. 2020. június 18-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. november 14-én lépett hatályba.A bekezdés 2020. június 18-án lépett hatályba.A bekezdés 2020. június 18-án lépett hatályba.A bekezdés 2003. június 15-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2007. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2011. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. július 14-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2018. december 22-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2022. augusztus 11-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2022. augusztus 11-én lépett hatályba.A bekezdés 2019. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2003. június 15-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2004. június 2-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2007. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2007. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2007. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2006. augusztus 24-én lett hatályon kívül helyezve. 2007. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2007. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2010. június 17-én lett hatályon kívül helyezve. 2010. június 17-én lett hatályon kívül helyezve. 2010. június 17-én lett hatályon kívül helyezve. 2010. június 17-én lett hatályon kívül helyezve. 2010. június 17-én lett hatályon kívül helyezve. 2010. június 17-én lett hatályon kívül helyezve. 2010. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. március 15-én lett hatályon kívül helyezve. 2014. március 15-én lett hatályon kívül helyezve. 2014. március 15-én lett hatályon kívül helyezve. 2014. március 15-én lett hatályon kívül helyezve. 2014. március 15-én lett hatályon kívül helyezve. 2014. március 15-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. július 14-én lett hatályon kívül helyezve. 2015. július 14-én lett hatályon kívül helyezve. 2014. július 16-án lett hatályon kívül helyezve. 2015. július 14-én lett hatályon kívül helyezve. 2015. július 14-én lett hatályon kívül helyezve. 2015. július 14-én lett hatályon kívül helyezve. 2015. július 14-én lett hatályon kívül helyezve. 2015. július 14-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. július 14-én lépett hatályba. 2015. július 14-én lépett hatályba. 2015. július 14-én lépett hatályba. 2015. július 14-én lépett hatályba. 2015. július 14-én lépett hatályba. 2015. július 14-én lépett hatályba. 2020. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2020. június 18-án lett hatályon kívül helyezve. 2020. június 18-án lépett hatályba. 2015. július 14-én lépett hatályba. 2022. augusztus 11-én lett hatályon kívül helyezve. 2022. augusztus 11-én lépett hatályba. 2017. december 28-án lett hatályon kívül helyezve. 2022. augusztus 11-én lett hatályon kívül helyezve. 2022. augusztus 11-én lépett hatályba. 2022. augusztus 11-én lépett hatályba.A bekezdés 2003. június 15-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2004. június 2-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2006. augusztus 24-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2007. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2010. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. július 16-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. július 14-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. július 14-én lépett hatályba.A bekezdés 2003. június 15-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2007. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2010. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. december 24-én lépett hatályba.A bekezdés 2003. június 15-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2007. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. július 14-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. július 14-én lépett hatályba. 2015. július 14-én lépett hatályba. 2015. július 14-én lépett hatályba. 2019. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2019. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2003. június 15-én lett hatályon kívül helyezve. 2003. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2003. június 15-én lett hatályon kívül helyezve. 2003. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2003. június 15-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2003. június 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2014. július 16-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2015. július 14-én lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2017. december 28-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2017. december 28-án lépett hatályba.A szakasz 2007. július 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2014. szeptember 30-án lett hatályon kívül helyezve. 2014. szeptember 30-án lett hatályon kívül helyezve. 2014. szeptember 30-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2019. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2019. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2019. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. szeptember 30-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2019. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2020. június 18-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2020. június 18-án lépett hatályba.A bekezdés 2020. június 18-án lépett hatályba.A bekezdés 2014. szeptember 30-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2019. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2020. június 18-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2013. október 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2013. október 1-jén lépett hatályba.A szakasz 2003. június 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2004. június 2-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2004. június 2-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2003. június 15-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2007. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. július 16-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. december 28-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. december 28-án lépett hatályba.A bekezdés 2003. június 15-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2007. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. július 16-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. december 28-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. december 28-án lépett hatályba.A szövegrész 2014. július 16-án lépett hatályba.A szakasz 2014. július 16-án lépett hatályba.A bekezdés 2014. december 6-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. december 24-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2019. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2019. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2014. július 16-án lépett hatályba.A bekezdés 2015. június 30-án lépett hatályba.A bekezdés 2022. augusztus 11-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2022. augusztus 11-én lépett hatályba.A bekezdés 2022. augusztus 11-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2022. augusztus 11-én lépett hatályba.A szakasz 2015. július 14-én lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2017. december 28-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2018. augusztus 8-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2019. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2019. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2022. május 25-én lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2022. május 25-én lépett hatályba.A szövegrész 2007. július 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2007. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2003. június 15-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2007. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. november 28-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2013. október 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2013. október 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2013. október 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. július 16-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. december 28-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. december 28-án lépett hatályba.A szövegrész 2017. december 28-án lépett hatályba.A szakasz 2018. december 22-én lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2018. december 22-én lépett hatályba.A szövegrész 2007. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2007. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2007. július 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2007. július 1-jén lépett hatályba.A szakasz 2007. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2014. július 16-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2017. december 28-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2017. december 28-án lépett hatályba.A bekezdés 2002. július 27-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2003. június 15-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2007. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2010. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2011. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. július 16-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. december 28-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. december 28-án lépett hatályba.A bekezdés 2006. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. március 15-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2003. június 15-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2007. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. július 16-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. december 28-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. december 28-án lépett hatályba.A szakasz 2010. június 17-én lépett hatályba.A bekezdés 2014. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2014. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2013. október 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2013. október 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. július 16-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. december 28-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. december 28-án lépett hatályba.A bekezdés 2014. július 16-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. július 14-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. július 14-én lépett hatályba.A szakasz 2014. július 16-án lett hatályon kívül helyezve. 2014. július 16-án lett hatályon kívül helyezve. 2014. július 16-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2017. december 28-án lett hatályon kívül helyezve. 2017. december 28-án lett hatályon kívül helyezve. 2017. december 28-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2017. december 28-án lépett hatályba. 2017. december 28-án lépett hatályba. 2017. december 28-án lépett hatályba.A bekezdés 2007. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2007. július 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2002. július 27-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2004. június 2-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2002. július 27-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2003. június 15-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2010. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. március 15-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. május 6-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. május 6-án lépett hatályba.A bekezdés 2002. július 27-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2003. június 15-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2010. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2013. június 14-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. július 16-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. december 28-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. december 28-án lépett hatályba.A szövegrész 2002. július 27-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2002. július 27-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2007. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2010. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2010. június 17-én lépett hatályba.A bekezdés 2002. július 27-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2003. június 15-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2007. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2010. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2013. június 14-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. július 16-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. december 28-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. december 28-án lépett hatályba.A bekezdés 2002. július 27-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2007. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2010. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. december 28-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2007. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2007. július 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2002. július 27-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2004. június 2-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2002. július 27-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2003. június 15-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2010. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. július 16-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. december 28-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. december 28-án lépett hatályba.A bekezdés 2003. június 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2003. június 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2007. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2010. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2014. július 16-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2017. december 28-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2017. december 28-án lépett hatályba.A szövegrész 2007. július 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2007. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2005. június 29-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2007. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2007. július 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2007. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2007. július 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2003. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2007. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2010. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2013. június 14-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2013. június 14-én lépett hatályba.A bekezdés 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2005. június 29-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2007. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. március 15-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. március 15-én lépett hatályba.A bekezdés 2007. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. december 24-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2020. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2020. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2020. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2020. január 1-jén lépett hatályba. 2020. január 1-jén lépett hatályba. 2020. június 18-án lett hatályon kívül helyezve. 2020. június 18-án lépett hatályba.A bekezdés 2007. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2007. július 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2007. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2007. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2007. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2003. június 15-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. július 16-án lett hatályon kívül helyezve. 2010. június 17-én lett hatályon kívül helyezve. 2014. július 16-án lett hatályon kívül helyezve. 2014. július 16-án lett hatályon kívül helyezve. 2010. június 17-én lett hatályon kívül helyezve. 2014. július 16-án lett hatályon kívül helyezve. 2014. július 16-án lett hatályon kívül helyezve. 2014. július 16-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2020. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2020. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2020. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2020. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2020. január 1-jén lépett hatályba. 2010. június 17-én lett hatályon kívül helyezve. 2014. július 16-án lett hatályon kívül helyezve. 2020. január 1-jén lépett hatályba. 2010. június 17-én lett hatályon kívül helyezve. 2014. július 16-án lett hatályon kívül helyezve. 2020. január 1-jén lépett hatályba. 2020. június 18-án lett hatályon kívül helyezve. 2020. június 18-án lépett hatályba.A bekezdés 2020. január 1-jén lépett hatályba. 2020. január 1-jén lépett hatályba. 2020. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2007. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2007. július 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2003. június 15-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2007. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. július 16-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. december 28-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. december 28-án lépett hatályba.A szakasz 2014. március 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2014. július 16-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2002. július 27-én lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2003. június 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2007. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2008. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2014. július 16-án lett hatályon kívül helyezve. 2002. július 27-én lett hatályon kívül helyezve. 2003. június 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2014. szeptember 30-án lépett hatályba.A szakasz 2017. december 28-án lett hatályon kívül helyezve. 2017. december 28-án lett hatályon kívül helyezve. 2017. december 28-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2014. szeptember 30-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2014. szeptember 30-án lépett hatályba. 2014. szeptember 30-án lépett hatályba. 2014. szeptember 30-án lépett hatályba. 2014. szeptember 30-án lépett hatályba. 2014. szeptember 30-án lépett hatályba. 2020. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2020. január 1-jén lépett hatályba. 2014. szeptember 30-án lépett hatályba. 2020. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2020. január 1-jén lépett hatályba. 2014. december 20-án lett hatályon kívül helyezve. 2020. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2020. június 18-án lett hatályon kívül helyezve. 2021. december 25-én lett hatályon kívül helyezve. 2021. december 25-én lépett hatályba.A szakasz 2014. december 6-án lépett hatályba.A szakasz 2015. június 30-án lépett hatályba.A szakasz 2022. május 25-én lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2022. május 25-én lépett hatályba.A szakasz 2014. szeptember 30-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2014. július 16-án lépett hatályba. 2014. július 16-án lépett hatályba. 2014. július 16-án lépett hatályba. 2014. július 16-án lépett hatályba. 2014. július 16-án lépett hatályba. 2014. július 16-án lépett hatályba.A szövegrész 2007. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2007. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2007. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2007. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2007. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2007. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2007. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2007. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2007. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2007. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2007. július 1-jén lépett hatályba.A szakasz 2015. július 14-én lépett hatályba.A szövegrész 2006. augusztus 24-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2004. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2004. június 2-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2005. június 29-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2005. november 19-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2006. augusztus 24-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2007. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2009. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2014. július 16-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2014. július 16-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2012. május 23-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2013. december 13-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2013. december 26-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2021. május 9-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2014. július 16-án lépett hatályba.A szövegrész 2019. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2019. január 1-jén lépett hatályba. 2022. augusztus 11-én lett hatályon kívül helyezve. 2014. július 16-án lépett hatályba. 2019. december 31-én lett hatályon kívül helyezve. 2018. december 22-én lett hatályon kívül helyezve. 2016. április 20-án lett hatályon kívül helyezve. 2014. július 16-án lépett hatályba. 2021. június 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2019. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2014. július 16-án lépett hatályba.A szövegrész 2014. július 16-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2011. július 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2012. május 10-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2013. június 14-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2014. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2014. január 2-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2014. július 16-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. július 14-én lett hatályon kívül helyezve. 2015. július 14-én lett hatályon kívül helyezve. 2015. július 14-én lett hatályon kívül helyezve. 2015. július 14-én lett hatályon kívül helyezve. 2015. július 14-én lett hatályon kívül helyezve. 2015. július 14-én lett hatályon kívül helyezve. 2015. július 14-én lett hatályon kívül helyezve. 2015. július 14-én lett hatályon kívül helyezve. 2015. július 14-én lett hatályon kívül helyezve. 2015. július 14-én lett hatályon kívül helyezve. 2015. július 14-én lett hatályon kívül helyezve. 2015. július 14-én lett hatályon kívül helyezve. 2015. július 14-én lett hatályon kívül helyezve. 2015. július 14-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2014. július 16-án lépett hatályba. 2014. július 16-án lépett hatályba. 2014. július 16-án lépett hatályba. 2014. július 16-án lépett hatályba. 2014. július 16-án lépett hatályba. 2016. április 20-án lett hatályon kívül helyezve. 2014. július 16-án lépett hatályba. 2014. július 16-án lépett hatályba.